IT-rättsforum 2016

Konferensen IT-rättsforum 2016 som ger dig de senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten
- För femte året i rad!

Bilder från konferensen

Mathias Strand, Microsoft Mathias Strand, Microsoft

Beskrivning

Tid08.30 - 17:00
PlatsHilton Stockholm Slussen


IFi arrangerade IT-rättsforum 17 november 2016, en årligt återkommande konferens och mötesplats med fokus på nyheter och aktuella IT-rättsliga frågeställningar.

Sveriges ledande advokater och jurister inom IT-rätten delar med sig av det senaste inom IT-rätten. Som deltagare får du med dig konkreta råd för hur aktuella frågeställningar kan hanteras i din verksamhet.

Utvecklingens möjligheter och utmaningar

Tekniken och affärsmodellerna medför många fördelar, inte minst genom att IT-användningen kan effektiviseras, att kostnaderna kan reduceras, eller att lösningarna möjliggör ökad flexibilitet att anpassa valet av tjänst eller leverantör till vad som för stunden är bäst. Men i detta följer även nya utmaningar, såsom hur vi ska hantera de olika rättstillämpningsproblem som uppstår till följd av IT:s internationella natur.

Detta har medfört nya regler och anpassningar införts på det IT-rättsliga området. Vi arrangerar därför årligen konferensen, för att belysa dessa viktiga uppdateringar inom området. 

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som kommer i kontakt med IT-rättsliga frågor. Tidigare deltagare har befattningar som jurist, CIO, CFO, upphandlare, strategisk inköpare, marknadschef, projektledare, IT-strateg, konsult, avtalsansvarig, leverantörsansvarig, VD och många fler.

Vi rekommenderar denna konferens till våra certifierade Avtalsstrateger

Kursprogram

Plats för nätverkande och erfarenhetsutbyten finns inbakat i programmet.

Kursprogram IT-rättsforum

08.00 - Frukost och registrering

08.30 - Start

Inledning
Molntjänster och integritet – hur fungerar det i praktiken? 
Mathias Strand, Microsoft

Juridik och informationssäkerhet – vad måste och får ni göra för att skydda er värdefulla information?
David Frydlinger, Adokvatfirman Lindahl

Nyheter inom sourcing och outsourcing
Agne Lindberg, Advokatfirman Delphi

12.40 - Parallella sessioner, välj fritt

Offentlig sektor

Privat sektor

Nya krav på statliga myndigheter inom informationssäkerhetsområdet
Ingela Darhammar Hellström & Helena Andersson, MSB

Nya domstolar 2016 - Patent- och marknadsdomstolarna
Sandra Hanson, Advokatfirman MarLaw AB

Direkt effekt mot nya LOU
Erik Olsson, Advokatfirman Kahn Pedersen

Nya regler om ’whistleblowing’ och skyddet för företagshemligheter
Daniel Lundqvist, Advokatfirman Kahn Pedersen

Nya upphandlingslagar – hur påverkar det er i IT-branschen?
Anna Ulfsdotter Forssell, Advokatfirman Delphi

Exit ur molnet
Caroline Sundberg, Advokatfirman Delphi

15.50

Anpassa till GDPR - hur börjar vi?
Conny Larsson, Advokatfirman Gärde och Partners

17.00 
Konferensen avslutas

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Detaljerad programbeskrivning

Nya upphandlingslagar – hur påverkar det er i IT-branschen? Anna Ulfsdotter Forssell, Delphi

I juni 2016 presenterade regeringen sin proposition Nytt regelverk om upphandling. Med utgångspunkt i denna kommer Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare i Advokatfirman Delphi, redogöra för de nyheter som är av betydelse för aktörerna i IT-branschen. Bland dessa kan nämnas ökat utrymme för användning av förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog, nytt förfarande, dynamiska inköpssystem och skärpta regler för uteslutning och kontroll av leverantörer.

Juridik och informationssäkerhet – vad måste och får ni göra för att skydda er värdefulla information? David Frydlinger, Advokatfirman Lindahl

I takt med att värdet av företags och myndigheters information ökar varje år, ökar också vikten av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. I detta arbete är det centralt att beakta gällande lagregler, där flera förändringar håller på att äga rum just nu. Under detta föredrag behandlar advokat David Frydlinger bland annat följande frågor:

 • Vad är ett lämpligt ramverk för att hantera alla informationssäkerhetsfrågor, såväl tekniska, organisatoriska som legala?
 • Vilka juridiska skyldigheter har företag och organisationer när det gäller att skydda sin information?
 • Vilka begränsningar sätter gällande och kommande lagregler när det gäller informationssäkerhet?

Nya domstolar 2016 - Patent- och marknadsdomstolarna, Sandra Hanson, Advokatfirman MarLaw

Från och med den 1 september 2016 ersätter Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen tidigare specialdomstolarna Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen. Det innebär att alla mål som rör marknadsföringsrätt och konkurrensrätt samt immaterialrätt såsom patent, varumärken och upphovsrätt, nu handläggs i samma domstolsordning.
Advokat Sandra Hanson från Advokatfirman MarLaw går igenom vad den nya domstolsordningen innebär för aktörer på den svenska marknaden.

Direkt effekt mot nya LOU, Erik Olsson, Advokatfirman Kahn Pedersen

Erik Olsson, Advokat och delägare på Advokatfirman Kahn Pedersen, förklarar rättsverkningarna av Sveriges försenade genomförande av de nya upphandlingsdirektiven. Passet går igenom begreppen direkt och indirekt effekt samt ger praktiska exempel på vad detta innebär för upphandlande myndigheter vid upphandlingar som påbörjats innan årsskiftet.

Nyheter inom Sourcing, Agne Lindberg, Advokatfirman Delphi

 • Tjänstebeskrivningar och leverantörens standardtjänster
 • KPI:er som komplement till Service Levels
 • Hur planerar vi för den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i sourcing avtalen?
 • Avtalstid och exit

Agne Lindberg, Advokatfirman Delphi, är ansvarig för Delphis sourcing specialistgrupp och har en lång och bred erfarenhet av rådgivning inom sourcingaffärer i Sverige och internationellt. Passet kommer att belysa några viktiga trender och nyheter i hur sourcingavtalet kan byggas upp för att undvika onödiga risker.

Anpassa till GDPR - hur börjar vi? Conny Larsson, Advokatfirman Gärde och Partners

De nya personuppgiftsreglerna i GDPR innebär nya och strängare krav. Det framgår dock inte vad vi rent konkret måste göra, men vi måste trots det försöka anpassa oss och uppfylla kraven. Till att börja med måste vi inventera vår personuppgiftsbehandling och kartlägga denna, samt göra en konsekvensbedömning t.ex. genom en hotbilds- och risk-/sårbarhetsanalys. En intressant särskild fråga är om det verkligen kommer att gälla ett totalförbud enligt GDPR för myndigheter att i något sammanhang behandla personuppgifter efter en intresseavvägning. Dessutom har det nyligen kommit två intressanta domar från HFD, en om drönarkameror och en om dashboardkameror.

Exit ur molnet, Caroline Sundberg, Advokatfirman Delphi


Hur bra du än tror att ni kommer att trivas med era molntjänster och er leverantör så kan det vara klokt att planera för den dagen du vill gå ur molnet eller byta till en ny leverantör. Vi kommer under detta pass att diskutera hur man avtalsmässigt förbättrar sina möjligheter till en ordnad exit ur molnet och ge exempel på konkreta skrivningar avseende detta. Vi kommer även att belysa några av de legala krav som finns enligt nuvarande och kommande dataskyddslagstiftning när det gäller hantering av personuppgifter i samband med en exit ur molnet.

Nya regler om ’whistleblowing’ och skyddet för företagshemligheter, Daniel Lundqvist, Advokatfirman Kahn Pedersen

Daniel Lundqvist diskuterar ny nationell lagstiftning om whistleblowing i relation till det nya EU-direktivet om skyddet för företagshemligheter. Det finns en potentiell intressekonflikt mellan dessa regelverk där intresset att använda whistleblowing för att uppmärksamma allvarliga oegentligheter ställs mot intresset att skydda företagshemligheter. Hur kan denna intressekonflikt förebyggas och hanteras i praktiken? Dessutom diskuteras under passet hur den kommande dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att påverka möjligheterna att införa whistleblowingsystem.”

Nya krav på statliga myndigheter inom informationssäkerhetsområdet, Ingela Darhammar Hellström & Helena Andersson, MSB

Den 4 april trädde MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter och reviderade föreskrifter om myndigheters informationssäkerhet i kraft. Föreskrifterna ställer nya krav vad gäller informationssäkerhet för statliga myndigheter, bland annat interna processer och rutiner kring incidenthantering. Genomgång sker av de olika regelverken och om vad kravet på obligatorisk it-incidentrapportering innebär för berörda myndigheter samt den praktiska hanteringen.

Molntjänster och integritet – hur fungerar det i praktiken? Mathias Strand, Assistant General Counsel, Microsoft

I det som World Economic Forum beskriver som den fjärde industriella revolutionen är de globala molntjänsterna den nödvändiga motorn för banbrytande innovation inom de fysiska, digitala och biologiska domänerna. Med möjligheter kommer utmaningar och integritetsaspekten är en av de större frågorna. I sin presentation belyser Mathias Strand ämnet från molntjänstleverantörens perspektiv. Mathias går igenom följande områden: 

 • Molntjänster som motor i den 4e industriella revolutionen
 • Microsofts dataskyddsarbete och ISO 27018
 • Privacy Shield
 • Ny ISO-standard för molnavtal – ISO 19086
 • Warrant case mm – våra rättsfall mot den amerikanska staten

Programmet uppdateras löpande. Håll dig uppdaterad med våra nyhetsbrev!

Bland talarna

Agne Lindberg
Advokat
Anna Ulfsdotter Forssell
Advokat
Caroline Sundberg
Advokat
Conny Larsson
Advokat
Daniel Lundqvist
Advokat, Partner
David Frydlinger
Advokat
Erik Olsson
Advokat, Partner
Helena Andersson
Jurist och informationssäkerhetsspecialist
Ingela D Hellström
Senior handläggare informationssäkerhet
Mathias Strand
Attorney Manager
Sandra Hanson
Advokat

Se alla föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 5.950 kr inkl. gedigen dokumentation, frukost, lunch samt för- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT:

 • Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.
 • Eventuella rabattkoder anges i fältet "Fakturauppgifter"

Rabatter kan ej förenas.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

IT-rättsforum 2016

Kursbetyg

Deltagarna berättar

Vad tycker du var bra, generellt sett, med konferensen?

Lennart Persson, Sektionschef, Stockholms universitet. Betyg 5/5
"Det var många delar som var intressanta - mycket informativt"

*

Katarina Svärdgren, Upphandlare, Huddinge kommun. Betyg 5/5
"Mycket bra föreläsare. Trevliga lokaler. Bra mat. Toppen möte för att knyta kontakter."

*

Jonas Asplund, IT-driftchef, Medborgarskolan. Betyg 5/5
"Bra föreläsare och lokal"

*

Vilhelm Schmidt, Affärsstöd, Atea Sverige AB. Betyg 5/5
"Hög kvalitet på föreläsarna
Bra frågeställningar"

*

Viktoria Engqvist, Contract Manager, IF IT Services A/S. Betyg 5/5
"Intressanta ämnen, relevanta för mig i jobbet"

*

Lars Söderberg, IT Controller and Asset Manager, Coor Service Management Group. Betyg 4/5
"Varierande"

*

Ulrika Sjöblom, Konsult, Kontract IS Services AB. Betyg 4/5
"Bra, klargöranden inom mina områden. En del redan kända"

*

Lisbeth Hansson / Senior Advisor, Hansson & Partners AB Betyg 4/5
"Innehållsrikt program. Bra föreläsare"