Föreläsare

IFI har sedan 1991, via kurser, seminarier, workshops och olika typer av rapporter, försett nordiska
företag, kommuner och myndigheter med kunskap och information om utvecklingen inom IT- och
telekomområdet. Bland våra tusentals kunder finns såväl börsnoterade företag som offentlig förvaltning.

Hos oss möter du experterna. Vår samlade erfarenhet i form av Sveriges ledande föreläsare inom IT, telekom, IT-juridik, internetutveckling och outsourcing och vår förmåga att överföra deras kunnande, gör att Institutet för informationsteknologi är ledande inom området.

Vill du föreläsa hos oss?
Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya förmågor. Kontakta oss på
info@ifi.se om du vill föreläsa hos oss!

Våra föreläsare

 • Alla
 • Avtal och IT-juridik
 • Sourcing
 • IT- och verksamhetsutveckling
 • Digital kommunikation
 • Camilla ARENHÄLL

  Vice affärsområdeschef & konsultchef för Analytics & Business Intelligence
  ,

  Camilla har arbetat på Forefront Consulting sedan september 2015 och har där ansvaret för erbjudanden och konsulter inom Analytics och BI. Hon har ca 20 års erfarenhet från områdena och började sin karriär som Data Warehouse-konsult men har under de senaste 15 åren i huvudsak arbetat som konsultchef, leveranschef och säljare. Camilla kommer närmast från en roll som leveranschef på EVRY Consulting.

 • Mats ALERIUS

  Head of Management Consulting
  ,

  Mats Alerius är Head of Management Consulting på Acando och var tidigare Sverigechef inom PA Consulting Group i Sverige. Han har, under de senaste 25 åren, skaffat sig omfattande erfarenheter genom sina många olika roller och förändringsprogram inom både den privata och offentliga sektorn. Mats huvudfokus har varit att säkerställa effektivt användande av IT i affärsdrivna förändringsprojekt. Med en holistisk grundsyn, har Mats arbetat för att utveckla och införa processer och organisationsförändringar för att företag skall uppnå beständiga affärsfördelar genom strategisk upphandling.  

  Kurser med denna föreläsare

 • Fredrik AHLESTEN

  Senior Legal Counsel
  ,

  Fredrik arbetar som senior bolagsjurist hos CSC i Sverige med lokala och internationella stora komplexa outsourcingtransaktioner inom IT och affärsprocesser inom olika områden. Fredrik arbetar också inom ett stort antal områden inom IT och kommersiell rätt, inkluderande juridiska aspekter av agil utveckling, big data, molntjänster, e-handel, systemintegrationsprojekt, mjukvarulicenser, utveckling, drift och underhåll och generella kommersiella avtal. Fredrik arbetade tidigare som advokat hos Bird & Bird advokatbyrå, chefsjurist hos Capgemini i Sverige och innan det som advokat på en av Sveriges större advokatbyråer. 

 • Mattias AXELSON

  Ekonomie doktor
  ,

  Mattias Axelson är Doktor i företagsekonomi och verksam vid Center forInnovation och Operations Management, Handelshögskolan i Stockholm. Han delar sin tid mellan forskning och praktik om management av innovation och tillämpning av strategi. Forskningen utgör basen för hur han arbetar med dessa områden i praktiken, i både ett verksamhets- och policyperspektiv.

 • Helena ANDERSSON

  Jurist och informationssäkerhetsspecialist
  ,

  Helena Andersson är jurist och informationssäkerhetsspecialist vid Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Arbetet är inriktat på rättsliga frågor rörande både förebyggande och operativt informationssäkerhetsarbete i samhället, något som förutsätter såväl ett organisations- som ett nationellt respektive internationellt perspektiv. Bland arbetsuppgifterna ingår även utveckling av regelverk på informationssäkerhetsområdet. Helena har arbetat med rättsliga frågor inom informationssäkerhetsområdet i snart 20 år och har en bakgrund både på Telia och som forskare inom rättsinformatik på Stockholms universitet.

 • Christina Arrhult BJÖRK

  Senior legal advisor
  ,

  Christina är jurist och delägare i CM Juridik AB. Christina har ett förflutet som bolagsjurist på bland annat Tele2. Christina sitter med i styrelsen för CSA – Cloud Security Alliance – och ett av hennes specialområden är personuppgiftshantering och informationssäkerhet.

 • Maria ANDERSSON

  Senior Manager
  ,

  Maria Andersson är Senior Manager på Cordial. Hon har arbetat som rådgivare i 15 år med en bred mängd företag och verksamheter.

  Kurser med denna föreläsare

 • Sandra BEYER

  Advokat
  ,

  Sandra är advokat och verksam inom byråns ICT-grupp. Sandra arbetar främst med integritetsfrågor (PuL/GDPR), IT-relaterade avtal, IT-outsourcingar samt frågor som rör öppen källkod. Sandra håller regelbundet seminarier och föreläsningar inom sina specialistområden.

 • Sandra BEYER

  Advokat
  ,

  Sandra är advokat och verksam inom byråns ICT-grupp. Sandra arbetar främst med integritetsfrågor (PuL/GDPR), IT-relaterade avtal, IT-outsourcingar samt frågor som rör öppen källkod. Sandra håller regelbundet seminarier och föreläsningar inom sina specialistområden.

 • Ove BRISTRAND

  Senior Cloud Advisor
  ,

  Ove Bristrand har arbetat 30+ år i med ICT, två av fokusområdena är utbildning samt säker informationshantering. Ove är ansvarig för implementation av intranät baserade på Microsoft SharePoint samt Miccrosofts molntjänster. Ove utbildar på yrkeshögskola i SharePoint samt för blivande Cloud Advisor. Ove arbetar även med GDPR ur ett praktiskt perspektiv och är en av 2 workshopledare i en serie om GDPR för Microsoft partner. Ove har föreläst om GDPR för Cloud Security Alliance.

 • Henrik BENGTSSON

  Advokat
  ,

  Henrik Bengtsson är specialist på immaterialrätt, företagshemligheter, marknadsrätt, IT-rätt samt personuppgiftsfrågor och tvister inom dessa områden. Vid sidan av tvister fokuserar Henrik Bengtsson på Internetrelaterade frågor, integritetsskydd och licensiering. Han har framgångsrikt företrätt klienter i över femtio processer och skiljeförfaranden på immaterialrättsområdet, rörande företagshemligheter och otillbörlig marknadsföring. Henrik Bengtsson har publicerat den ledande svenska boken om åtgärder vid immaterialrättsintrång och har publicerat och föreläst i stor omfattning om Internetrelaterade ämnen såsom e-postreklam, digitala bevis, ansvar Internetleverantörer och dataintrång.

 • Hans Blomgren

  CIO
  ,

  Hans har arbetat med IT och Supply Chain inom flera delar av Sandvik-koncernen. De senaste tre åren som IT-ansvarig inom ett affärsområde. Från och med 1 juli är Hans CIO för Sandvik.

 • Cecilia BORG

  CDO
  ,

  Cecilia Borg har 15 års erfarenhet från gränslandet mellan produktion, support och utveckling på stora och små bolag. Hon har varit ansvarig för support-releaser på Java-plattformen på Oracle, backend-tekniken på King, och är nu CDO med DevOps-ansvar på modeteknikbolaget Looklet. Genom att applicera DevOps, agila metoder och starka värderingar bygger hon en robusta, snabbrörliga och innovativa organisationer. Cecilia är en efterfrågad talare för både tekniker, chefer samt ledningsgrupper, där hon delar med sig av konkreta erfarenheter. 

  Kurser med denna föreläsare

 • Michael BUCZEK

  Head of IT Strategy
  ,

  .

 • Markus BYLUND

  IT-strateg
  ,

  Markus Bylund är IT-strateg på Uppsala kommun där han arbetar med digitaliseringsfrågor och missionerar kring digitalt ledarskap. Han kommer närmast från IT-forskningsinstitutet RISE SICS där han bedrivit multidisciplinär forskning kring IT-utveckling och -användning, inte minst från olika samhällsperspektiv. En av Markus längsta forskningsengagemang rör personlig integritet på nätet från såväl tekniska, sociala och juridiska perspektiv. 

 • Anders BERGMAN

  Seniorkonsult
  ,

  Anders huvudsakliga erfarenhet är inom transformations-/programledning, programkontor, affärsarkitektur, förändringsledning samt projektledning för stora förändringsprojekt oftast inkluderande IT-komponenter. Anders har vidare en stor erfarenhet av arbete med IT Strategier, Sourcingstrategier, IT Governance och Enterprise Architecture, EA, och hur organisationer bör formas för att på bästa sätt få ut effekter av en EA satsning. Arbetet har präglats av samverkan mellan affärsverksamhet, IT och leverantörer. Ett bestående resultat i form av affärsnytta har alltid varit en viktig fråga för Anders.
  Anders har innehaft olika chefs- och ledarroller under sina totalt snart 25 år i yrkeslivet efter examen från KTH.
  Anders anlitas också som talare på utbildningar och seminarier.

 • Joakim Von BRAUN

  IT-säkerhetsexpert

  Joakim von Braun är för många en känd säkerhetsexpert med inriktning på IT-säkerhet samt underrättelsefrågor och informationssäkerhet. Han har under många år arbetat med frågor som rör rysk och tidigare sovjetisk underrättelseverksamhet. Joakim arbetade under flera decennier som en fristående konsult åt Säkerhetspolisen och åt den militära underrättelsetjänsten. Han har bland annat arbetat som säkerhetsrådgivare åt säkerhetsföretagen Symantec och HPS, en kortare tid varit säkerhetssamordnare på Sveriges Radio och som frilansjournalist skrivit en mängd artiklar om olika säkerhetsfrågor. Under de senaste 15 åren har Joakim hållit mer än 150 föredrag om IT- och informationssäkerhet, rysk underrättelseverksamhet, desinformation och aktiva åtgärder, Rysslands militär upprustning och ryska specialförband som spetsnaz och osnaz. Han har under de senaste 20 åren återkommande intervjuats mer än 100 gånger i både TV och radio samt i samtliga av Sveriges viktigaste tidningar.

  Foto: Jan-Peter Alm

 • Martin BOGG

  Associate
  ,

  Martin Bogg är associate på Delphi och inriktad mot offentlig upphandling och till upphandling sammanhörande frågor, så som t.ex. sekretess.
  Martin har stor vana att företräda såväl upphandlande myndigheter/enheter som leverantörer i överprövningsprocesser.
  Martin skriver även återkommande på Upphandling24.

  Kurser med denna föreläsare

 • Martin BOGG

  Associate
  ,

  Martin Bogg är associate på Delphi och inriktad mot offentlig upphandling och till upphandling sammanhörande frågor, så som t.ex. sekretess.
  Martin har stor vana att företräda såväl upphandlande myndigheter/enheter som leverantörer i överprövningsprocesser.
  Martin skriver även återkommande på Upphandling24.

  Kurser med denna föreläsare

 • Anders CHRISTNER

  Advokat
  ,

  Anders har lång erfarenhet av avtal om outsourcing och komplexa IT-avtal. Anders har utvecklat branschorganisationen IT&Telekomföretagens standardavtal bl.a. Avtal 90, Cloud Computing, sedan 1985. Han har hållit föredrag och seminarier under ett stort antal år rörande IT-avtal samt har författat en handbok till IT-branschens standardavtal samt om Cloud Computing.

 • David FRYDLINGER

  Advokat
  ,

  David är advokat, delägare och ansvarig för advokatfirman Lindahls TMT-grupp. David, som också arbetat flera år som bolagsjurist, arbetar i huvudsak med IT-avtal, IT-outsourcing och andra former av komplexa kund-leverantörsavtal, telekom samt med integritetsfrågor. Han är Certified Deal Architect för Vested-modellen för framgångsrika kommersiella partnerskap. David är vidare författare till boken ”Det affärsjuridiska hantverket – arbetet innanför avtalsfrihetens gränser” (Norstedts Juridik 2012), samt också medförfattare till böckerna ”Molntjänster – en juridisk introduktion” (Norstedts Juridik, hösten 2013) samt ”Getting To We - Negotiating Agreements for Highly Collaborative Relationships” (Palgrave Macmillan, augusti 2013).

 • David FRYDLINGER

  Advokat
  ,

  David är advokat, delägare och ansvarig för advokatfirman Lindahls TMT-grupp. David, som också arbetat flera år som bolagsjurist, arbetar i huvudsak med IT-avtal, IT-outsourcing och andra former av komplexa kund-leverantörsavtal, telekom samt med integritetsfrågor. Han är Certified Deal Architect för Vested-modellen för framgångsrika kommersiella partnerskap. David är vidare författare till boken ”Det affärsjuridiska hantverket – arbetet innanför avtalsfrihetens gränser” (Norstedts Juridik 2012), samt också medförfattare till böckerna ”Molntjänster – en juridisk introduktion” (Norstedts Juridik, hösten 2013) samt ”Getting To We - Negotiating Agreements for Highly Collaborative Relationships” (Palgrave Macmillan, augusti 2013).

 • David FRYDLINGER

  Advokat
  ,

  David är advokat, delägare och ansvarig för advokatfirman Lindahls TMT-grupp. David, som också arbetat flera år som bolagsjurist, arbetar i huvudsak med IT-avtal, IT-outsourcing och andra former av komplexa kund-leverantörsavtal, telekom samt med integritetsfrågor. Han är Certified Deal Architect för Vested-modellen för framgångsrika kommersiella partnerskap. David är vidare författare till boken ”Det affärsjuridiska hantverket – arbetet innanför avtalsfrihetens gränser” (Norstedts Juridik 2012), samt också medförfattare till böckerna ”Molntjänster – en juridisk introduktion” (Norstedts Juridik, hösten 2013) samt ”Getting To We - Negotiating Agreements for Highly Collaborative Relationships” (Palgrave Macmillan, augusti 2013).

 • Camilla DORVALL

  CIO
  ,

  Camilla Dorvall är CIO på Collector Bank och har varit anställd sedan 2012. Hon är utbildad inom systemvetenskap och företagsekonomi på Göteborgs Universitet. Hon har tidigare varit IT-chef och CIO på Göteborg & Co. Hon har även haft ledande befattningar från bland annat IT-bolagen i Alfaskopkoncernen och erfarenhet från Svenska Konsultgruppen.

 • Ina ENGELBREKTSON

  Senior Marketing Manager Public Sector
  ,

  Ina Engelbrektson har mer än 20 års erfarenhet av olika roller och områden i globala företag inom IT branschen – Gemensamma nämnare har varit ledarskap, nya teknologier och att driva förändring. Hon har ett stort intresse för utveckling och möjligheterna med digitalisering. Ina innehar idag rollen som senior marknads- och kommunikationschef och sitter i ledningsgruppen för Offentlig sektor hos Tieto, Sverige, är medlem i IFIs programråd för Sourcingdagarna och var år 2016 moderator för konferensen Sourcingdagarna och är även det i år!

 • Ulf ERIKSSON

  Produktchef
  ,

  Ulf Eriksson arbetar som produktchef på ReQtest, Sveriges ledande verktyg för test och kravhantering i förvaltning och nyutveckling. Han har skrivit flera böcker och massor av bloggposter om kravhantering, test och systemförvaltning. 

 • Mattias FORSBERG

  Executive Vice President and CIO
  ,

  Mattias är Executive Vice President och CIO på Scandinavian Airlines. Mattias arbetade tidigare som IT-direktör med ansvar för IT och strategiska projekt på Systembolaget sedan 2011, och innan det CIO B&B Tools 2008-2011 samt 10+ år som management konsult inom IT, detaljhandel och tillverkande industrier.
  Civilingenjör och civilekonom från Uppsala universitet.

  Gästföreläsare under Sourcingdagarna 2015

 • Daniel FORSLUND

  Innovationslandstingsråd
  ,

  Daniel Forslund är landstingsråd i Stockholms läns landsting med ansvar för innovation, e-hälsofrågor och vårdens IT-infrastruktur. Han har tidigare varit chefsstrateg för vårdutveckling på Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA samt kansliråd på Socialdepartementet med ansvar för bland annat regeringens nationella strategi för eHälsa.

 • Christer Forsberg PHILIP

  CDO
  ,

  Christer har över 20 års erfarenhet av ledande positioner inom IT och internationella affärer. Han är specialicerad inom strategisk planering, governance, organisationsdesign och optimering. Han har tidigare arbetat på Gartner men är sedan 2016 CDO på Stockholms stad. Arbetet omfattar proaktivt och i samverkan med förvaltningar och bolag identifiera möjligheter till digitalisering inom staden, driva program och projekt kopplat till digitalisering samt styra interna och externa projektledare, följa upp och stötta verksamheterna i nyttorealiseringen av digitala program och projekt. 

  Kurser med denna föreläsare

 • Anders FREDRIKSSON

  IT-strateg
  ,

  Anders är IT-strateg på Knivsta kommun och jobbar med Informationssäkerhet, bredbandsutbyggnad och IT-upphandlingar mm. Han var tidigare IT-chef i Knivsta, Heby och Håbo kommuner. Anders har jobbat med IT och upphandlingsfrågor sedan 1995. 

  Kurser med denna föreläsare

 • Karsten F LARSEN

  Tekn lic, projektledare
  ,

  Karsten har lång erfarenhet från olika befattningar i gränslandet mellan data och telekom, med ett förflutet på Televerket och IBM. Han har föreläst i dessa ämnen på otaliga kurser och seminarier och även undervisat på högskolenivå. Under de sista tio åren på IBM verkade han som tekniskt affärsstöd i stora outsourcingprojekt. I denna roll fick han intresse för ett annat gränsland, skärningen mellan teknik och juridik och dessas gemensamma behov av tydlighet i t.ex. avtalstexter.   

  Kurser med denna föreläsare

 • Karsten F LARSEN

  Tekn lic, projektledare
  ,

  Karsten har lång erfarenhet från olika befattningar i gränslandet mellan data och telekom, med ett förflutet på Televerket och IBM. Han har föreläst i dessa ämnen på otaliga kurser och seminarier och även undervisat på högskolenivå. Under de sista tio åren på IBM verkade han som tekniskt affärsstöd i stora outsourcingprojekt. I denna roll fick han intresse för ett annat gränsland, skärningen mellan teknik och juridik och dessas gemensamma behov av tydlighet i t.ex. avtalstexter.   

  Kurser med denna föreläsare

 • Lasse GUNNARSSON

  Business Solutions Manager
  ,

  Lasse har 15 år på IKEA där han idag har en roll att leda all utveckling och förvaltning av ’business solutions’ som stöttar all produktutveckling och supply chain inom IKEA. Han är certifierad varuhuschef och har bla tidigare varit varuhuschef för ett av IKEAs största varuhus i London. 
  Innan Lasse började på IKEA var han verksam inom telekom- och läkemedelsindustrin, framför allt inom IT-drift och infrastruktur. Han har också varit VD för Capitex, ett mjukvaruutveckligsföretag som levererade CRM lösningar till fastighetsmäklarbranschen, och kalkyler till bank- och försäkringsbranschen.

 • Susanne GYLLHAMN

  CIO
  ,

  Susanne jobbar sedan 2010 på Telgekoncernen och utnämndes 2012 till CIO. Telgekoncernen består av ett antal Aktiebolag med en diversifierad verksamhet inom olika branscher.
  Susanne har en bakgrund inom IT ledning och förändringsledning från olika bolag såsom Astra Zeneca, Pharmacia&Upjohn och dessförinnan ett antal år som IT konsult. Susanne brinner för att öka förståelsen för vad IT kan bidra med till affären och att tydliggöra vikten av samarbetet mellan verksamhet och IT. Hennes styrka är också att ständigt utmana nuläget och att brett etablera en IT-strategi som utgår från verksamheten och på förändringsresan få med sig interna och externa resurser.

 • Ulrika GEISSLER

  Advokat
  ,

  Ulrika Geissler är specialiserad inom främst IT-och telekom, outsourcing, offentlig upphandling och integritetsfrågor. Ulrika arbetar regelmässigt med samtliga förekommande typer av affärer och frågor inom och rörande dessa områden, och har stor erfarenhet av och biträder regelmässigt klienter i IT-projekt och avtalsförhandlingar.
  Ulrika håller regelbundet seminarier och föreläsningar inom sina specialistområden.

  Kurser med denna föreläsare

 • Susanne GYLLHAMN

  CIO
  ,

  Susanne jobbar sedan 2010 på Telgekoncernen och utnämndes 2012 till CIO. Telgekoncernen består av ett antal Aktiebolag med en diversifierad verksamhet inom olika branscher.
  Susanne har en bakgrund inom IT ledning och förändringsledning från olika bolag såsom Astra Zeneca, Pharmacia&Upjohn och dessförinnan ett antal år som IT konsult. Susanne brinner för att öka förståelsen för vad IT kan bidra med till affären och att tydliggöra vikten av samarbetet mellan verksamhet och IT. Hennes styrka är också att ständigt utmana nuläget och att brett etablera en IT-strategi som utgår från verksamheten och på förändringsresan få med sig interna och externa resurser.

 • Philip GOZZI

  Co-Founder Multipipe Nordic AB
  ,

  Philip Gozzi är en passionerad ekonom som lever för modern försäljning och alperna. Han har en gedigen bakgrund som säljare och säljchef i internationell miljö. Philip är disciplinerad och strukturerad och har  alltid ett skratt nära till hands. Han driver bolaget Multipipe Nordic tillsammans med sin partner, Tomas Andersson. De har även en egen podcast som heter Stjärnsäljarpodden där dom bjuder på kunskap och intervjuar intressanta gäster.

 • Göran FRANCKE

  Senior Advisor Sourcingdagarna
  ,

  Göran har en lång och bred erfarenhet från IT-industrin, där han arbetat både på kund- och leverantörssidan. Han har varit verksam som utvecklingschef på WM-data och som IT-chef med stigande ansvar på Posten, Pharmacia & Upjohn och Vin & Sprit. På det sistnämnda företaget var han CIO under fem år i början av 2000-talet. Under de senaste åren har Göran varit vice VD på HumaNova samt bedrivit konsultverksamhet genom eget bolag. Fram till år 2016 arbetade Göran som VD på IFI och idag arbetar han som Senior Advisor Sourcingdagarna på IFI.

  Kurser med denna föreläsare

 • Lisbeth HANSSON

  Konsult
  ,

  Lisbeth har lång erfarenhet av olika chefsbefattningar. Kännetecknande för dessa chefsjobb är att de ofta inneburit etablering av nya organisationer; ansvar, roller och rutiner.
  Verksamhetsområdena har representerat ett brett spektra; juridik, personaladministration, IT, affärsmodeller, sourcing mm.

 • Göran FRANCKE

  Senior Advisor Sourcingdagarna
  ,

  Göran har en lång och bred erfarenhet från IT-industrin, där han arbetat både på kund- och leverantörssidan. Han har varit verksam som utvecklingschef på WM-data och som IT-chef med stigande ansvar på Posten, Pharmacia & Upjohn och Vin & Sprit. På det sistnämnda företaget var han CIO under fem år i början av 2000-talet. Under de senaste åren har Göran varit vice VD på HumaNova samt bedrivit konsultverksamhet genom eget bolag. Fram till år 2016 arbetade Göran som VD på IFI och idag arbetar han som Senior Advisor Sourcingdagarna på IFI.

  Kurser med denna föreläsare

 • Anna-Karin HATT

  VD
  ,

  Anna-Karin arbetar som VD för Almega och är förbundsdirektör för Almega Tjänsteförbunden sedan den 15 augusti 2015.
  Hon var innan det IT- och energiminister i regeringen Reinfeldt II (2010-2014).
  Dessförinnan har Anna-Karin varit statssekreterare på Statsrådsberedningen, VD, vice VD, PR-konsult, talskrivare, internationell sekreterare, ledarskribent.

 • Jonas FORZELIUS

  Advokat
  ,

  Jonas har specialistkompetens främst inom it- och telekom, outsourcing, immaterialrätt och offentlig upphandling. Han har bred erfarenhet av att biträda klienter i upphandlingar, förhandlingssituationer, i tvister och i samband med företagsöverlåtelser.

  Jonas håller regelbundet seminarier och föreläsningar inom sina specialistområden.

  Kurser med denna föreläsare

 • Marcus HÖÖK

  Senior Advisor Communication och VD
  ,

  Marcus har sedan 2003 stöttat och kompetensutvecklat både ledningsgrupper och ledare inom svenskt näringsliv och offentlig sektor. Med 1000-talet egna framträdanden på sin meritlista, parat med nästan lika många utbildningsdagar för uppdragsgivare och en rad individuella klienter på finns både djup och bredd vad gäller kommunikativ kompetens. Han har även arbetat som strategisk rådgivare inför olika kommunikationsinsatser, alltifrån landsomfattande turnéer till implementering av ny IT-strategi.

 • Erika HAMMAR

  Senior Associate / Advokat
  ,

  Erika arbetar i Delphis TMT/IP-grupp. Hon specialiserar inom TMT-sektorn, i huvudsak med outsourcingavtal, dataskyddsfrågor och molntjänstavtal. I sitt arbete ger Erika regelbundet rådgivning om innebörden av den nya dataskyddsförordningen och vilka åtgärder klienter bör vidta för att uppnå efterlevnad av de nya reglerna. Hon har arbetat i flera större såväl som mindre projekt för att hjälpa organisationer och företag att förbereda sig inför ikraftträdande av den nya dataskyddsförordningen. Erika föreläser även regelbundet om reglerna kring dataskydd och har publicerat ett antal artiklar inom området.

 • Mats Hultin

  CIO and Head of Group ICT
  ,

  Mats Hultin har jobbat som CIO på Saab i snart 4 år. Under den tiden har Mats ytterst ansvarat  för att konsolidera IT-organisationer, avtal, applikationer m.m. Samtidigt har sourcingstrategin förändrats med erfarenheter från de 2-3 generationer av tidigare outsourcing som Saab genomgått. Mats har mer än 20 års erfarenhet inom Saab och har under alla dessa år i olika roller arbetat med sourcingfrågor kopplat till produktutveckling, tjänsteutveckling m.m.

 • Sebastian HALL

  Designer
  ,

  Sebastian är designer på Hello Future, där han arbetar med design av digitala tjänster över hela produktlivscykeln. Sebastian ansvarar för att skapa användarvänliga och attraktiva applikationer som användarna vill ha. För att nå fram används lika delar designstrategi, prototyping och användartestning. Sebastian har jobbat med företag från flera olika sektorer med allt från arbetsverktyg, mobila medborgartjänster till spel.

  Kurser med denna föreläsare

 • Eleonore HAMMARE

  VD
  ,

  VD för Landstinget Sörmlands IT-organisation D-data AB. Bakgrund och erfarenhet som IT-chef och CIO, konsult och konsultbolags-VD från finans-/försäkringsbranschen, fastighet och vård-/omsorg. Eleonore är också aktiv inom styrelsearbete, har mentoruppdrag och skriver bloggar/krönikor. Har gett ut ledarskapsboken Sunt Förnuft (Visto Förlag).

 • Eleonore HAMMARE

  VD
  ,

  VD för Landstinget Sörmlands IT-organisation D-data AB. Bakgrund och erfarenhet som IT-chef och CIO, konsult och konsultbolags-VD från finans-/försäkringsbranschen, fastighet och vård-/omsorg. Eleonore är också aktiv inom styrelsearbete, har mentoruppdrag och skriver bloggar/krönikor. Har gett ut ledarskapsboken Sunt Förnuft (Visto Förlag).

 • Ingela D HELLSTRÖM

  Senior handläggare informationssäkerhet
  ,

  Ingela Darhammar Hellström är rättsvetare och informationssäkerhetsspecialist vid Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Arbetet är inriktat på rättsliga frågor rörande både förebyggande och operativt informationssäkerhetsarbete i samhället, något som förutsätter såväl ett organisations- som ett nationellt respektive internationellt perspektiv. Bland arbetsuppgifterna ingår även utveckling av regelverk på informationssäkerhetsområdet. Ingela har arbetat med rättsliga frågor inom informationssäkerhetsområdet i mer än 15 år och har en bakgrund både på TeliaSonera och Huddinge kommun som bland annat juridisk rådgivare, internrevisor, Fraud/crime controller, informationssäkerhetsstrateg och personuppgiftsombud.

 • Maria JOHANNESSON

  ,

  Maria Johannesson är Affärsutvecklings- och Analys chef på Fora AB. Hon kommer innan dess från Folksam där hon var chef för Affär och Marknad vilket även där innebar ett affärsutvecklingsansvar. Maria har ca 15 års erfarenhet av att arbeta med större förändringsresor och utvecklingsfrågor i olika roller och dimensioner men alltid utifrån ett verksamhet- och affärsperspektiv. Maria är övertygad om att affärs- och kundnyttan ökar markant när IT och verksamhet jobbar tillsammans och har gemensamma mål. 

 • Mikaela JOHANSSON

  Biträdande jurist
  ,

  Mikaela Johansson är biträdande jurist på Delphi och har tidigare erfarenhet av arbete som upphandlare och junior bolagsjurist.

 • Ulf JOHANSSON

  Konsult
  ,

  Ulf har under de senaste 20 åren varit verksam inom IT- och telekom-sektorn. Sedan 2004 arbetar Ulf som konsult och konsultchef med affärsutveckling, strategisk rådgivning och upphandling för kunder främst på den svenska marknaden. Uppdragen har syftat till att hjälpa såväl privata som offentliga organisationer att förbättra och effektivisera sin verksamhet med hjälp av IT- och telekomlösningar. Tidigare arbetade Ulf på leverantörssidan i roller som affärsområdeschef, produktchef och projektledare såväl internationellt som i Sverige.

  Kurser med denna föreläsare

 • Alexander JUTE

  Advokat och delägare
  ,

  Alexander Jute är advokat och delägare på Advokatfirman MarLaw. Han har mångårig erfarenhet som juridiskt ombud med särskild inriktning på kommunikationsintensiva företag och har varit aktiv i flera branscher, bland annat media, reklam, fordon, finans, telekom, detaljhandel, konsumentelektronik och IT. Alexander är särskilt inriktad på marknads- och immaterialrätt samt IT-rätt och även frågor som rör dataskydd och personlig integritet. Han är även verksam som processombud vid domstol och skiljeinstitut och biträder vid förhandlingar med myndigheter såsom Datainspektionen, Konsumentverket och privata organ såsom Reklamombudsmannen och DM-nämnden. Alexander föreläser löpande vid bland annat universitet och utbildningsinstitut samt vid internutbildningar för företag och organisationer.

 • Ulf JOHANSSON

  Konsult
  ,

  Ulf har under de senaste 20 åren varit verksam inom IT- och telekom-sektorn. Sedan 2004 arbetar Ulf som konsult och konsultchef med affärsutveckling, strategisk rådgivning och upphandling för kunder främst på den svenska marknaden. Uppdragen har syftat till att hjälpa såväl privata som offentliga organisationer att förbättra och effektivisera sin verksamhet med hjälp av IT- och telekomlösningar. Tidigare arbetade Ulf på leverantörssidan i roller som affärsområdeschef, produktchef och projektledare såväl internationellt som i Sverige.

  Kurser med denna föreläsare

 • Alexander JUTE

  Advokat och delägare
  ,

  Alexander Jute är advokat och delägare på Advokatfirman MarLaw. Han har mångårig erfarenhet som juridiskt ombud med särskild inriktning på kommunikationsintensiva företag och har varit aktiv i flera branscher, bland annat media, reklam, fordon, finans, telekom, detaljhandel, konsumentelektronik och IT. Alexander är särskilt inriktad på marknads- och immaterialrätt samt IT-rätt och även frågor som rör dataskydd och personlig integritet. Han är även verksam som processombud vid domstol och skiljeinstitut och biträder vid förhandlingar med myndigheter såsom Datainspektionen, Konsumentverket och privata organ såsom Reklamombudsmannen och DM-nämnden. Alexander föreläser löpande vid bland annat universitet och utbildningsinstitut samt vid internutbildningar för företag och organisationer.

 • Olle JONSSON

  Group CIO
  ,

  Olle är i dag CIO med globalt ansvar inom den finska servicekoncernen Caverion som har 20.000 anställda. Han har sedan tidigare lång erfarenhet av Informationsteknologi i svenska och internationella roller bland annat som CIO för Mölnlycke Healthcare och SKF och som affärsområdeschef på Fujitsu och VD för Pulsen. 

 • Sandra HANSON

  Advokat
  ,

  Sandra är advokat och verksam vid Advokatfirman MarLaw AB. Hon har mångårig erfarenhet inom marknads- och immaterialrätt samt avtalsrätt. Hon är särskilt inriktad på frågor som rör Internetjuridik, avtalsrätt, upphovsrätt, varumärkesrätt samt integritets- skyddsjuridik (PuL). Hon anlitas ofta som processombud samt företräder företag inför Reklamombudsmannen/RO och Konsumentverket/KO. Sandra föreläser vid bl.a. Stockholms universitet och internutbildar organisationer och företag.

  Kurser med denna föreläsare

 • Sandra HANSON

  Advokat
  ,

  Sandra är advokat och verksam vid Advokatfirman MarLaw AB. Hon har mångårig erfarenhet inom marknads- och immaterialrätt samt avtalsrätt. Hon är särskilt inriktad på frågor som rör Internetjuridik, avtalsrätt, upphovsrätt, varumärkesrätt samt integritets- skyddsjuridik (PuL). Hon anlitas ofta som processombud samt företräder företag inför Reklamombudsmannen/RO och Konsumentverket/KO. Sandra föreläser vid bl.a. Stockholms universitet och internutbildar organisationer och företag.

  Kurser med denna föreläsare

 • Sandra HANSON

  Advokat
  ,

  Sandra är advokat och verksam vid Advokatfirman MarLaw AB. Hon har mångårig erfarenhet inom marknads- och immaterialrätt samt avtalsrätt. Hon är särskilt inriktad på frågor som rör Internetjuridik, avtalsrätt, upphovsrätt, varumärkesrätt samt integritets- skyddsjuridik (PuL). Hon anlitas ofta som processombud samt företräder företag inför Reklamombudsmannen/RO och Konsumentverket/KO. Sandra föreläser vid bl.a. Stockholms universitet och internutbildar organisationer och företag.

  Kurser med denna föreläsare

 • Cecilia KOGG

  Business CIO AO Marknad
  ,

  Cecilia har över 20 års erfarenhet av IT-styrning både i linjepositioner och som konsult. Som Business CIO för Coop arbetar hon idag för att se till att skapa en IT-organisation med fokus på  samverkan med verksamhet och leverantörer, för att möjliggöra en kunddriven och flexibel utveckling samt skapa en stabil och kostnadseffektiv drift.

 • Patrik LINDAHL

  Drift och Supportchef
  ,

  Patrik är Drift och Supportchef med ansvar för driftsfrågor, användarsupport samt samordning för externa leverantörer och interna IT resurser inom Folkuniversitetet

 • Mattias LUNDMARK

  Expertkonsult och erbjudandeansvarig för sourcingrådgivning
  ,

  Mattias är expertkonsult specialiserad inom sourcing. Han har en bred erfarenhet från att ha arbetat inom hela sourcingcykeln, från strategi och hela vägen till transition och styrning/förbättring av tjänsteleveranser. De senaste åren har Mattias lett kundprojekt och agerat rådgivare inom primärt sourcingstrategi och upphandling av tjänster, både i offentlig och privat sektor. Mattias har erfarenhet både från kund- och leverantörssidan och fokus har varit på IT-tjänster, där med erfarenhet att både upphandla och leda leveranser för hela spektrat av IT-tjänster.

  Kurser med denna föreläsare

 • Erik LINNARSSON

  Advokat, Delägare
  ,

  Erik är medlem i Lindahls grupp för Strategiska kontrakt och är en av de drivande personerna bakom Lindahls erbjudande för Vested och relationsbaserade kontrakt. Erik är också specialiserad inom M&A, internationell handel samt sjö- och transporträtt. Erik har särskild erfarenhet av transaktioner, logistiklösningar och finansiering inom transportbranschen. Han har tidigare arbetat som bolagsjurist inom shippingindustrin.

  Erik är ledamot av Sveriges Redareförenings Juridiska Kommitté samt aktiv i International Bar Association (IBA) där han från 1 januari 2015 är Senior vice ordförande i IBA:s Sjö-& Transporträttskommitté.
  Rankas som "Leading Individual" inom shipping av Chambers Europe 2015. ”Shipping expert Erik Linnarsson is "very knowledgeable and likeable," commentators agree. Peers highlight his practical and efficient approach and clients describe him as "very calm, constructive and a pleasure to work with."
  Erik rankas även av Legal 500 som ”Leading Individual” 2015. "The vastly experienced Erik Linnarsson heads the practice at Advokatfirman Lindahl KB, which is comparable with many international shipping firms."

 • Olle LINDBERG

  Associate
  ,

  Olle Lindberg är biträdande jurist på Advokatfirman Kahn Pedersen och är inriktad mot offentlig upphandling, upphandling inom försörjningssektorerna och tillhörande frågor inom kommersiell förvaltningsrätt. Han bistår upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer med strategisk rådgivning i frågor som rör upphandling och offentliga kontrakt. Olle har stor vana av att uppträda som ombud i mål om överprövning av upphandling enligt såväl LOU som LUF.

 • Ulf LARSSON

  CIO
  ,

  Ulf är en erfaren tekniker, IT-arkitekt och ledare med erfarenhet från såväl IT-leverantörsföretag som företag med kvalificerade datorstöd. Under de senaste femton åren har Ulf varit djupt engagerad i olika initiativ för att utveckla och effektivisera Alectas sourcinglösningar. Ulf är nu ansvarig för IT-verksamheten på Alecta.

 • Mats LINDMARK

  VD och interim-CIO
  ,

  Mats agerar ofta som interimledare i roller som CIO, VD och IT-chef inom såväl statliga som privata organisationer. Han har i dessa roller erhållit en lång erfarenhet från båda sidor av förhandlingsbordet genom att i vissa roller tillhandahålla sourcing och erbjuda IT-tjänster till att i andra roller vara beställare av detsamma.

 • Annelie LUNDQVIST

  Chief Digital Officer
  ,

  Annelie är Chief Digital Officer och Vice President på Capgemini. Som Chief Digital Officer är Annelies huvudsakliga fokus digitalisering och transformation, hur modern teknologi i kombination med ett digitalt ledarskap ger möjlighet att utveckla den nya tidens affärer och bolag. Annelie är del av Capgeminis Europaledningen kring Innovation och även en av Capgeminis globala experter inom Digital transformation.

 • Richard LIVIJN

  Senior Consultant, VD
  ,

  Richard är en erfaren konsult med över 20 års erfarenhet av olika typer av sourcingfrågor (outsourcing, insourcing, inköp och upphandling mm). Han har arbetat på både leverantörssidan och kundsidan både genom anställningar och som konsult. Han har också arbetat som expertrådgivare inom sourcing på MorganChambers, EquaTerra, Burnt Oak Partners och har genomfört uppdrag i hela Europa. 

 • Agne LINDBERG

  Advokat
  ,

  Agne är advokat och delägare i Delphis verksamhetsgrupp TMT/Intellectual Property samt chef för Delphis specialistgrupp för Outsourcing. Agne har lång och bred erfarenhet av IT-relaterad juridik, immaterialrätt och telekom med fokus på outsourcing och andra komplexa IT-avtal, integritetsskyddsfrågor och e-handel. Agne har även erfarenhet av företagsöverlåtelser och tvister, bl a som skiljeman i IT-tvister. Agne är författare till en mängd böcker på området, bl a ”Praktisk IT-rätt” och ”IT-avtal, särskilt om outsourcing” och har publicerat flera artiklar om affärsjuridik samt är en ofta anlitad föreläsare både i Sverige och internationellt.

 • Agne LINDBERG

  Advokat
  ,

  Agne är advokat och delägare i Delphis verksamhetsgrupp TMT/Intellectual Property samt chef för Delphis specialistgrupp för Outsourcing. Agne har lång och bred erfarenhet av IT-relaterad juridik, immaterialrätt och telekom med fokus på outsourcing och andra komplexa IT-avtal, integritetsskyddsfrågor och e-handel. Agne har även erfarenhet av företagsöverlåtelser och tvister, bl a som skiljeman i IT-tvister. Agne är författare till en mängd böcker på området, bl a ”Praktisk IT-rätt” och ”IT-avtal, särskilt om outsourcing” och har publicerat flera artiklar om affärsjuridik samt är en ofta anlitad föreläsare både i Sverige och internationellt.

 • Daniel LUNDQVIST

  Advokat, Partner
  ,

  Daniel Lundqvist är advokat och delägare på Advokatfirman Kahn Pedersen. Daniel arbetar primärt med att upprätta, granska och förhandla olika IT-avtal, med särskild inriktning mot komplexa tjänsteavtal (sourcing/cloud), mjukvarulicensiering och systemupphandlingar. Daniel arbetar dessutom med data- och integritetsskyddsfrågor, ofta med ett internationellt perspektiv (t.ex. gränsöverskridande överföringar av personuppgifter).

 • Reidar LARSSON

  Project Manager
  ,

  .

 • Daniel LUNDQVIST

  Advokat, Partner
  ,

  Daniel Lundqvist är advokat och delägare på Advokatfirman Kahn Pedersen. Daniel arbetar primärt med att upprätta, granska och förhandla olika IT-avtal, med särskild inriktning mot komplexa tjänsteavtal (sourcing/cloud), mjukvarulicensiering och systemupphandlingar. Daniel arbetar dessutom med data- och integritetsskyddsfrågor, ofta med ett internationellt perspektiv (t.ex. gränsöverskridande överföringar av personuppgifter).

 • Erik LAGERLÖF

  Adjungerad professor i juridik, Handelshögskolan, Visiting Fellow, St Edmund’s College (Cambridge University) och biträdande jurist, Vinge
  ,

  Erik Lagerlöf, adjungerad professor i juridik vid Handelshögskolan, Visiting Fellow vid St Edmund’s College (Cambridge University), Biträdande jurist på Vinge. Erik har studerat och forskat vid Cambridge University, EUI och Harvard Law School. Erik är engelsk barrister och han har tjänstgjort som rättssekreterare till både den svenska och brittiska domaren vid EU-domstolen. Erik jobbar numera som jurist på Vinge och är därtill adjungerad professor i juridik vid Handelshögskolan samt knuten till sitt forna college i Cambridge. Gällande Brexit har Erik varit mycket aktiv genom publikationer i akademiska tidsskrifter, som kommentator i media och även som initiativtagare till en seminarieserie där Storbritanniens framtida förhållande till EU och möjliga vägar framåt diskuterats.

 • Daniel LUNDQVIST

  Advokat, Partner
  ,

  Daniel Lundqvist är advokat och delägare på Advokatfirman Kahn Pedersen. Daniel arbetar primärt med att upprätta, granska och förhandla olika IT-avtal, med särskild inriktning mot komplexa tjänsteavtal (sourcing/cloud), mjukvarulicensiering och systemupphandlingar. Daniel arbetar dessutom med data- och integritetsskyddsfrågor, ofta med ett internationellt perspektiv (t.ex. gränsöverskridande överföringar av personuppgifter).

 • Johan KAHN

  Advokat, Partner
  ,

  Johan Kahn är en av de ledande svenska advokaterna inom IT, outsourcing och integritetsskydd. Johan är den enda svenska advokat som vid två tillfällen röstats fram som den advokat som svenska bolagsjurister helst anlitar inom det IT-rättsliga området. Johan ledde i fem år en av Sveriges största verksamhetsgrupper inom IT- och immaterialrätt. Johan är medförfattare till boken ”IT-avtal, särskilt om outsourcing” och har publicerat flera artiklar om affärsjuridik samt är en ofta anlitad föreläsare både i Sverige och internationellt.

 • Nils KNUTSSON

  Senior Advisor
  ,

  Nils Knutsson är Senior Advisor och har tidigare varit dotterbolagschef, divisionschef och marknadsdirektör inom Tieto med inriktning på offentlig sektor. Han har sedan 1970 varit verksam inom kommuner och dåvarande Svenska kommunförbundet när det gäller IT- och organisationsfrågor. Därefter arbetade Nils inom Kommundata med utveckling och verksamhetsinriktade IT-applikationer för kommunal socialtjänst, förskola, skola, vård och omsorg m.m. Under de senaste 15 åren har han medverkat i drygt 120 upphandlingar av outsourcingtjänster inom kommuner, landsting och statlig förvaltning.

  Kurser med denna föreläsare

 • Linus MALMBERG

  VD
  ,

  Linus Malmberg är VD på Cordial och en av de ursprungliga grundarna. Han har studerat juridik och har en MBA och med en bakgrund från EU-Kommisionen där han ansvarade för policyfrågor inom telekomindustrin. Han arbetade ett flertal år som konsult på Ernst & Young Management Consulting. Linus har specialiserat sig på strategisk analys och analys/design av affärsmodeller och han har 15 års erfarenhet från ledande positioner i stora transformationsprogram hos både svenska och internationella kunder.

 • Nils KNUTSSON

  Senior Advisor
  ,

  Nils Knutsson är Senior Advisor och har tidigare varit dotterbolagschef, divisionschef och marknadsdirektör inom Tieto med inriktning på offentlig sektor. Han har sedan 1970 varit verksam inom kommuner och dåvarande Svenska kommunförbundet när det gäller IT- och organisationsfrågor. Därefter arbetade Nils inom Kommundata med utveckling och verksamhetsinriktade IT-applikationer för kommunal socialtjänst, förskola, skola, vård och omsorg m.m. Under de senaste 15 åren har han medverkat i drygt 120 upphandlingar av outsourcingtjänster inom kommuner, landsting och statlig förvaltning.

  Kurser med denna föreläsare

 • Nils KNUTSSON

  Senior Advisor
  ,

  Nils Knutsson är Senior Advisor och har tidigare varit dotterbolagschef, divisionschef och marknadsdirektör inom Tieto med inriktning på offentlig sektor. Han har sedan 1970 varit verksam inom kommuner och dåvarande Svenska kommunförbundet när det gäller IT- och organisationsfrågor. Därefter arbetade Nils inom Kommundata med utveckling och verksamhetsinriktade IT-applikationer för kommunal socialtjänst, förskola, skola, vård och omsorg m.m. Under de senaste 15 åren har han medverkat i drygt 120 upphandlingar av outsourcingtjänster inom kommuner, landsting och statlig förvaltning.

  Kurser med denna föreläsare

 • Mathias KOS

  Senior Software Asset Management Consultant
  ,

  .

  Kurser med denna föreläsare

 • Ola KÄLLGÅRDEN

  Manager och ITSM konsult
  ,

  Ola är certifierad ITIL Expert med mångårig erfarenhet som konsult inom IT Service Management. Han är en av grundarna till Olingo Consulting AB där han även är verksam som konsult och utbildare. Ola har drivit ett stort antal verksamhetsprojekt, med ITIL som verktyg, och har även erfarenhet av att etablera outsourcingavtal och outsourcingrelationer inom ett flertal industrier.

  Kurser med denna föreläsare

 • Ola KÄLLGÅRDEN

  Manager och ITSM konsult
  ,

  Ola är certifierad ITIL Expert med mångårig erfarenhet som konsult inom IT Service Management. Han är en av grundarna till Olingo Consulting AB där han även är verksam som konsult och utbildare. Ola har drivit ett stort antal verksamhetsprojekt, med ITIL som verktyg, och har även erfarenhet av att etablera outsourcingavtal och outsourcingrelationer inom ett flertal industrier.

  Kurser med denna föreläsare

 • Ola KÄLLGÅRDEN

  Manager och ITSM konsult
  ,

  Ola är certifierad ITIL Expert med mångårig erfarenhet som konsult inom IT Service Management. Han är en av grundarna till Olingo Consulting AB där han även är verksam som konsult och utbildare. Ola har drivit ett stort antal verksamhetsprojekt, med ITIL som verktyg, och har även erfarenhet av att etablera outsourcingavtal och outsourcingrelationer inom ett flertal industrier.

  Kurser med denna föreläsare

 • Mikael NELSON

  Partner
  ,

  Mer info kommer inom kort.

 • Tove NYBERG

  Service Designer
  ,

  Tove är Service Designer på Hello Future, där hon arbetar med kundcentrerad konceptutveckling och digital transformation. Hon har varit ansvarig för utbildning, facilitering och metodstöd inom service designmetodik. Fokus för metoderna har legat på att utgå från kundernas behov redan i ett tidigt skede, samt att validera koncept och ideér genom kontinuerliga tester med målgruppen.

  Kurser med denna föreläsare

 • Maria Nyrén IVARSSON

  Senior legal advisor
  ,

  Maria Nyrén Ivarsson är jurist och delägare i CM Juridik AB. Maria har arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv som affärsjurist, bl.a. hos Transcom CMS. Maria var med och startade Forum för Dataskydd och ett av hennes specialområden är personuppgiftshantering och informationssäkerhet.

 • Erik OLSSON

  Advokat, Partner
  ,

  Erik Olsson är en av Sveriges ledande advokater inom offentlig upphandling. Erik har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i processer såväl vad gäller förvaltningsprocess som unionsrätt på det förvaltningsrättsliga området men även i upphandlingsrelaterade processer i allmän domstol. Erik är författare till ett flertal artiklar och är bland annat återkommande skribent i Europarättslig tidskrift. Han är även medförfattare till Överprövning av Upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF och en uppskattad föreläsare såväl i Sverige som internationellt.

 • Sara-Li OLOVSSON

  Advokat
  ,

  Sara-Li Olovsson är advokat och senior associate i Advokatfirman Delphis grupp för offentlig upphandling. Sara-Li Olovsson har stor erfarenhet av att bistå både leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter i alla delar av upphandlingsprocessen, samt frågor som relaterade till offentliga upphandlingar såsom offentlighet och sekretess. Sara-Li håller regelbundet utbildningar och skriver krönikor och analyser i olika upphandlingspublikationer.  

 • Ann-Marie OVIN

  CIO
  ,

  Ann-Marie Ovin är CIO på Advokatfirman Vinge. Sedan 2012 ansvarar hon för digitalisering, IT och Knowledge Management och ingår i koncernledningen. Ann-Marie har gedigen erfarenhet av att driva verksamhets- och affärsutveckling i människointensiva och dynamiska sammanhang. Hon ser digitalisering som en naturlig del av ett bolags utveckling och har en helhetssyn på affär – människa – teknik, något hon anser affärskritiskt.

  Kurser med denna föreläsare

 • Anders PERSSON

  IT-chef
  ,

  Anders Persson har under de senaste åren arbetat som CIO och programledare på Apoteket och lett det stora och komplexa transformationsarbete som präglat Apotekets avreglering, och efter det  som Senior Advisor på Quadras. Idag arbetar Anders som IT-chef på Patent- och registreringsverket.

 • Olof POMPE

  Rådgivare
  ,

  Olof jobbar som managementrådgivare på Cordial. Som affärsarkitekt och tio år i branschen har Olof en gedigen erfarenhet av strategiformulering och affärsmodellsinnovationer. Han har en bred erfarenhet från många olika branscher av att guida ledningsgrupper genom transformationer med fokus på; strategiformulering, utveckling av affärsmodeller och erbjudandeportföljer, samt hur dessa områden ställer krav på processer, ledning och IT. Olof brinner för att koppla ihop vision och strategi med realiserbara planer för att säkerställa lyckade transformationer.

 • Anders PERMÉUS

  Chefsjurist/Grundare
  ,

  Anders, författare till boken ”IT-Avtal – en kommentar till IT-branschens standardavtal” (Jure), har arbetat på advokatbyrå 1997-2013 huvudsakligen med IT-rätt och bolagsrätt. Han har företrätt såväl beställare som leverantörer inom IT med både avtalsförhandling/-utformning och tvistelösning. Sedan januari 2014 är han chefsjurist på Avtal 24/Agreement24 (tillika grundare) och bedriver egen konsultverksamhet genom Edutrade Law AB.

  Kurser med denna föreläsare

 • Henrik PLYM-FORSHELL

  Head of Healthcare & Welfare solutions
  ,

  Henrik Plym-Forshell arbetar som Head of Digital Diagnostics på Tieto Healthcare and Welfare Solutions. Arbetar med det gemensamma projektet PATOS, det stora digitaliserings- och outsourcingprojekt inom cancervården i VG Region.

 • Håkan PETERSSON

  Sector Head Public and Healthcare
  ,

  Håkan är sector ledare för offentlig sector hälsa och sjukvård och Senior vice President på Capgemini. Håkan leder arbetet med att ta fram erbjudanden för att hjälpa kunder inom områdena att ta del av digitaliseringens stora möjligheter till förbättring i sina verksamheter. Håkan ingår också i den globala ledningsstruktur som finns i Capgemini för att dela goda erfarenheter mellan länder.

 • Conny LARSSON

  Advokat
  ,

  Conny är advokat hos Advokatfirman Gärde & Partners AB och juris magister i IT-rätt. Han har varit verksjurist vid Televerket Radio, bolagsjurist hos olika bolag inom Telia-koncernen, bolagsjurist hos Flextronics Network Services, samt verksjurist hos Kronofogdemyndigheten. Conny arbetar med allmänna affärsrättsliga frågor, men är särskilt inriktad på IT-avtalsfrågor och juridiska frågor angående olika slags IT-avtal och andra IT-rättsliga frågor, såsom behandling av uppgifter (t.ex. personuppgifter), incidentutredningar, säkerhet, totalförsvarsfrågor, tvångsmedel, uppgiftsskyldighet, tystnadsplikt och sekretess.

 • Björn PERSSON

  Enteprenör
  ,

  Björn är verksam som entreprenör i aktiebolaget Finit som utvecklar ärende- och informationshanteringssystem samt bedriver kunddriven produktutveckling. Björn har arbetat som ledare av utveckling i mer än 15 år inom Telia, två tech startups (telekom och fordonsindustri) och offentlig sektor men har en bakgrund på advokatbyrå och som bolagsjurist på Telia. Hans huvudintresse ligger i att utveckla och strategier och innovationer till fungerande lösningar och affärer där teknik och verksamhet integreras. Han har även lång erfarenhet inom IT-säkerhet samt lagstiftningen som rör datahantering och immaterialrätt. Genom att ha arbetat i ledande positioner inom både privat och offentlig verksamhet kan han ge de olika perspektiven på frågor som rör ledning och styrning av utveckling och IT.

 • Conny LARSSON

  Advokat
  ,

  Conny är advokat hos Advokatfirman Gärde & Partners AB och juris magister i IT-rätt. Han har varit verksjurist vid Televerket Radio, bolagsjurist hos olika bolag inom Telia-koncernen, bolagsjurist hos Flextronics Network Services, samt verksjurist hos Kronofogdemyndigheten. Conny arbetar med allmänna affärsrättsliga frågor, men är särskilt inriktad på IT-avtalsfrågor och juridiska frågor angående olika slags IT-avtal och andra IT-rättsliga frågor, såsom behandling av uppgifter (t.ex. personuppgifter), incidentutredningar, säkerhet, totalförsvarsfrågor, tvångsmedel, uppgiftsskyldighet, tystnadsplikt och sekretess.

 • Björn PERSSON

  Enteprenör
  ,

  Björn är verksam som entreprenör i aktiebolaget Finit som utvecklar ärende- och informationshanteringssystem samt bedriver kunddriven produktutveckling. Björn har arbetat som ledare av utveckling i mer än 15 år inom Telia, två tech startups (telekom och fordonsindustri) och offentlig sektor men har en bakgrund på advokatbyrå och som bolagsjurist på Telia. Hans huvudintresse ligger i att utveckla och strategier och innovationer till fungerande lösningar och affärer där teknik och verksamhet integreras. Han har även lång erfarenhet inom IT-säkerhet samt lagstiftningen som rör datahantering och immaterialrätt. Genom att ha arbetat i ledande positioner inom både privat och offentlig verksamhet kan han ge de olika perspektiven på frågor som rör ledning och styrning av utveckling och IT.

 • Conny LARSSON

  Advokat
  ,

  Conny är advokat hos Advokatfirman Gärde & Partners AB och juris magister i IT-rätt. Han har varit verksjurist vid Televerket Radio, bolagsjurist hos olika bolag inom Telia-koncernen, bolagsjurist hos Flextronics Network Services, samt verksjurist hos Kronofogdemyndigheten. Conny arbetar med allmänna affärsrättsliga frågor, men är särskilt inriktad på IT-avtalsfrågor och juridiska frågor angående olika slags IT-avtal och andra IT-rättsliga frågor, såsom behandling av uppgifter (t.ex. personuppgifter), incidentutredningar, säkerhet, totalförsvarsfrågor, tvångsmedel, uppgiftsskyldighet, tystnadsplikt och sekretess.

 • Anders PERSSON

  IT-chef
  ,

  Anders Persson har under de senaste åren arbetat som CIO och programledare på Apoteket och lett det stora och komplexa transformationsarbete som präglat Apotekets avreglering, och efter det  som Senior Advisor på Quadras. Idag arbetar Anders som IT-chef på Patent- och registreringsverket.

 • Gösta LJUNGBERG

  Managing Consultant
  ,

  Gösta är ansvarig för sourcingrådgivningsområdet för PA Consulting Group i Sverige. Han har över 20 års erfarenhet av komplex projekt- och programledning samt outsourcingleverans och upphandling. Han har bland annat 8 års erfarenhet av leveranser från Indien. Erfarenheten omfattar allt från mindre projekt till större leveransansvar på upp till 800 personer. Gösta har erfarenhet från optimering av outsourcingleveranser både lokalt och med offshoreleveranser. Han har djup kompetens i samtliga faser inom sourcing: strategi, kontraktering, transition, transformation, förvaltning, omförhandling, kontraktsöverföring, och har lett arbete inom samtliga både hos leverantörer och hos kunder. 

  Kurser med denna föreläsare

 • Philip RUNSTEN

  Ekon Dr och forskare
  ,

  Philip Runsten är Ekon Dr och forskare vid Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR), där han även disputerade med en avhandling om kunskapsintegration i kunskapsintensiva grupper.  Hans nuvarande forskning handlar på kollektiv intelligens i team och mikro-system. Han föreläser och undervisar på Handelshögskolan och för en rad stora organisationer inom både privat och offentlig sektor. Philip har tidigare arbetat på Accenture, och har även varit medgrundare i en rad företag inom IT- och management sektorn, som t ex konsultbolaget Influence, där han nu även är verksam som konsult och rådgivare i organisationsutveckling. 

 • Jon ROGNES

  Deputy Secretary General
  ,

  Jon Rognes är doktor i företagsekonomi och civilingenjör med flera års erfarenhet från industrin. Sedan 1994 är Jon forskare vid Handelshögskolan i Stockholm inom området Operations and Innovation (CIOM). Jon forskar kring verksamhetsutveckling och innovation, bland annat frågor som rör processorientering och geografisk spridd verksamhet, till exempel frågor om outsourcing av interna tjänsteprocesser. Under en tid som gästprofessor i Filippinerna arbetade han med sourcing och stora tjänstefabriker, och har studerade innovativa samarbetsklimat i Silicon Valley, under en tid på Stanford. På sistone har Jon arbetat med offentlig sektor och nya verksamhetslösningar, bland annat inom kommunsektorn och vården.

 • Johan REUNANEN

  Management Consultant
  ,

  Johan är managementrådgivare med mer än nio års erfarenhet av att transformera verksamheter inom en rad olika branscher, bl.a. oljebranschen, bank, försäkring (liv och sak), retail och apoteksbranschenJohan har ofta rollen som programledare, programarkitekt eller affärsarkitekt och bidrar i och med det både med analyskraft, riktning och kvalitetssäkring till våra kunder. Genomförandekraft helt enkelt. Johan är, förutom sitt arbete inom rådgivning, också lärare på Cordials utbildningar inom Affärsarkitektur och Strategiska Affärskrav och utbildar i och med det inom affärstransformation.

  Kurser med denna föreläsare

 • Torleif STENBERG

  Strategisk Inköpare
  ,

  Torleif är en strategisk resurs till regionstyrelsen, som har i uppdrag att säkra regionens behov av varor och tjänster med fokus på besparing och kvalitet.

  Torleif har lång erfarenhet av att leda stora offentliga upphandlingar. Region Skåne har varit en föregångare att tillämpa den relativt nya upphandlingsformen Konkurrenspräglad Dialog, KPD.
  När det gäller IT-upphandlingar har Torleif svarat för tillämpningen av KPD när det gällt upphandling av Kommunikation som tjänst och den nyligen avslutade upphandlingen av Användarnära IT.

 • Knut SAHLSTRÖM

  Seniorkonsult/Ägare
  ,

  Knut har en bred och lång erfarenhet av IT i olika roller som account manager, projektledare, teamledare/chef och konsult, främst inom IT-styrning, process, projekt, förhandling, köp. Han använder denna kunskap för att arbeta för det som intresserar honom mest – hur utnyttjar det enskilda företag eller organisationen den moderna tekniken för att säkerställa sitt verksamhetsstöd och genom det ett bättre resultat.
  Idag fokuserar han på små företag och organisationer, då de idag hanterar frågor som förut var förbehållet större organisationer men idag har blivit aktuella även för dem!

 • Gustav LINGE

  Advokat
  ,

  Gustav är verksam som advokat med inriktning på svensk och internationell affärsjuridik. Han har även arbetat som Bolagsjurist vid Europolitan och Senior Legan Counsel vid Vodafone. Gustav var Ledamot av IT-företagens juridiska råd 2001-2003. Han bedriver föreläsningsverksamhet vid bland annat Institutet för Informationsteknologi och Karlstads Universitet. Sedan årsskiftet driver Gustav Advokatfirman Linge. 

  Kurser med denna föreläsare

 • Hampus STEFANSSON

  Biträdande jurist
  ,

  Hampus Stefansson är biträdande jurist på Delphi och har arbetat med juridisk rådgivning inom offentlig upphandling i över fem år. Hampus har särskilt erfarenhet från domstolsprocesser rörande upphandlingar. 

 • Anders SVENSSON

  Partner
  ,

  Anders har mångårig erfarenhet kring outsourcing från ledande befattningar inom IT-industrin. Under mer än 25 år har han skaffat sig en unik erfarenhet kring hur man bygger framgångsrika relationer. Sedan drygt ett år driver han Burnt Oak Partners nordiska rådgivningsverksamhet tillsammans med några till av branschens tyngsta rådgivare

 • Caroline SUNDBERG

  Advokat
  ,

  Caroline är advokat och verksam i Delphis TMT/IP-grupp och del av Delphis specialistgrupper för outsourcing samt handel och distribution. Caroline arbetar främst med upprättande och förhandling av IT-avtal (såsom licensavtal, driftavtal, kommunikationsavtal, outsourcingavtal samt distribution- och tjänsteavtal). Caroline biträder även vid tvister av IT-avtal och hanterar juridiska frågor relaterade till PUL och integritetsskydd samt e-handel med tillhörande konsumentlagstiftning.

 • Caroline SUNDBERG

  Advokat
  ,

  Caroline är advokat och verksam i Delphis TMT/IP-grupp och del av Delphis specialistgrupper för outsourcing samt handel och distribution. Caroline arbetar främst med upprättande och förhandling av IT-avtal (såsom licensavtal, driftavtal, kommunikationsavtal, outsourcingavtal samt distribution- och tjänsteavtal). Caroline biträder även vid tvister av IT-avtal och hanterar juridiska frågor relaterade till PUL och integritetsskydd samt e-handel med tillhörande konsumentlagstiftning.

 • Caroline SUNDBERG

  Advokat
  ,

  Caroline är advokat och verksam i Delphis TMT/IP-grupp och del av Delphis specialistgrupper för outsourcing samt handel och distribution. Caroline arbetar främst med upprättande och förhandling av IT-avtal (såsom licensavtal, driftavtal, kommunikationsavtal, outsourcingavtal samt distribution- och tjänsteavtal). Caroline biträder även vid tvister av IT-avtal och hanterar juridiska frågor relaterade till PUL och integritetsskydd samt e-handel med tillhörande konsumentlagstiftning.

 • Ammi SÖDERGÅRD

  Verksamhetskonsult
  ,

  Ammi Södergård har varit verksam inom IT-branschen i både strategiska och operativa roller. Erfarenhet från produktutveckling, förvaltning och ledning av IT-system, bl a som applikationsspecialist, produktägare, projektledare och chef för utvecklingsteam. Verksamhetsutveckling med specialisering mot anpassade produkter och processer enl internationella standards. Hon är van att hålla utbildningar/workshops och arbetat som konsult inom informationssäkerhet, kvalitet, miljö, kontinuitets- och riskhantering. Hon har förmågan att lyssna in kultur och behov för att motivera och engagera, har öga för detaljer, identifierar styrkor och svagheter.

 • Elisabeth STJERNSTOFT

  Director Business IT
  ,

  Elisabeth är sedan augusti 2016 chef för Business IT där hennes roll framför allt handlar om att förbättra kundupplevelsen med hjälp av relevant digital teknik. Hon kommer senast från Apoteket där hon var med om en intressant resa när monopolet togs bort. Innan dess har hon bland annat hunnit med att vara CIO på Bring Citymail och VD på SySteam (Universal). En röd tråd genom hennes karriär har varit att använda IT och det digitala för affärs- och verksamhetsutveckling.

 • Elisabeth STJERNSTOFT

  Director Business IT
  ,

  Elisabeth är sedan augusti 2016 chef för Business IT där hennes roll framför allt handlar om att förbättra kundupplevelsen med hjälp av relevant digital teknik. Hon kommer senast från Apoteket där hon var med om en intressant resa när monopolet togs bort. Innan dess har hon bland annat hunnit med att vara CIO på Bring Citymail och VD på SySteam (Universal). En röd tråd genom hennes karriär har varit att använda IT och det digitala för affärs- och verksamhetsutveckling.

 • Torbjörn SUNDBORG

  Seniorkonsult
  ,

  Torbjörn har nästan 30 års erfarenhet från olika ledar och chefsroller i IT branchen inom såväl privat som offentlig sektor, från små företag till stora institutioner. Torbjörn skulle kunna beskrivas som en 360 graders manager med erfarenhet av att leda såväl strategiska, taktiska samt operativa frågor. Torbjörn äger det taktiska systemförvaltningsramverket ITm5. Då Torbjörn är certifierad inom såväl ITIL som Scrum har han en god teoretisk och praktisk bas att utveckla den agila förvaltningen anpassat till nya krav på leverantörshantering, "standardsystem", cloud lösningar, styrnings och risk frågor. 

 • Andreas SJÖBLOM

  Manager
  ,

  Andreas har en omfattande erfarenhet inom affärsutveckling från en rad olika branscher, bland annat bank och finans. Andreas har varit involverad och ansvarat för flera upphandlingar av IT-system. Han har arbetar med att definiera strategier, utveckla affärsmodeller och underlätta affärstransformationer.

  Kurser med denna föreläsare

 • Nicklas TIBBLIN

  Vice President Marketing
  ,

  Jobbat på Atlas Copco i 16 år med projekt och produktledning i säljbolag och på ”huvudkontoret”. Idag Vice President Marketing Motor Vehicle Industry Division där jag är globalt ansvarig för att säkerställa att vi har rätt produktportfölj och affärsmodeller.

 • Emily Tomas da Costa

  Associate
  ,

  Emily Tomas da Costa är biträdande jurist på Advokatfirman Kahn Pedersen och har flera års erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling. Emily har, förutom arbete på advokatbyrå, även tjänstgjort som notarie på Förvaltningsrätten i Stockholm. Hon har stor processvana och företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer i mål om offentlig upphandling och därmed sammanhängande frågor. Emily bistår även företag och myndigheter med strategisk rådgivning vid exempelvis val av affärsmodell samt genomförande av, eller deltagande i, upphandlingar enligt LOU och LUF

 • Nicklas THORGERZON

  Advokat
  ,

  Nicklas Thorgerzon är advokat på Advokatfirman Vinge. Nicklas är specialiserad på juridik inom området data- och integritetsskydd. Nicklas har även stor erfarenhet av att bistå företag, myndigheter och organisationer med olika typer av IT-relaterade avtal i samband med outsourcing, IT-upphandlingar och olika tekniktransaktioner. Nicklas håller regelbundet seminarier och föreläsningar inom sina specialistområden.

 • Peter THEISZ

  Senior Category Manager IT
  ,

  Peter Theisz är utbildad civilekonom och har lång erfarenhet av IT-inköp från några av Sveriges största bolag representerade i sina respektive branscher (Scania, H&M, Postnord samt Lantmännen). Den gemensamma nämnaren för alla Peters uppdrag har varit strategiska IT-inköpsfrågor kopplade till förändring och utveckling. Peter har internationell erfarenhet från förhandlingar och har lett prioriterade upphandlingsprojekt i respektive bolag. Peter har även erfarenhet från IT-ledningsarbete med bland annat framtagande av Sourcing-strategier och etablering av Vendor Management, både som funktion och arbetssätt.

 • Lise TORMOD

  Director & Head of Cordial Business Advisers, Cordial
  ,

  Lise Tormod leder Cordials rådgivningsteam och har arbetat med affärsutveckling som rådgivare i en rad olika branscher och företag, i Sverige och internationellt i över tio år. Hon är en driven navigatör i komplexa transformationsarbeten och har tung meritlista som stöd till ledningsgrupper i jakten på morgondagens, banbrytande affärsmodeller.

 • Hans NICANDER

  Advokat
  ,

  Hans Nicander är sedan 1991 advokat med inriktning på IT, immaterialrätt och media. Hans har lång erfarenhet av kontraktsskrivning och affärsförhandlingar inom IT-området rörande bl. a. upphandling av systemlösningar, driftavtal, projektavtal samt underhåll- och supportavtal. Hans arbetar också med PUL-frågor, licensfrågor, internet-relaterade frågor samt driver processer rörande intrång i rättigheter, avtalstvister m.m. Han är även svensk medlem av den europeiska IT-rättsliga advokatgruppen EuroITcounsel.

 • Hans NICANDER

  Advokat
  ,

  Hans Nicander är sedan 1991 advokat med inriktning på IT, immaterialrätt och media. Hans har lång erfarenhet av kontraktsskrivning och affärsförhandlingar inom IT-området rörande bl. a. upphandling av systemlösningar, driftavtal, projektavtal samt underhåll- och supportavtal. Hans arbetar också med PUL-frågor, licensfrågor, internet-relaterade frågor samt driver processer rörande intrång i rättigheter, avtalstvister m.m. Han är även svensk medlem av den europeiska IT-rättsliga advokatgruppen EuroITcounsel.

 • Pernilla NORMAN

  Advokat, konsult
  ,

  Pernilla har arbetat med offentlig upphandling och särskilt inom telekom, i cirka 15 år. Hon har stor erfarenhet av att bistå såväl upphandlande enheter som anbudsgivare. Dessutom föreläser och undervisar Pernilla mycket. Hon har också skrivit artiklar och böcker, bland annat "Beställarströd - offentlig upphandling och avtal - IT och datakommunikation samt hälsa- och sjukvårdstjänster". 

 • Bertil NORDLUND

  VD
  ,

   
  Bertil har mer än 20 års erfarenhet som oberoende rådgivande konsult inom IT- och Telekom. Under åren har Bertil genomfört och ansvarat för uppdrag av såväl strategisk verksamhetsstyrande karaktär som operativa uppdrag som expert och projektledare. Idag arbetar Bertil främst som expert inom upphandling, LOU och avtalsförhandling samt med strategisk rådgivning. Bertil är ansvarig för Knowits management konsulter och VD för Knowit Business Consulting AB.

 • Björn-Erik WILLOCH

  Senior advisor
  ,

  Björn-Erik Willoch, senior advisor på Cordial. Björn-Erik har lång internationell erfarenhet som managementrådgivare och var tongivande BPR-pionjär under 90-talet. Björn-Erik ledde och byggde Ernst & Youngs managementkonsult-verksamhet i Norden och var senare även Nordenchef och global konsultchef på Capgemini. Björn-Erik arbetar idag främst med strategisk affärsutveckling och transformation av verksamheter och är en efterfrågad föreläsare och rådgivare inom området.

  Kurser med denna föreläsare

 • Ulf NYGREN

  Outsourcing Director Public sector
  ,

  Ulf Nygren är ansvarig för outsourcing inom offentlig sektor i Sverige hos Tieto. Han har jobbat i IT-branschen sedan 1982. Ulf har lång och bred erfarenhet av IT-området och har de senaste 15 åren arbetat uteslutande inom outsourcingområdet. Han har varit inblandad i drygt 140 outsourcingaffärer. 

  Kurser med denna föreläsare

 • Ulf NYGREN

  Outsourcing Director Public sector
  ,

  Ulf Nygren är ansvarig för outsourcing inom offentlig sektor i Sverige hos Tieto. Han har jobbat i IT-branschen sedan 1982. Ulf har lång och bred erfarenhet av IT-området och har de senaste 15 åren arbetat uteslutande inom outsourcingområdet. Han har varit inblandad i drygt 140 outsourcingaffärer. 

  Kurser med denna föreläsare

 • Kristofer ÅGREN

  Head of BI and Data Analytics
  ,

  Kristofer är en thought-leader inom analytics och brinner för ett datadrivet arbetssätt för att driva innovation och skapa affärsnytta. Genom att utnyttja sin samlade erfarenhet av entreprenöriellt ledarskap,  sin djupa tekniska kompetens och erfarenhet från såväl startups samt stora organisationer, har Kristofer en unik förmåga att identifiera möjligheter och driva nödvändig förändring. Kristofer är en erfaren Data Scientist, IT-arkitekt och ledare med erfarenhet både som konsult och anställd. Han har arbetat i multinationella företag både i Sverige och i USA i olika branscher såsom telekom, resor, bank och finans. 

 • Mats OHLÉN

  Advokat
  ,

   
  Mats har specialistkompetens inom IT-relaterad juridik, innefattande avtal, förhandling och andra rättsliga frågor som rör konsulttjänst-, systemleverans-, systemutvecklings-, molntjänst- och outsourcingavtal m.m. Han har vidare lång erfarenhet av komplexa programvarulicensierings- och hårdvarutransaktioner. Mats biträder såväl köpare som säljare på IT-marknaden och har bland annat arbetat på IBM under flera år. 

  Kurser med denna föreläsare

 • Anna Ulfsdotter FORSSELL

  Advokat
  ,

  Anna är ansvarig för Delphis verksamhetsgrupp för EU-, konkurrens- och upphandlingsrätt samt är vidare medlem i Delphis Sourcinggrupp. Anna är framför allt specialiserad inom upphandlingsrätten med angränsande rättsområden såsom förvaltningsrätt, förvaltningsprocessrätt, regler om offentlighet och sekretess. Anna arbetar för klienter som är upphandlande myndigheter/enheter och hjälper dessa med alla upphandlingsrelaterade frågor. Hon bistår i genomförande av upphandlingar och då ofta i sourcingar inom offentlig sektor som alltid inkluderar upphandlingsrättsliga frågor. Detta arbete inkluderar allt från val av förfarande, genomförande av förhandlingar till upprättande av tilldelningsbeslut. Anna har också stor vana från att arbeta med leverantörer till offentlig sektor och detta arbete kan innehålla allt från kvalitetssäkring av anbud till granskning och eventuella rättsliga åtgärder i samband med negativt tilldelningsbeslut.

 • Anna Ulfsdotter FORSSELL

  Advokat
  ,

  Anna är ansvarig för Delphis verksamhetsgrupp för EU-, konkurrens- och upphandlingsrätt samt är vidare medlem i Delphis Sourcinggrupp. Anna är framför allt specialiserad inom upphandlingsrätten med angränsande rättsområden såsom förvaltningsrätt, förvaltningsprocessrätt, regler om offentlighet och sekretess. Anna arbetar för klienter som är upphandlande myndigheter/enheter och hjälper dessa med alla upphandlingsrelaterade frågor. Hon bistår i genomförande av upphandlingar och då ofta i sourcingar inom offentlig sektor som alltid inkluderar upphandlingsrättsliga frågor. Detta arbete inkluderar allt från val av förfarande, genomförande av förhandlingar till upprättande av tilldelningsbeslut. Anna har också stor vana från att arbeta med leverantörer till offentlig sektor och detta arbete kan innehålla allt från kvalitetssäkring av anbud till granskning och eventuella rättsliga åtgärder i samband med negativt tilldelningsbeslut.

Vi svarar dig under dagen!