Agila metoder för systemförvaltning i praktiken

Kurs: Agila metoder för systemförvaltning i praktiken

Beskrivning

Datum16 april 2018 - 17 april 2018
Tid9:00 - 17:00
PlatsNarvavägen 12, Stockholm
Boka i min kalender


Boka kurs: Agil systemförvaltning i praktiken - tillämpa agila metoder

Kursmål

Efter kursen ska du:

 • ha kännedom om Agila metoder och hur man kan kombinera dessa
 • ha fått praktiska råd och tips från experter som arbetar Agilt inom olika områden
 • känna till hur man kan arbeta med planeringstavlor och ärendeflöden
 • känna till hur olika förvaltningsroller kan samagera utifrån ett Agilt perspektiv i olika förvaltningsprocesser
 • ha fått argument för att arbeta mera Agilt i systemförvaltningen.

Agila metoder

Att arbeta Agilt är lätt att lära men svårt att bemästra. Du får lära dig att utgå från det Agila manifestet för att kombinera metoder som Lean, Scrum och Kanban i det dagliga praktiska förvaltningsarbetet för bättre kvalitet och effektivitet. Vi kommer även att beröra juridik, styrning och ekonomi.

Agila arbetssätt

Du får lära dig grunderna i att planera visuellt genom praktiska planeringsövningar och hur du med enkla medel kan hålla reda på dina ärendeflöden. Vi lär även ut olika arbetsformer för teamarbete och möten. Vi lär även ut olika arbetsformer för teamarbete och möten samt hur ett effektivt förvaltningarbete kan bedrivas med små resurser.

Roller och processer i den Agila förvaltningen

Agila metoder och arbetssätt ställer utökade krav på roller och processer i förvaltningen. Du lär dig att anpassa dagens förvaltningsroller så att det passar för ett Agilt arbetssätt och därigenom fördjupar förvaltningsprocesserna.

Målgrupp

Kursen Agila metoder för systemförvaltning i praktiken vänder sig till dig inom privat eller offentlig sektor som är systemansvarig, förvaltningsledare eller arbetar inom systemförvaltning med ett verksamhetsperspektiv och är intresserad av att tillämpa Agila metoder i din förvaltning.

Kursprogram

Dag 1

Introduktion till Agilt arbete och högpresterande team

En tolkning av hur man kan arbeta utifrån det agila manifestet och praktisk övning att få till högpresterande team.
Torbjörn Sundborg, Relestor konsult

Vad är Agila metoder för något?

Genomgång av olika metoder och modeller som Lean, Scrum och Kanban för Agilt arbete och hur man kan kombinera dem.
Torbjörn Sundborg, Relestor konsult

Att arbeta med planeringstavlor och ärendesystem

Översikt av olika typer av agila planeringstavlor och hur man driver ärenden via olika backlogs
Torbjörn Sundborg, Relestor konsult

Systemförvaltning då och nu

Hur har vi hamnat där vi har hamnat med dagens systemförvaltning? Vad kan vi ta med oss från historien in i den Agila framtiden?
Lisbeth Hansson, Relestor Konsult

Läs ekonomi!

Har du svårt att få gehör för dina förändringar? För att kunna kommunicera med företagsledningar måste du kunna prata rätt språk inte minst nu i den agila och digitala verkligheten. Lisbeth ger dig några viktiga insikter om vad du måste lära dig om ekonomi. 
Lisbeth Hansson, Relestor Konsult

Nyttorealisering

Att bara räkna kostnader räcker inte utan investeringar och nyttor är viktiga. Du får en introduktion till de vanligaste metoderna.  
Lisbeth Hansson och Knut Sahlström, Relestor Konsult

Produktägarskap och uppsummering

Vi ser en liten film om produktägarskap och summerar dagen.

Dag 2

Retrospektiv och justeringar

Vi gör en snabb summering av gårdagen och tittar på om vi behöver komplettera något.
Torbjörn Sundborg, Relestor konsult

Agil juridik

En del svänger sig med att ”Vi arbetar agilt” för att egentligen säga ”Vi har noll koll och tar allt som det kommer”. Men för att undvika risker och dra fördelarna med att arbeta agilt krävs det att man har mycket koll, även på juridiken. Många gånger är flera aktörer inblandade både internt och extern och det är viktigt att reglera vad som gäller mellan de olika parterna. Caroline rätar ut ett antal frågetecken i IT-juridikens värld.
Caroline Sundberg, Advokat, Advokatfirman Delphi

Praktiska verktyg systemförvaltning

En verktygslåda du får med dig för att bedöma Agil mognad, vem bestämmer vad och rätt typ av systemförvaltning
Torbjörn Sundborg, Relestor konsult

Agil systemförvaltning på ett produktbolag

 • Hur vi arbetar med förvaltning från idé till färdig lösning
 • Insamling, prioritering och dokumentation av ändringsönskemål och krav
 • Hur vi planerar och genomför funktionstester samt visualiserar förloppet
 • Användning av UX-testning för att uppnå bättre användbarhet
 • Produktägarens roll i förvaltningsteamet
  Ulf Eriksson, Produktchef, ReQtest

Livscykelbaserad Portföljhantering  

Förändringar är det nya ”status quo” och är det någon skillnad på drift och projekt! Hur kombinerar man gamla och nya sätt för att möte de nya behoven i portföljhanteringen.
Knut Sahlström, Relestor Konsult

Konsten att navigera rätt bland Vattenfall och Agilitet

Föredraget omfattar erfarenheter från verkligheten när det handlar om att använda olika systemförvaltningsmetoder, vad som påverkar att man lyckas eller inte och hur du som förvaltningsledare behöver tänka och känna till kring politik, retorik och kulturen i en organisation för att bli så framgångsrik som möjligt.

Eleonore Hammare, VD, D-data AB (Landstinget Sörmlands IT-organisation)

Praktiska övningar, fördjupningar samt uppsummering

Vi kommer att göra några praktiska planering- och estimeringsövningar. Här finns utrymme för att kunna fördjupa frågeställningar från de två dagarna. Vi summerar upp dagen.
Lisbeth Hansson och Knut Sahlström, Relestor konsult

Kursen avslutas

Föreläsare

Caroline Sundberg
Advokat
Knut Sahlström
Seniorkonsult/Ägare
Lisbeth Hansson
Konsult
Torbjörn Sundborg
Seniorkonsult
Ulf Eriksson
Produktchef

Se alla föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 14.450 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Boka kurs

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Kurskalender

16-17 aprBoka

Kursbetyg

Vad tycker du var bra, generellt sett, med kursen?

Fredrika Darell, System administratör, Vattenfall AB. Betyg 5/5
"Att få en överblick av metoderna.
Att höra om andras problem /frågeställningar inom området"

*

Dalhani Dharmasiri, Uppdragsledare, Skatteverket. Betyg 4/5
"Diskussioner där man fick relatera metoder till sina verkligheter"

*

Carina Gunnarsson, System Manager Local Application, Stora Enso Fors AB. Betyg 4/5
"Bra nivå på kursen. Bra upplägg. Olika övningar. Praktisk konkret"

*

Sofia Stark, Uppdragsledare, Skatteverket. Betyg 5/5
"Mycket engagerande,. Flexibelt anpassande efter våra behov. Kul övningar"

*

Karl-Johan Karlsson, Projektsamordnare, Försvarsmakten. Betyg 4/5
"Öppenhet, konkreta bra exempel och en lärare med stor erfarenhet"

*

Annette Jonsberg, Förvaltningsledare, TeliaSonera AB. Betyg 4/5
"Mycket nya infallsvinklar. Bra inspirerande diskussioner"

*

Stefan Johansson, Förvaltningsledare, Frösunda Omsorg AB. Betyg 4/5
"Varierande innehåll runt temat"

Läs mer på: ifi.se/vara-referenser

Har du frågor om kursen?