Våra konferenser

Vi på IFi har arrangerat konferenser rörande sourcing och IT-rätt sedan 1995. Detta för att tillgodose olika behov av kunskap, handledning och problemlösning vid val av sourcing. Allt i syfte att skapa bästa beslutsunderlag i förändringsarbetet. Samtidigt innebär den snabba tekniska utvecklingen och de alltmer komplicerade relationerna mellan olika parter såväl risker som utmaningar. 

Fundamentet för att säkra verksamhetens kärnprocesser utgörs av avtal på olika nivåer. Avtal som är tydliga och ändamålsenliga för att garantera en effektiv process, samtidigt som berörda parters individuella intressen tillvaratas. Vi vill bidra till att skapa bästa möjliga villkor och kundnytta för alla parter.

Vi har partnerskap med flera av marknadens största IT-leverantörer, advokatfirmor och rådgivare – allt för att säkerställa att vi ligger i framkant med kunskapen inom IT.

Sourcingdagarna

För sju år sedan bestämde vi oss för att skapa en mötesplats där beställare och leverantörer inom IT-sektorn kunde träffas för att diskutera dagens problem och morgondagens möjligheter.
Sourcingdagarna skapades alltså ur insikten att dialogen mellan kunder och leverantörer stundtals var minst sagt bristfällig. Vi ville bygga en mötesplats med kunskap, öppenhet och samverkan som ledord. Och den här kommunikationen blir inte mindre viktig med tiden - tvärtom. Ju mer globala våra leverantörskedjor blir, desto större behov har vi att ventilera frågeställningar och synpunkter som uppkommer i vår dagliga verksamhet, men som kanske styrs av processer på andra sidan jorden. 

TEMA SOURCINGDAGARNA 2017: Hur påverkar digitaliseringskrafterna och molnutvecklingen outsourcing?

Sourcingdagarna 2017 anordnades på 7A Odenplan i Stockholm och detta är åttonde året i rad! Under årets konferens fick vi lyssna till bl.a. Lasse Gunnarsson från IKEA, Björn-Erik Willoch från Cordial, Lotta Ungerth från Solna stad och många fler! 

Målgrupp

I första hand riktar sig konferensen Sourcingdagarna till CIO:er, IT-chefer, IT-strateger, verksamhetschefer, inköpare, upphandlare, jurister, HR, konsulter, rådgivare och leverantörer. Konferensen vänder sig till anställda både inom offentlig förvaltning och näringsliv och tar upp aktuella frågeställningar och erfarenheter i samband med sourcing av IT-tjänster.

IT-rättsforum

IT-rätten har kommit att bli ett eget rättsområde som idag har stor betydelse för såväl näringsliv som offentlig förvaltning. Ämnet sträcker sig över ett stort antal andra rättsområden och många efterfrågar mer kunskap inom området.  Relationen mellan kunder och leverantörer har under de senaste 20 åren utvecklats genom framtagande av olika affärsmodeller för leverans av tjänster och produkter inom IT-området.

Tekniken och affärsmodellerna medför många fördelar, inte minst genom att IT-användningen kan effektiviseras, att kostnaderna kan reduceras, eller att lösningarna möjliggör ökad flexibilitet att anpassa valet av tjänst eller leverantör till vad som för stunden är bäst. Men i detta följer även nya utmaningar, såsom hur vi ska hantera de olika rättstillämpningsproblem som uppstår till följd av att IT:s internationella natur.

Detta har lett till att nya regler kommer att införas på det IT-rättsliga området, ny rättspraxis har tillkommit och behov av ytterligare anpassningar av regler har aktualiserats. Vi arrangerar därför årligen konferensen IT-rättsforum, en dag med den senaste uppdateringen inom IT-rätten.

Målgrupp

Seminariet syftar till att ge dig mer kunskap om IT-rätt eller en uppdatering om de senaste nyheterna på området. Vi vänder oss till dig som jobbar som CIO, CFO, inköpare, marknadsförare, IT-strateg, IT-säkerhetschef, projektledare eller har annan position inom IT-området. Vi vänder oss även till dig som är jurist eller advokat och som behöver fräscha upp dina IT-rättsliga kunskaper.
Vi rekommenderar även kursen till våra certifierade Avtalsstrateger eller till dig som tidigare gått någon av våra IT-juridikkurser, då dagen ger dig en uppdatering om de senaste IT-rättsliga nyheterna. 

Kalender

2017
maj
2017
jun
2017
jul
2017
aug
2017
sep
2017
okt
IT-rättsforum 2016
Sourcingdagarna 2017

Samarbetspartners Sourcingcenter

Våra föreläsare

Ulf Eriksson
Produktchef, ReQtest
Reidar Larsson
Project Manager, Samtrafiken i Sverige AB
Göran Francke
Senior Advisor Sourcingdagarna, Institutet för informationsteknologi
Michael Buczek
Head of IT Strategy, Telenor Sverige
Ulrika Ajax
Inköpsstrateg, Lantmäteriet
Martin Molloy
Director in the CIO Advisory practice , KPMG UK
Anna Wahlström
Head of Sourcing Advisory, KPMG
Peder Sjölander
CIO, Pensionsmyndigheten
Fredrik Frimodig
CIO, eHälsomyndigheten
Ulf Nygren
Outsourcing Director Public sector, Tieto
Mats Brandt
Chef offentlig sektor Sverige, Tieto Sweden
Anders Bergman
Seniorkonsult, B3IT Management AB
Mats Hultin
CIO and Head of Group ICT, Saab Group
Erik Linnarsson
Advokat, Delägare, Advokatfirman Lindahl
Daniel Lundqvist
Advokat, Partner, Kahn Pedersen
Erik Woodcock
Advokat, Senior specialist, Kahn Pedersen
Johan Kahn
Advokat, Partner, Kahn Pedersen
Erik Olsson
Advokat, Partner, Kahn Pedersen
Knut Sahlström
Seniorkonsult/Ägare, Sahlströms IT Etablering
Jennie Malmberg
Advokat, Gärde & Partners
David Hertzman
Advokat, Gärde & Partners
Christer Elgström
Partner and Corporate Advisor, Netgain
Sara-Li Olovsson
Advokat, Delphi
Alexander Novella
Senior Manager, Cordial Business Advisers
Caroline Sundberg
Advokat, Delphi
Anna-Karin Hatt
VD, Almega
Mattias Lundmark
Expertkonsult och erbjudandeansvarig för sourcingrådgivning, Acando
Patrik Lindahl
Drift och Supportchef, Folkuniversitetet
Anders Perméus
Chefsjurist/Grundare, Avtal24
Mattias Forsberg
Executive Vice President and CIO, SAS
Jonas Persson
Teamansvarig forensiska utredningar, Bitsec
Johan Bålman
Jurist, E-delegationen
Mathias Strand
Attorney Manager, Microsoft
Torbjörn Sundborg
Seniorkonsult, Relestor Konsult
Anders Christner
Advokat, Advokatfirman Lindahl
Björn Persson
Enteprenör, Finit
Peter Mikulic
VD, Folkuniversitetet Service
Roger Sundberg
IT Strateg, Transportstyrelsen
Kenneth Larsson
CIO and Head of Group IT, Ahlsell
Anders Persson
IT-chef, PRV
Per Defalva
Director Sourcing and Cloud services, PwC
Cecilia Bredenwall
Sekreterare e-delegationen, E-delegationen
Lotta Nordström
IT Strateg, Nacka kommun
Torbjörn Larsson
IT-strateg, CIO, Falkenbergs kommun
Richard Livijn
Senior Consultant, VD, Sourcing Professionals Nordic AB
Olof Hernell
Enterprise Sales, Google Enterprise
Peter Nordbeck
Advokat, Delphi
Jan Hygstedt
Nordenansvarig, Jive Software AB
Gösta Ljungberg
Managing Consultant, PA Consulting Group

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!