Framtidssäkrad IT-organisation

Har du rätt IT-kompetenser och funktioner för att kunna möta morgondagens krav och affärsbehov?

Konferensbeskrivning

Tid11.30-17.00
Plats7A Centralen, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm


Många IT-avdelningar genomgår just nu en transformation. Digitaliseringens framfart har snabbt gjort att IT har gått från att vara en stödfunktion till att vara en central del i nästan all affärsutveckling. Med vad innebär då det för morgondagens IT-funktioner i praktiken? Den snabba utvecklingen ställer inte nya krav bara på teknik och system, utan även på IT-organisationen som måste förändras. Att ta steget från att vara en kostnadspost till en strategisk affärsfunktion innebär både möjligheter och utmaningar, som måste hanteras på vägen.

Vi lyfter under konferensen frågor som:

 • Vilka kompetenser behöver en modern IT-organisation – och hur säkrar vi att vi har dessa?
 • Så skapar du rätt förutsättningar för kommunikation och samverkan med övriga verksamheten och blir en aktiv partner i affärsutvecklingsdialogen
 • Så tar du fram en modern sourcingstrategi som säkrar goda förutsättningar för innovation och vidare utveckling?

Under IFI:s halvdagskonferens Framtidssäkrad IT-organisation den 24 oktober får du chansen att diskutera dessa och många fler frågor med kollegor som står inför samma utmaningar. Det finns ingen given mall för hur du ska lyckas, men denna högaktuella halvdag bjuder på praktikfall från företag och organisationer som har kommit en bra bit på vägen mot en modern, datadriven och innovativ organisation. Du får lyssna till deras framgångsfaktorer och även ta del av de utmaningar de har stött på under resans gång.

Vi inleder eftermiddagen med en gemensam lunch och nätverkande så du får goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och diskussioner med övriga deltagare.

Läs vår talarintervju med några av föreläsarna här!

Lyssna till bland andra:

 • Camilla Dorvall, CIO, Collector Bank
 • Lise Tormod, Director & Head of Cordial Business Advisers, Cordial
 • Anders Persson, Chef verksamhetsutveckling och IT, PRV
 • Hans Blomgren, CIO, Sandvik
 • Susanne Gyllhamn, CIO, Telge
 • Peter Theisz, Senior Category Manager IT, Lantmännen Ek för.
 • Elisabeth Stjernstoft, Director Business IT, Tele2

Konferensprogram

11.30 Registering

12.00 Gemensam lunch

12.40 Konferensen inleds av moderator Lise Tormod och Olof Pompe, Cordial 

13.00 Från IT-avdelning till utvecklingsavdelning som driver affär och digitalisering

Digitaliseringen gör affären blir alltmer beroende av teknik i framkant. Hur tar IT-avdelningen ägarskap över utvecklingen? Hur säkerställer du att ni snabbt kan tillgodose verksamhetens behov av digitala tjänster för att undvika att tillfälliga lösningar skapar oreda bland system? Ta del av erfarenheter från Patent och registreringsverket som har skrotat IT-avdelningen och i stället skapat en ny organisation där verksamhetsutveckling och IT numera är en gemensam avdelning för att driva utveckling med ett helhetsperspektiv.
Anders Persson, chef verksamhetsutveckling och IT, PRV

13.30 Innovation och affärsutveckling kopplat till IT-sourcing
När alltmer av IT-drift och utveckling är outsourcad uppstår utmaningar kring möjligheterna till innovation. För att hänga med i digitaliseringen och kunna erbjuda nya, innovativa digitala tjänster måste man hitta vägar runt de ofta ganska fyrkantiga sourcingavtal som man sitter fast i.
Peter Theisz, Senior Category Manager IT, Lantmännen

14.00 Eftermiddagskaffe och nätverkspaus

14.30 Gör data till en tillgång - skapa förutsättningar för en datadriven, agil och innovativ organisation
De allra flesta företag sitter på enorma mängder data. Rätt organiserad och använd är denna data en värdefull tillgång och ett underlag för att fatta välinformerade beslut kring innovation och affärsutvecklingen framåt. Hur skapar du organisatoriska förutsättningar för att bli en modern, datadriven organisation med agila självständiga team?
Camilla Dorvall, CIO, Collector Bank

15.00 Framtidens IT-organisation - hur bygger du upp en effektiv organisation med rätt kompetenser?
Vilka kompetenser behövs internt på IT-avdelningen och vilka passar bättre att hyra in? Hur ser du till att du har rätt sammansättning i gruppen? Vad krävs för att IT inte bara ska vara en stödfunktion utan även en strategisk del av affärsutvecklingen? Hur skapar du en förändringsvilja på avdelningen när rollerna går från att ha fokus på teknik till att handla mer om avtal, processer och relationer?
Elisabeth Stjernstoft, chef Business IT, Tele2

15.30 Erfarenhetsutbyte runt bordet
Hur tänker dina branschkollegor kring kompetensförsörjning och organisation? Diskutera era utmaningar och lär av varandra.

16.00 IT - från kostnadspost till strategisk affärsfunktion
Hur säkerställer du att IT lyckas med övergången från att vara en stödfunktion till att bli en strategisk affärspartner? Vilka effektiva verktyg för samverkan och samordning med verksamheten finns? Hur suddar du ut gränserna mellan IT och verksamhet? Ta del av erfarenheter från hur decentralisering och digitalisering har flyttat IT närmare affären på Sandvik.
Hans Blomgren, CIO, Sandvik

Paneldiskussion
16.30 Kommer IT-avdelningen försvinna i den digitaliserade världen?
Vilken roll ska IT-avdelningen spela i framtiden? Hur ska IT-avdelningen gå från att vara en stödfunktion med fokus på drift till att bli motorn till innovation och digitalisering? Eller kommer IT integreras i verksamheten?
Lyssna till ett samtal mellan några framstående CIO:er och hör deras syn på saken.
Susanne Gyllhamn, CIO, Telge
Cecilia Kogg, CIO AO Marknad, Coop Sverige AB
Maria Johannesson, avdelningschef affärsutveckling och analys, Fora

17.00 Konferensen sammanfattas och avslutas 

IFI reserverar sig för eventuella programändringar

Bland talarna

Anders Persson
IT-chef
Camilla Dorvall
CIO
Cecilia Kogg
Business CIO AO Marknad
Elisabeth Stjernstoft
Director Business IT
Hans Blomgren
CIO
Lise Tormod
Director & Head of Cordial Business Advisers, Cordial
Olof Pompe
Rådgivare
Peter Theisz
Senior Category Manager IT
Susanne Gyllhamn
CIO

Se alla föreläsare

Pris och villkor

Pris: 3 995 kr inkl. lunch samt eftermiddagsfika. Alla priser är exkl. moms.
Rabatt:

 • Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

Eventuella rabattkoden uppges i fakturaadressen. Våra rabatter går ej att kombinera.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Ladda ner programmet här!

Vi svarar dig under dagen!