Agil strategi för IT-chefer och CIO

Som en del av vägen till framgång

Kursbeskrivning

Datum30 maj 2018
Tid9:00 - 17:00
PlatsNarvavägen 12, Stockholm
Boka i min kalender


Allt fler talar om agila arbetssätt som en del av vägen till framgång. När utvecklings- och förändringstakten ökar, blir också behovet av effektiva arbetssätt som hjälper oss att hantera det höga tempot, större. Tidningen chef skriver bland annat i en artikel på temat agilt att brandsläckningens tid är förbi och att agila metoder förbättrar förutsättningarna för att vi ska kunna arbeta både mer proaktivt och snabbfotat. Det kan också stärka vår förmåga att lyckas med såväl disruption som transformation. Läs hela artikeln här!

Vad är då agil strategi och vad innebär det för dig som IT-chef eller CIO? Välkommen till en intensiv heldag för dig som arbeta i beslutsfattande roll inom IT- eller verksamhetsutveckling. Vi kommer under dagen att visa på hur du kan styra och följa upp nytta på kort och lång sikt i det agila ekosystemet.

Du får under denna heldag fördjupad kunskap om:

  • Hur du i din organisation kan hantera och skapa nytta med hjälp av agila arbetssätt.
  • De agila arbetssätten, modellerna och metoderna samt portföljstyrning och ekonomisk styrning.
  • Hur ett aktivt förändringsarbete som program och portföljhantering kan genomföras samt hur du kan styra och hantera detta.
  • Vad som skiljer små och stora samt privata och offentliga organisationer från varandra när vi arbetar agilt.
  • Vi varvar teoretiska pass med att praktiskt öva på de metoder du får lära dig under utbildningsdagen.

Målgrupp:

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar som IT-chef, CIO eller i annan beslutsfattande ställning inom IT- och/eller verksamhetsutveckling.

Kursprogram

09.00 – 09.30 Registrering och kaffe

09.30 – 10.20 Introduktion till agilt arbete och högpresterande team, Torbjörn Sundborg, Relestor konsult
En tolkning av hur man kan arbeta utifrån det agila arbetssättet och praktisk övning att få till högpresterande team

10.30 – 11.30 Agil strategi och realisering, Torbjörn Sundborg, Relestor konsult
Så kan du realisera agil strategi inom befintliga styrsystem. Vi går igenom ett verktyg.

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.20 Arbeta agilt på ett produktbolag, Ulf Eriksson, Produktchef, ReQtest

  • Hur du arbetar, idé till färdig lösning
  • Insamling, prioritering och dokumentation av behov och krav
  • Hur du planerar och genomför funktionstester samt visualiserar förloppet, användning  av UX-testning för att uppnå bättre användbarhet
  • Produktägarens roll

13.30 – 14.20 Agil portföljhantering, Knut Sahlström, Sahlströms IT Etablering
Förändring är det nya ”status quo” och är det någon skillnad på förvaltning och utveckling! Hur kombinerar du gamla och nya sätt för att möta nya behov i portföljhanteringen.

14.20 – 14.40 Fika

14.40 – 15.30 Nyttorealisering, Lisbeth Hansson, Hansson & Partners och Knut Sahlström, Sahlströms IT Etablering
Att bara räkna kostnader räcker inte utan nyttor är viktiga. Du får en introduktion till de vanligaste metoderna.

15.40 – 16.30 Styrning och uppföljning, Lisbeth Hansson, Hansson & Partners
Ställer agilitet krav på en förändrad ekonomisk styrning? För att kunna kommunicera med företagsledningar måste du kunna prata rätt språk.

16.30-17.00 Summering och avslutning

Föreläsare

Knut Sahlström
Seniorkonsult/Ägare
Lisbeth Hansson
Konsult
Torbjörn Sundborg
Seniorkonsult
Ulf Eriksson
Produktchef

Se alla föreläsare

Pris och villkor

Pris: 7.950 kr. Priset inkluderar hela utbildningen dokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika. Alla priser är exkl. moms.

Rabatt: Anmäl 3 deltagare, betala för 2 vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.
Early bird: Anmäl dig senast den 2/10 och få 10% rabatt på deltagaravgiften. Uppge early bird i fältet "fakturauppgifter". Rabatter kan ej kombineras.

Villkor: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Boka kurs

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Kurskalender

30 majBoka

Har du frågor om kursen?