IT-avtal - Hur skriver vi säkra avtal?

Kurs: IT-avtal - hur skriver vi säkra avtal?

Kursbeskrivning

Datum12 februari 2018 - 13 februari 2018
Tid9:00 - 17:00
PlatsNarvavägen 12, Stockholm
Boka i min kalender


Att skriva tydliga och säkra avtal för leverans av olika IT-tjänster är förenat med flera utmaningar. Avtalen är juridiskt komplicerade och om dina avtal är otydliga eller felaktig utformade kan det leda både till felaktiga leveranser och, i värsta fall, utdragna och dyra rättsprocesser.

Kursen IT-avtal - hur skriver du säkra avtal? behandlar viktiga juridiska frågeställningar som förekommer när du ska skriva avtal i en IT-, tele- eller datakommunikationsupphandling. Du kommer att få diskutera hur du utformar IT-avtal och villkor för att undvika oklarheter eller obalans i avtalsförhållanden.

Du får en djupdykning i vilka villkor som ingår i de vanligaste standardavtalen i branschen. Vi diskuterar hur avtalen är uppbyggda, vad som är särskilt viktigt att tänka på, i vilka sammanhang de är tänkta att användas och vilka särskilda fallgropar som de inrymmer.

Ur innehållet:

 • Så skapar du giltiga och juridiskt korrekta IT-avtal som tar hänsyn till frågor som behörighet, befogenhet, anbud och accept
 • Effektiv avtalsskrivning avseende IT-konsulttjänster, systemleverans, systemutveckling, underhåll och drift
 • Genomgång av de mest aktuella standardavtalen: upphandling av IT-konsulttjänster (IT-tjänster), upphandling av IT-system (Avtal 90) och upphandling av IT-system (IT-projekt)
 • Standardavtalet för molntjänster - vilka problemställningar måste du ta hänsyn till?
 • Workshop med praktiska fall och tillämpningar av de olika avtalen

Kursprogram

Dag 1

Inledning - Ingående av avtal 

 • Särskilda juridiska förutsättningar p.g.a. IT 
 • Avtals ingående och giltighet 
 • Fullmakt och behörighet 

Conny Larsson, Advokatfirman Gärde & Partners

Det nya standardavtalet för Cloud Computing/Molntjänster

 • Vad är "molnet"?
 • Särskilda fallgropar och problem

Conny Larsson, Advokatfirman Gärde & Partners

Att bygga ett systemleveransavtal

 • Avtal om systemleverans
 • Vad bör ingå?
 • IT-företagens standardvillkor

Time Advokatbyrå. Jonas Forzelius / Ulrika Geissler / Mats Ohlén

Systemutveckling

 • Avtal om systemutveckling
 • Vad bör ingå?
 • IT-företagens standardvillkor

Anders Perméus, Avtal24

Dag 2

Avtal om underhåll av våra IT-system

 • Ett separat avtal eller ingående i systemleveransen?
 • Vad är särskilt viktigt, reservdelar, uppgradering etc.?

Infrastrukturtjänster

 • Vad innebär infrastrukturtjänster och vilket ansvar kan det kräva från vår driftleverantör?
 • Vilka skyldigheter har en leverantör av infrastrukturtjänster enligt PUL?
 • Hur mäter vi bäst kvaliten i infrastrukturtjänster?
 • Viktiga nyheter i 2014 års standardavtal om infrastrukturtjänster
Avtal om agila projekt

Caroline Sundberg, Advokatfirman Delphi

Avtalet med IT-konsulterna

 • Resultatuppdrag eller rådgivningsuppdrag
 • Vissa viktiga villkor

Caroline Sundberg, Advokatfirman Delphi

Ett praktikfall 

Praktisk tillämpning av de olika standardavtalen 

 • Var uppstår problemen och vilka är de? 
 • Varför uppstår problemen? 
 • Vilka blir konsekvenserna? 
 • Hur kan problemen undvikas? 

Conny Larsson, Advokatfirman Gärde & Partners

Sammanfattning och avslutning

Certifieringsprogrammet Avtalsstrateg

Kursen IT-avtal - hur skriver vi säkra avtal? Ingår som delkurs i Avtalsstrategsprogrammet. Läs mer om rabatter och delkurserna via bokningsknappen nedan.  

Säkra verksamhetens mest kritiska IT-kompetens

IT utgör en alltmer dominerande och komplex del av verksamheters kärnprocesser. Ökande risker och ökande kostnader ställer allt större krav på dem som ansvarar för upphandling av produkter och tjänster inom IT-området. Kompetensen för att etablera framgångsrika IT-avtal är en verksamhetsstrategisk resurs, som i likhet med andra strategiska resurser bör finnas ”in house”.
Institutet för informationsteknologi erbjuder ett utbildningsprogram som effektivt leder fram till erforderlig kompetens för att klara dagens högt ställda krav. För att verifiera erhållen kompetens avslutas programmet med muntligt och skriftligt prov och utfärdande av certifieringsbevis vid godkännande.
Vårt certifieringsprogram riktar sig främst till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med IT-avtalsfrågor. Utbildningen genomförs i Stockholm och omfattar fyra kurser som kan tas i valfri ordning. Programmet avslutas med ett certifieringsmöte.

Bland föreläsarna

Anders Perméus
Chefsjurist/Grundare
Caroline Sundberg
Advokat
Conny Larsson
Advokat
Jonas Forzelius
Advokat
Mats Ohlén
Advokat
Ulrika Geissler
Advokat

Se alla föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 14.450 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Boka kurs

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Kurskalender

12-13 febBoka
13-14 junVisa detaljer

Kursbetyg

Vad tycker du var bra, generellt sett, med kursen?

Mattias Elmqvist, Kommunikationsansvarig, Lantbrukarnas riksförbund. Betyg 5/5
"Bra upplägg och balanserat. Samtliga föreläsare kändes väl insatta och kunniga inom sina områden"

*

Thomas Mannerhagen, Contract Manager, Trafikverket. Betyg 5/5
"Varierat innehåll, bra föredragshållare"

*

Göran Hallsten, Projektledare Inköp, Västra Götalandsregionen. Betyg 5/5
"Bra med exempel, gruppdynamiken, erfarenheter"

*

Per Abrahamsson, IT Vendor Manager, TeliaSonera AB. Betyg 5/5
"Bra och heltäckande"

*

Hans Hallgren, Vendor Manager, TeliaSonera AB. Betyg 5/5
"Avsnittet runt Agilt"

*

Anna Andersson, Upphandlare, Inköp Gävleborg. Betyg 5/5
"Blandningen av avtalsspecialister. Tempot, det blir aldrig tråkigt"

*

Ingemar Norlén, Affärsutvecklare, GDM Konsult AB. Betyg 5/5
"Exempel ur verkligheten baserat på avtalsskrivande. Deltagare med erfarenhet från olika områden att föra diskussionerna med"

*

Lennart Persson, Sektionschef lokalservice, Stockholms universitet. Betyg 5/5
"Att man får en bred uppfattning över vad man ska tänka på när det gäller avtal"

*

Tomas Forslund, Teknikstrateg-IT, Huddinge kommun. Betyg 5/5
"Allt"

*

Viktoria Engqvist, Contract Manager, If IT Services A/S. Betyg 5/5
"Helt relevant för det jag jobbar med. Bra kurshållare, bra praktiska övningar"

*

Lena Jönsson, landstingsjurist, Landstinget Dalarna. Betyg 5/5
"Hög kompetens på föreläsarna. Bra dokumentation. Tillräckligt liten grupp"

*

Sebastian Dufva Barreca, operativ inköpare, SIEMENS AB. Betyg 5/5
"Bra information. Bra presenterat. Väldigt god helhet"

Läs mer på ifi.se/vara-referenser

Har du frågor om kursen?