Internetjuridik - juridik vid marknadsföring och kommunikation på internet

Kurs: Internetjuridik - juridik vid marknadsföring och kommunikation på internet

Kursbeskrivning

Datum18 oktober 2017
Tid9:00 - 17:00
PlatsNarvavägen 12, Stockholm
Boka i min kalender


Boka kurs: Internetjuridik - juridik, marknadsföring och kommunikation på internet

Allt fler företag och organisationer använder internet som kommunikationskanal, men här saknas det ofta kunskap kring vilka juridiska lagar och regler som gäller. Internet är ingen ”lagfri” zon, utan alla lagar som reglerar kommunikation och marknadsföring, gäller även här. Dessutom finns det ett antal lagar som gäller särskilt för internet.

Det innebär att vid internetpublicering är det en mängd lagar som kan komma att beröras, och det kan bli kostsamt om man inte känner till dessa.

Känner du till:

  • Vad som är tillåtet och vad är otillåtet vid marknadsföring på internet?
  • Vad man ska tänka på vid kommunikation via sociala media?
  • Hur man på bästa sätt avtalar om appar?
  • Hur fungerar upphovsrätten på internet, får man länka hur som helst?
  • Vilka krav som ställs vid hantering av personuppgifter enligt PuL?
  • Hur kan varumärkeslagen bli tillämplig vid till exempel sökmotoroptimering?
  • Vad har man för skyldigheter när det gäller att rensa elektroniska anslagstavlor från stötande innehåll och upphovsrättsligt skyddat material?
  • Vad måste man tänka på vid utformning av e-handelsplatser?
  • Vad verksamheten har för skyldigheter att rensa elektroniska anslagstavlor från kränkande kommentarer?
  • Vilka krav som gäller vid e-postutskick? 


Kursen Internetjuridik ger dig svar på dessa frågor och många fler. Efter avslutad kurs har du fått grundläggande kunskaper för att undvika kostsamma misstag vid kommunikation på internet.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med kommunikation, information eller marknadsföring i såväl offentlig som privat sektor, och som vill få en övergripande bild av de regelverk som aktualiseras vid internetpublicering. Oavsett om du arbetar som informatör, kommunikatör, marknadsförare, webbredaktör eller bolagsjurist är det viktigt att ha grundläggande kunskaper i internetjuridik. Vi går igenom det du bör ha koll på!

Kursprogram

Introduktion till internetjuridik

En introduktion till regelverken på internet. Vi tar upp gränsdragningsfrågor för reklam och yttrandefrihet, och vilka lagar och riktlinjer som är aktuella för respektive område. Vi behandlar ansvarsfrågor på webbplatser, och tar bland annat upp fördelar och nackdelar med att ha ett utgivningsbevis för webbplatser.
Sandra Hanson, Advokatfirman MarLaw AB

Information på webbplatser

Vi tittar på informationskrav för webbplatser, och diskuterar den senaste ”cookies-lagen”. Vi tar även upp det viktigaste du bör känna till när det gäller lagar kring försäljning och e-handel, såsom e-handelslagen och distansavtalslagen.
Sandra Hanson, Advokatfirman MarLaw AB

Marknadsföringslagen i praktiken

Vi går igenom hur marknadsföringslagen appliceras i praktiken på internet, och tar upp olika exempel på kampanjer och webbplatser som fått friande och fällande domar.
Sandra Hanson, Advokatfirman MarLaw AB

Hantering av personuppgifter i digitala kanaler

Hantering av personuppgifter ställer höga krav och är ett område som många har låg kännedom om. En personuppgift är en uppgift som kan identifiera en person, till exempel en bild, personnummer och namn. Vi går igenom grunderna för hur man får behandla personuppgifter, till exempel för webbplatser och nyhetsbrev.
Ylva Aversten, Advokatfirman MarLaw AB

Upphovsrätt och varumärkesrätt på internet

Vad finns det för upphovsrättsliga regleringar? Hur får man till exempel länka till andras material på internet? Vi tar också upp varumärkesrätten som kan komma ifråga bland annat när det gäller Adwords-annonsering och sökmotoroptimering.
Sandra Hanson, Advokatfirman MarLaw AB

Juridik för sociala medier och appar

Vilka lagar och regleringar gäller för sociala medier och appar? Vad bör företag respektive offentlig förvaltning tänka på i det här sammanhanget?
Sandra Hanson, Advokatfirman MarLaw AB

Praktiska övningar

Under dagen får vi omsätta våra kunskaper i praktiska övningar.
Sandra Hanson, Advokatfirman MarLaw AB

Föreläsare

Sandra Hanson
Advokat

Se alla föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 7.950 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Boka kurs

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Kurskalender

18 oktBoka

Kursbetyg

Vad tycker du var bra, generellt sett, med kursen?

Jutta Hautala, Verksamhetskonsult, B3IT Ledning AB. Betyg 4/5
"Kunniga och pålästa föreläsare! Samspelta!"

*

Kristina Backlund, Kommunikatör & VD-assistent, Yrkesakademin AB. Betyg: 5/5
”Inspirerande, informativ och väldigt bra tempo på kursen som givit mig en bra kunskapsgrund att fördjupa mig vidare i på hemmaplan”

*

Lotta Kruse, Kommunikationskoordinator, Sodexo AB. Betyg: 5/5
”Bra med case/praxis. Bra med utrymme för frågor”

*

Maria Mehner, Marknadsförings- och kommunikationschef, Paroc AB. Betyg: 5/5
”Sandra toppen! Bra nivå”

*

Kim Schwerin, Marknads- och produktchef, Netett Sverige AB. Betyg: 5/5
”Lättförståelig men väldigt informativ”

*

Jennie Petersson, Driftområdesassistent, Sodexo AB. Betyg: 4/5
”Bra övergripande information. Bra kursledare”

*

Andreas Skånfors, Internetansvarig och kommunikatör, Länsförsäkringar Gävleborg AB. Betyg: 4/5
”Viktig information. Ger en bra input till vad jag behöver ha koll på”

*

Therese Månsson, Kommunikatör, Landskrona stad. Betyg: 5/5
”Konkreta exempel för verkligheten. Tog upp ett stort spann av lagar och rättsfall som är intressanta för många verksamheter”

*

Göran Holm, Business Solution Expert, Posten meddelande AB. Betyg: 5/5
”Mycket duktig kursledare”

*

Ulrika Billström, webbredaktör, Curious Mind. Betyg: 5/5
”Intressanta ämnen”

*

Elisabet Olin, informationschef, Billerud AB. Betyg: 4/5
”Mycket matnyttig information, trevlig föreläsare och bra material”

Läs mer på: ifi.se/vara-referenser

Har du frågor om kursen?