Certifieringar och Diplomeringar

Diplomerad Dataskyddsstrateg

Diplomerad Dataskyddsstrateg (GDPR)
ur ett juridiskt-, affärsmässigt- och IT- perspektiv 

Vi tillhandahåller fem olika utbildningar med koppling till den nya dataskyddsförordningen

Utbildningarna kan genomgås som en helhet, men de fungerar även som fristående utbildningar. Varje utbildning är fritt valbar. Du kan välja att delta på dem som tillgodoser ditt utbildningsbehov inom ett specifikt område. Vi rekommenderar dock att du börjar med Grundutbildningen: Praktiskt införande av nya Dataskyddsförordningen. För att bli Diplomerad Dataskyddsstrateg krävs det att du går fyra av fem av nedanstående valbara kurser på temat och sedan avslutas utbildningen med en diplomeringsmöte. 

Programmet som tar dig från vad till HUR

De flesta har idag hört talas om EU:s nya dataskyddsförordning ”General Data Protection Regulation”, GDPR, som träder i kraft den 25.e maj 2018. Men vad innebär då den nya förordningen för din verksamhet - i praktiken? Den nya dataskyddsförordningen kommer bland annat att ersätta personuppgiftslagen (PuL) och den ställer hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det kommer även att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå.

Du kan nu utbilda dig till Diplomerad Dataskyddsstrateg som är ett diplomeringsprogram som ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt kunna förbereda din organisation för införande av nya dataskyddsförordningen (GDPR). Du kommer att få en gedigen teoretisk grund och du kommer även att få öva på att praktiskt tillämpa det du lärt dig. Vår ambition är att hjälpa dig att på ett säkert och effektivt se till att din verksamhet behandlar personuppgifter i enlighet med den nya förordningen när den träder i kraft.

Utbildningarna fördjupar sig i genomgång av den allmänna dataskyddsförordningen, förberedande åtgärder, hur du hanterar personuppgifter, vilka konsekvenser nya förordningen får för informationssäkerhet och du får också lära dig mer om informationsskyldighet, personuppgiftsbiträdesavtal och undantagen. Vi säkrar din kompetens i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) genom våra utbildningar.

Pris och villkor:

Vid anmälan till hela programmet utgår rabatt med 10% på hela diplomeringsprogrammet!
Kostnad per kurs är 13 950 kr exkl. moms.

Alternativt: Anmäl tre deltagare och betala för två vid samtidig anmälan!

Pris för hela programmet 4 st utbildningar + diplomering inkl. rabatt: 52 875 kr exkl. moms

Pris för hela programmet 5 st utbildningar + diplomering inkl. rabatt: 65 430 kr exkl. moms

Villkor: Dessa rabatter går ej förena med varandra eller andra eventuella erbjudanden.
Fakturan ska vara betald före första kursgenomförandet.

Läs mer om kurserna genom att trycka på respektive kursnamn i kalendern nedan.

Har du fler frågor eller är intresserad av att boka in programmet, vänligen kontakta oss!

Kontakta oss via telefon 08-660 32 30 eller maila oss.

Certifierad Avtalsstrateg

Certifieringsprogrammet Avtalsstrateg

Spara tid och pengar genom att bli en bättre beställare av IT - bli Certifierad Avtalsstrateg

IT är inte längre bara en stödfunktion i företag utan en avgörande del i av affärens eller verksamhetens kärna. För att få till ett gynnsamt samarbete med dina leverantörer, säkra att rätt produkter och tjänster levereras och undvika kostsamma och tidsödande tvister är det viktigt av du som beställare har goda kunskaper om kravställning och avtal. Då leverantörerna sitter på expertisen har de en naturlig fördel (ett naturligt övertag) gentemot beställaren när avtal ska skrivas, men alla parter tjänar på bra och tydliga avtal.
 
För att höja kompetensen på beställarsidan erbjuder IFi inte bara enskilda kurser, utan även ett omfattande utbildningsprogram för att bli Certifierad Avtalsstrateg.

Vårt certifieringsprogram riktar sig främst till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med IT-avtalsfrågor. Utbildningen genomförs i Stockholm och omfattar fyra kurser som kan tas i valfri ordning. Genom att se till att kompetensen för att etablera framgångsrika IT-avtal finns inhouse säkrar ni en verksamhetsstrategisk resurs som kan spara både pengar och besvär framåt.

Pris och villkor:

Vid anmälan till hela programmet utgår rabatt med 10% på hela certifieringsprogrammet!
(8 kursdagar + certifieringsmöte ½ dag) 

Alternativt: Anmäl tre deltagare och betala för två vid samtidig anmälan!

Pris för hela programmet inkl. rabatt: 54225 kr exkl. moms

Villkor: Dessa rabatter går ej förena med varandra eller andra eventuella erbjudanden.
Fakturan ska vara betald före första kursgenomförandet.

Fyra kurser

Certifieringsprogrammet består av fyra 2-dagars kurser, varav två är obligatoriska och två är valbara där du får möjligheten att välja mellan fyra kurser.
De obligatoriska kurserna är IT-avtal - hur skriver vi säkra avtal? och Kravspecifikation och SLA. De valbara kurserna är Licensavtal, programvaror och rättigheterna, Sourcing och outsourcingavtalen och Offentlig upphandling med fokus på de nya upphandlingsreglerna.

Läs mer om kurserna genom att trycka på respektive kursnamn i kalendern nedan.

Har du fler frågor eller är intresserad av att boka in programmet, vänligen kontakta oss!

Kontakta oss via telefon 08-660 32 30 eller maila oss.

Referenser

YouTube-klipp - Intervjuer 

Ett urval kunder som certifierat sig hos IFi

AB1 Group AB, Acando AB, Advokatfirman Delphi, Alecta, AMF, Astrazeneca, Avesta kommun, Cad-Q Sverige AB, CIM-Coach AB, Cygate AB, Domstolsverket, Ekonomistyrningsverket, Energimyndigheten, Evry, Finansinspektionen, Forex Bank AB, Fortum Distribution AB, Försvarets Radioanstalt, Försvarsmakten, Försäkringskassan IT, Huddinge kommun, Hudiksvalls kommun, IF IT Services A/S, IL Recycling AB, Kammarkollegiet, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Katrineholms kommun, Landstinget Blekinge, Landstinget i Värmland, Landstinget i Östergötland, Landstinget Västmanland, Lantmäteriet, Linköpings universitet, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, Regeringskansliet, Resight AB, Rikspolisstyrelsen, SCB, Schenker AB, Sjöfartsverket, Skandia, Skandia IT, Skatteverket, SMHI, Statens fastighetsverk, Statens tjänstepensionsverk, Swedavia, Swedbank AB, Sveriges riksbank, Södertörns högskola, Teracom Group AB, Tieto Sweden AB, Trafikverket, UC AB, Unionen, Uppsala kommun, Västerbottens läns landsting, Västra götalandsregionen, Xeeda AB, Örebro kommun, Örebro läns landsting. 

Bilder från certifieringsmöten

 • 2016-12-09 - Lantmäteriet, Regeringskansliet, SCB, Sveriges Riksbank, Xeeda AB
 • 2016-06-10 - Trafikverket och Sveriges Riksbank
 • 2016-03-18 - Trafikverket, Tredje AP-Fonden, Tullverket och Umeå kommun
 • 2015-12-11Kammarkollegiet, Transportstyrelsen, Försäkringskassan, Borås Stad, Statens maritima museer och Lantmäteriet.
 • 2015-10-09 - Kammarkollegiet, Stockholms universitet och Landstinget Västmanland.
 • 2015-03-27 - If IT Services AS och Kammarkollegiet.
 • 2014-12-12 - Advokatfirman Gärde & Partners, Försvarsmakten, Kammarkollegiet, Linköpings kommun, Proffice AB och SLL
 • 2014-09-26 - Domstolsverket, Forex Bank AB och Livsmedelsverket
 • 2014-09-26 - Landskrona stad, Lantmäteriet, Finansinspektionen, Skandia och Linköpings kommun
 • 2014-06-13 - Kammarkollegiet, Forex Bank AB, Linköpings Universitet och Unionen
 • 2014-05-23 - SCB, ICA Sverige AB, Regeringskansliet och KnowIT.
 • 2014-03-27 - Advokatfirman Delphi, Domstolsverket, Energimyndigheten, Sjöfartsverket, Unionen och ICA Sverige AB
 • 2013-12-13 - SCB, Hudiksvalls kommun
 • 2013-12-13 - Cygate AB, SCB, Euromaint Rail AB, Naturvårdsverket
 • 2013-06-14 - If IT Services, Uppsala kommun, Skatteverket och CIM-coach AB
 • 2013-06-14 - AB1 Group AB, CIM-coach AB, Försvarsmakten, Tieto och Skandia IT

Vi svarar dig under dagen!