IT-rättsforum 2017

Konferensen IT-rättsforum som ger dig de senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten
- För sjätte året i rad!

Konferensprogram

Tid8.30-17.00
Plats7A Centralen, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm


I takt med att tekniken utvecklas kommer det också nya regelverk som ställer högre krav på hur IT måste hanteras. Under 2018 kommer flera stora nyheter så som GDPR och NIS-direktivet vilket innebär ett omfattande förberedelsearbete som det är hög tid att påbörja. Samtidigt fortsätter det dagliga arbetet och de juridiska utmaningarna som olika typer av IT-avtal och tjänster innebär. För att hänga med i den snabba utvecklingen på det IT-rättsliga området erbjuder IFI för sjätte året i rad den uppskattade konferensen IT-rättsforum den 23 november.

Konferensen vänder sig till dig som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med IT-rättsliga frågor. Under en heldag får du en gedigen genomgång av de senaste nyheterna inom IT-rätt från några av Sveriges ledande experter. För att programmet ska motsvara dina behov i så hög grad som möjligt erbjuder vi tre olika kunskapsspår med olika inriktning under delar av dagen. Nytt för i år är ett spår med fokus på brottsbekämpning.

Programmet till IT-rättsforum är under utveckling men vi kan redan nu avslöja de första bekräftade talarna.

Lyssna till bl.a.:

 • Markus Bylund, IT-strateg, Uppsala Kommun
 • Conny Larsson, advokat, Gärde och Partners
 • Helena Andersson, jurist och informationssäkerhetsexpert, MSB
 • David Frydlinger, advokat och Certified Deal Architect, Advokatfirman Lindahl
 • Ammi Södergård, verksamhetskonsult, Olingo
 • Joakim Von Braun, IT-säkerhetsexpert 

Konferensprogram

GDPR ur ett utvecklings- och förvaltningsperspektiv

 • Hur undviker ni att ha en alltför byråkratisk inställning till GDPR och lägger fokus på rätt saker i anpassningsarbetet?
 • Hur skapas en organisation som stödjer GDPR:s krav kontinuerligt och inte bara i en omställningsfas?
 • Vad behöver du tänka på gällande molntjänster i relation till GDPR?

Markus Bylund, IT-strateg, Uppsala kommun

Skapa högre kvalitet och mer innovation i oursourcingrelationen genom Vestedmodellen

 • Så uppnår du lägre kostnader och högre innovationstakt genom en kombination av ett relationsbaserat kontrakt och en resultatbaserad affärsmodell
 • Hur har företag i praktiken tillämpat Vested-modellen i sina outsourcing-relationer?
 • Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas med en Vested-resa

David Frydlinger, advokat och Certified Deal Architect, Advokatfirman Lindahl

NIS-direktivet – vad innebär det nya regelverket om informationssäkerhet?

 • Vad innebär NIS-direktivet och vilka omfattas av de nya kraven?
 • Så använder du NIS-direktivets krav som referens för ditt säkerhetsarbete även om din verksamhet inte omfattas av det
 • GDPR och NIS - vilka synergier uppstår i anpassningsarbetet?

Helena Andersson, jurist och informationssäkerhetsexpert, MSB

Upphovsrätt, programvara och licenser - några aktuella domar

 • Handel med begagnade datorprogram (UsedSoft- och Ranks-målen) – vidareförsäljning i andra hand av exemplar av licensierade datorprogram, konsumtion av spridningsrätt. Vilka möjligheter finnas att överlåta exemplar till någon annan?
 • Länkning och streaming (Svensson, Bestwater, GS Media, C More m.fl. mål) – kan upphovsrättsintrång föreligga vid länkning eller streaming till annans skyddade verk?

Hans Nicander, advokat, Nicander Advokatbyrå

Att upphandla enligt GDPR och den nya upphandlingslagen

 • Ny upphandlingslag och ny dataskyddslag – vad betyder det i praktiken för upphandlingsarbetet?
 • Vad kommer den nya dataskyddslagstiftningen GDPR att innebära för kravställning i upphandling?
 • Vilka fallgropar finns och vilka är framgångsfaktorerna när två nya lagar ska hanteras?

Bertil Nordlund, Head of Public and Sourcing Management, Knowit

GDPR - implementering och planering

 • Vad är det som ska skyddas enligt den nya dataskyddsförordningen och hur ska skyddet gå till?
 • Hur ökar du medvetenheten om informationssäkerhet i hela verksamheten för att kunna leva upp till GDPR?
 • Hur gör man för att styra och följa upp efterlevnaden enligt GDPR?
 • Vad kan riskbedömning och hantering av risker bidar till i anpassningsarbetet

Ammi Södergård, verksamhetskonsult, Olingo

De största IT-säkerhetshoten mot svenska verksamheter

 • Hacktivism - Vad innebär den nya hotbilden? Vilka krafter ligger bakom? Hur upptäcker man riskerna i verksamheten?
 • Ransomware -  Hur undviker du att dina filer tas som gisslan? Vad kan man göra när det redan inträffat?
 • Hur kan juristen minska verksamhetens risker?

Joakim Von Braun, IT-säkerhetsexpert 

Datalagringsmålet som Tele2 drev i EU-domstolen

 • Vad var bakgrunden till rättsfallet?
 • Vilka blir konsekvenserna av domen för EU: s medlemsstaternas nationella lagar?
 • Hur påverkas företag och privatpersoner av domen och förändringar i lagstiftningen för datalagring?

Erik Lagerlöf, adjungerad professor i juridik, Handelshögskolan, Visiting Fellow, St Edmund’s College (Cambridge University) och biträdande jurist, Advokatfirman Vinge

Molntjänster - så lever du upp till GDPR och kraven på säkerhet

 • Vad måste den personuppgiftsansvarige respektive personuppgiftsbiträdet tänka på innan parterna ingår ett molntjänstavtal?
 • Vilka integritetsrisker är förenade med användningen av molntjänster och hur hanterar man de vanligaste fallgroparna?
 • Hur bör personuppgiftsbiträdesavtalet utformas för att uppfylla kraven i GDPR?

Sandra Beyer, advokat, Advokatfirman Lindahl

Hantering av personuppgiftsbiträdesavtal inför nya dataskyddsförordningen (GDPR)

 • Hur man praktiskt ska hantera de avtal man har idag och vad man bör göra inför maj 2018.
 • Genomgång av de nya kraven på innehållet i personuppgiftsbiträdesavtal.
 • Personuppgiftsbiträdets utökade roll och ansvar under dataskyddsförordningen

Erika Hammar, advokat, Delphi

Förslaget till ny brottsdatalag – så påverkas du av de föreslagna förändringarna

 • Hur förhåller sig förslaget till andra regelverk, särskilt GDPR?
 • Genomgång av de olika reglerna i förslaget  vilka är nyheterna?
 • Vilka problem finns med de föreslagna reglerna?

Myndigheternas IT-outsourcing - vad är lagligt och lämpligt?

 • Lärdomar och tankar kring myndigheters IT-outsourcing
 • Hur säkerställer du att du lever upp till säkerhetskraven i IT-sourcing?

Conny Larsson, advokat, Gärde & Partners

När utgör dynamiska IP-adresser personuppgifter?

 • Direkta och indirekta personuppgifter enligt personuppgiftslagen och enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
 • IP-nummer och personuppgiftsbegreppet och ”rätten att bli bortglömd”
 • Vad innebär EU-domstolen dom i mål nr C-582/14, Patrick Breyer mot Tyskland om IP-adresser?

Henrik Bengtsson, advokat, Delphi

Programmet uppdateras löpande och vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Ammi Södergård
Verksamhetskonsult
Conny Larsson
Advokat
David Frydlinger
Advokat
Erik Lagerlöf
Adjungerad professor i juridik, Handelshögskolan, Visiting Fellow, St Edmund’s College (Cambridge University) och biträdande jurist, Vinge
Erika Hammar
Senior Associate / Advokat
Hans Nicander
Advokat
Helena Andersson
Jurist och informationssäkerhetsspecialist
Henrik Bengtsson
Advokat
Joakim Von Braun
IT-säkerhetsexpert
Markus Bylund
IT-strateg
Pernilla Norman
Advokat, konsult
Sandra Beyer
Advokat

Se alla föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 6.950 kr inkl. frukost, lunch samt för- och eftermiddagsfika. Alla priser är exkl. moms.

RABATT:

 • Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.
 • Eventuella rabattkoder anges i fältet "Fakturauppgifter"

Rabatter kan ej förenas.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före start, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före konferens debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före start debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före konferensen. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs/konferens varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Ladda ner din broschyr här!

Kursbetyg

Deltagarna berättar

Vad tycker du var bra, generellt sett, med konferensen?

Lennart Persson, Sektionschef, Stockholms universitet. Betyg 5/5
"Det var många delar som var intressanta - mycket informativt"

*

Katarina Svärdgren, Upphandlare, Huddinge kommun. Betyg 5/5
"Mycket bra föreläsare. Trevliga lokaler. Bra mat. Toppen möte för att knyta kontakter."

*

Jonas Asplund, IT-driftchef, Medborgarskolan. Betyg 5/5
"Bra föreläsare och lokal"

*

Vilhelm Schmidt, Affärsstöd, Atea Sverige AB. Betyg 5/5
"Hög kvalitet på föreläsarna
Bra frågeställningar"

*

Viktoria Engqvist, Contract Manager, IF IT Services A/S. Betyg 5/5
"Intressanta ämnen, relevanta för mig i jobbet"

*

Lars Söderberg, IT Controller and Asset Manager, Coor Service Management Group. Betyg 4/5
"Varierande"

*

Ulrika Sjöblom, Konsult, Kontract IS Services AB. Betyg 4/5
"Bra, klargöranden inom mina områden. En del redan kända"

*

Lisbeth Hansson / Senior Advisor, Hansson & Partners AB Betyg 4/5
"Innehållsrikt program. Bra föreläsare"

Har du frågor om kursen?