Informationsskyldighet & Dataskyddsombudsfrågor enligt Nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kurs: Praktiskt arbete med Informationsskyldighet & Personuppgiftsombudsfrågor enligt Nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursbeskrivning

Datum30 augusti 2017 - 31 augusti 2017
Tid09.00-17.00
PlatsNarvavägen 12
Boka i min kalender


Den nya dataskyddsförordningen kommer väsentligen att påverka din informationsskyldighet och hur den ska fullgöras. Den medför även stora förändringar för dig som behandlar personuppgifter för annans räkning. Dessa utbildningsdagar hjälper dig att förstå vilka förändringar som kommer att krävas i verksamhetens interna rutiner, system och processer för att kunna hantera organisationens informationsskyldighet, dataskyddsombudsfrågor och frågor som berör personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med den nya dataskyddsförordningen.

Vi kommer också att belysa viktiga undantag och specialregler från den nya förordningen.

Vi ger dig en gedigen teoretisk grund att stå på och du får även öva på att praktiskt tillämpa det du lärt dig. Dessa utbildningsdagar ingår som en del av vårt program Diplomerad Dataskyddsstrateg och fungerar även som en fristående utbildning.

Du får fördjupad kunskap om:

 • Vilken påverkan den nya dataskyddsförordningen har på vår informationsskyldighet? Vad är viktigt att tänka på avseende information och spårbarhet?
 • Vad måste vi informera om på till exempel våra webbsidor, i vår marknadsföring och på våra fakturor för att agera i enlighet med de nya kraven som dataskyddsförordningen ställer på vår information.
 • Hur du behandlar personuppgifter för annans räkning och hur skriver du korrekta och säkra personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal)?
 • Vilken roll kommer Dataskyddsombudet ha, vad innebär rollen i praktiken och ska den vara intern eller extern?
 • Vilka undantag kommer att finnas från bestämmelserna i den nya dataskyddsförordningen? Det kan gälla till exempel i relation till offentlighetsprincipen, tryckfrihet och yttrandefrihet.
 • Vilka speciella registerlagar kan gälla och andra specialregler
 • Tillsyn och sanktioner – vilka påföljder får det för vår verksamhet om vi inte är compliant med den nya förordningen när den träder i kraft?

Lärare

Conny Larsson, ordförande och advokat på Advokatfirman Gärde och Partners.

Mer information kring lärare kommer komma inom kort. 

Kursprogram

Dag 1: Informationsskyldighet och dataskyddssombudsfrågor

 • Fördjupning i frågorna som berör informationsskyldighet
 • Vad måste vi informera om för att agera i enlighet med de nya kraven som dataskyddsförordningen ställer på vår information?
 • Hur du behandlar personuppgifter för annans räkning och hur skriver du korrekta och säkra personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal)?
 • Vilken roll kommer Dataskyddsombudet ha, vad innebär rollen i praktiken och ska den vara intern eller extern?

Dag 2: Undantag, specialregler, sanktioner och påföljder

 • Vilka undantag kommer att finnas från bestämmelserna i den nya dataskyddsförordningen? Det kan gälla till exempel i relation till offentlighetsprincipen, tryckfrihet och yttrandefrihet.
 • Vilka speciella registerlagar kan gälla och andra specialregler, till exempel utifrån rätten att bli glömd, rättelser, portabilitet m.m.
 • Tillsyn och sanktioner – vilka påföljder får det för vår verksamhet om vi inte är compliant med den nya förordningen när den träder i kraft?

Diplomerad Dataskyddsstrateg

Kursen Praktiskt införande av Den Nya Dataskyddsförordningen (GDPR) ingår som delkurs i Diplomerad Dataskyddsstrateg programmet. Läs mer om rabatter och delkurserna via bokningsknappen nedan. 

IFi erbjuder dig att bli Diplomerad Dataskyddsstrateg. Det är ett diplomeringsprogram som ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt förbereda organisationen för införande av nya dataskyddsförordningen (GDPR). Du kommer att få en gedigen teoretisk grund och du kommer även att få öva på att praktiskt tillämpa det du lärt dig. Vår ambition är att hjälpa dig att på ett säkert och effektivt se till att din verksamhet är compliant med den nya förordningen när den träder i kraft.

Utbildningarna fördjupar sig i genomgång av den allmänna dataskyddsförordningen, förberedande åtgärder, hur du hanterar personuppgifter, vilka konsekvenser nya förordningen få för IT- och informationssäkerhet och du får också lära dig mer om informationsskyldighet, personuppgiftsbiträdesavtal och undantagen. Vi säkrar din kompetens i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) genom våra utbildningar.

Bland föreläsarna

Pris och villkor

PRIS: 13.950 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Boka kurs

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Kurskalender

30-31 augBoka
4-5 decVisa detaljer

Vi svarar dig under dagen!