Våra kurser

Våra kurser, konferenser, seminarier och workshops ger dig stöd och vägledning i ditt arbete med att utveckla ditt företag/organisation. Läs mer om våra kurser inom IT-juridik och våra andra olika kursområden och använd kalendern för att se när nästa tillfälle ges. Vi erbjuder även företagsinterna kurser. 

Du är välkommen att kontakta oss för mer information om aktuella kurser, certifiering- och diplomeringsprogram, konferenser, inspirationsfrukostar och företagsinterna kurser.
Du når oss på telefon 08-660 32 30 eller via e-post mellan 08.30-17.00. 

Avtal och IT-juridik

Avtal på IT-området innebär såväl utmaningar som risker. Den snabba tekniska utvecklingen och de alltmer komplicerade relationerna mellan olika parter adderar såväl risker som utmaningar. Fundamentet för att säkra verksamhetens kärnprocesser utgörs av avtal på olika nivåer. Avtal som är tydliga och ändamålsenliga för att garantera en effektiv process samtidigt som berörda parters individuella intressen tillvaratas.
IFi's verksamhet inom Avtal och IT-juridik bidrar till att skapa bästa möjliga villkor och kundnytta för alla parter. Det finns en lång rad olika avtalslösningar och våra föreläsare (advokater, IT-chefer, inköpare och rådgivare) är specialister på komplicerade förhandlings- och avtalsfrågor.

Flera av kurserna nedan ingår i certifieringsprogrammet Avtalsstrateg.
I denna video (90 sek) berättar en kursdeltagare vad han tyckte var bra med programmet.

Läs mer på ifi.se/certifieringar

Sourcing

Sourcingmarknaden växer och tar en allt större del av den totala tjänstemarknaden. Detta gäller såväl IT som Business Process Outsourcing (BPO). Den senare tenderar att omfatta alltmer strategiska delar av organisationers processer. Samtidigt som de potentiella nyttorna med outsourcing ökar med processers stigande strategiska betydelse ökar också riskerna och kraven på hur sourcingprocessen genomförs. Att bestämma vilka processer, på olika strategiska nivåer, som kan outsourcas, att identifiera potentiella nyttoeffekter, att balansera ökad verksamhetsnytta mot risker, att skapa en effektivare verksamhetsprocess baserad på samverkan mellan flera parter är en framgångsfaktor redan i dag och alltmer i framtiden.

Vi på IFi har arrangerat konferenser och seminarier rörande sourcing sedan 1995 och erbjuder kurser och seminarier för att tillgodose olika behov av kunskap, handledning och problemlösning vid val av olika former av sourcing. Allt i syfte att skapa bästa möjliga beslutsunderlag i förändringsarbetet. 

IT- och verksamhetsutveckling

IT utgör en allt större del av verksamhetens kärnprocesser. Från att tidigare varit ett stöd i processen kan man numera ibland tala om att IT är processen. 
Verksamhetsutveckling sker från flera perspektiv, exempelvis:

  • Från verksamhetens logiska vy där man bestämmer vad som ska göras i verksamhetens processer, vilken kund och vilket kundbehov ska tillfredsställas och vilket är processens förädlingsvärde.
  • Från tekniskt perspektiv där man bestämmer hur det ska göras.

Tekniken kan utnyttjas för att effektivisera processen men också för att skapa helt nya processer - man kan ibland tala om att teknisk utveckling leder till nya kundbehov.

Digital kommunikation

För att nå framgång på webben krävs en väl avvägd strategi. Hur skapar vi verksamhetsnytta med hjälp av onlinetjänster, hur integrerar vi dem i kommunikationsarbetet, hur kan vi utveckla våra verksamhetsprocesser med hjälp av internet? Hur påverkas avtal, säkerhet, IT-policy, marknadsföring med mera? Våra kurser inom området Digital kommunikation är lämpade för såväl privat som offentlig sektor. 

Vi svarar dig under dagen!