Användarcentrerad digital utveckling

Kombinera teknikens möjligheter med människors behov och beteenden (2-dagar + uppföljningsdag)

Beskrivning

Datum19 mars 2018 - 20 mars 2018
Tid09.00-17.00
PlatsNarvavägen 12, 115 22 Stockholm
Boka i min kalender


Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om hur du arbetar användarcentrerat vid utvecklingen av nya digitala tjänster och system. Vikten och värdet av att arbeta användarcentrerat gäller oavsett om användaren är en kund, medborgare eller medarbetare.

Idag är det inte att bygga nya system och IT-lösningar som är det svåra. Utmaningen är snarare att se till att man bygger rätt lösningar och system på rätt sätt. Vi måste helt enkelt utveckla lösningar som användarna vill ha och kan använda. Dessutom ökar kraven från användarna i takt med att den digitala mognaden ökar. Vi kommer inte längre undan med system som inte är lättanvända, intuitiva och visuellt tilltalande. För att säkerställa att system och tjänster byggs på bästa sätt för att uppfylla såväl interna som externa behov måste utvecklingsprocessen sätta användarna i centrum.

Du får lära dig mer om:

 • Vad användarcentrerad utveckling innebär - i praktiken
 • Hur kundernas förväntningar har förändrats de senaste åren
 • Så ser de nya spelreglerna ut på den digitala tjänstemarknaden
 • Fördjupad kunskap om behov och beteenden
 • Hur du tar fram en idé och en prototyp
 • Hur du tar med kunden/medborgaren/medarbetaren i utvärdering och testning
 • Att arbeta iterativt i utvecklingsprocessen
 • Hur kvalitativ vs kvantitativ undersökningsmetod fungerar och används
 • Att jobba med intervjuer och observationer
 • Att ta ditt arbete från undersökning till insikt
 • Fördjupad kunskap om ideationtekniker, prototyping, användartestning

Vi varvar teoretiska pass, faktiska case, med workshops där du får praktiskt öva på de metoder du får lära dig under utbildningen.

Eget projekt/case som hemarbete
Du kommer också att får arbeta med ett projekt på hemmaplan och våra lärare finns tillgängliga fasta tider/dagar att svara på frågor, ge konstruktiv kritik och coachning i alla steg av processen. Efter två månader ses vi igen för redovisning av hemarbete, gruppdiskussioner samt dialog kring hur vi går vidare efter avslutad utbildning.

Målgrupp
Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med utveckling av digitala tjänster och system. Det kan vara i såväl en kravställande som en utförande roll. Du arbetar idag som projektledare, affärsutvecklare, ansvarig för utveckling av digitala tjänster, systemutvecklare. Du kan också vara IT-chef eller CIO som vill lära dig mer om hur du arbetar med användarcentrerad utveckling i större utsträckning.

Utbildningsinnehåll

Dag 1

 • Vad användarcentrerad utveckling innebär - i praktiken
 • Så ser de nya spelreglerna ut på den digitala tjänstemarknaden
 • Fördjupad din kunskap om behov och beteenden
 • Så tar fram en idé och en prototyp
 • Hur du tar med kunden/medborgaren/medarbetaren i utvärdering och testning
 • Att arbeta iterativt i utvecklingsprocessen
 • Hur arbetar du med kvalitativ vs kvantitativ undersökningsmetod fungerar och används
 • Så kan du jobba med intervjuer och observationer
 • Ta ditt arbete från undersökning till insikt
 • Vi förbereder vårt projekt/case. Har du inget eget får du ett av oss.

Dag 2

Fördjupad kunskap om

 • ideationtekniker
 • prototyping,
 • användartestning

Workshop

 • Ideation baserad på påhittade insikter
 • Pappersprototyp på lösning
 • Användartesta på varandra

Ditt eget projekt/case

 • Presentera ditt case
 • Planera din research

Mellan dag 2 och 3
Efter utbildningen så får du två månader på dig att genomföra ditt hemarbete. Lärarna finns tillgängliga fasta tider/dagar att svara på frågor, ge konstruktiv kritik och coachning i alla steg av processen


Dag 3
Vi träffas igen för att redovisa arbetet. Dagen innehåller redovisningar, gruppdiskussioner samt dialog kring hur vi går vidare efter avslutad utbildning.

Pris och villkor

Pris: 17.950 kr. Priset inkluderar hela utbildningen, dokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika. Även coachning under hemarbetet ingår. Alla priser är exkl. moms.

Rabatt: Anmäl 3 deltagare, betala för 2 vid samtidig anmälan!
Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

Villkor: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Boka din plats här!

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Har du frågor om kursen?