IT-Retorik och internkommunikation för ledare

Mind the GAP – bridge the GAP – close IT!

Kursbeskrivning

Tid09.00-17.00
PlatsNarvavägen 12, Stockholm


När världen blir alltmer digitaliserad är det helt avgörande att en gång för alla överbrygga glappet mellan IT och övrig verksamhet. Idag är IT oftast synonymt med affären. Hela verksamheten är och kommer bli än mer beroende av IT, alltifrån processer, säljstöd, administration till konkreta produkter och tjänster som erbjuds. Kraven på snabb IT-utveckling kommer med andra ord från flera håll från affärssidan samtidigt och för den som inte förstår tekniken kan det vara svårt att begripa varför IT-avdelningen prioriterar på ett visst sätt. För att lyckas i din ledarroll och för att företaget ska lyckas med affären i stort behöver du vara en tydlig kommunikatör. Genom en tydligare och mer effektiv kommunikationsstrategi och dialog minskar frustrationen och både arbetsglädjen och affären gynnas.

För att ge dig de verktyg du behöver för att lyckas erbjuder IFI utbildningen IT-Retorik och internkommunikation för ledare. Utbildningen ger dig både en god kunskap och insikt i vad som krävs och vilka hinder du måste hantera för att nå ut med ditt budskap. Som ansvarig inom IT måste du veta hur du ska paketera ditt budskap, vilken kanal du ska välja samt hur dina budskap ska anpassas till respektive mottagare.

Vårt övergripande mål med utbildningen är att minska glappet mellan IT och övrig verksamhet; men kanske framför allt, korta resan mellan strategi, planering och genomförande av de systemskiften som krävs i morgondagens digitaliserade värld.

Vi ger dig inspiration och en överblick över bland annat:

 • Retorik – att föra fram ett budskap i rätt form, i rätt kanal på ett tydligt och övertygande sätt
 • Strategisk kommunikation utifrån ett IT-perspektiv
 • Från strategi till handling – den kommunikation som behövs
 • Praktiska övningar, t ex att nå fram i olika kanaler som film, online, publikt möte.
 • Hur du kan använda hjälpmedel, t ex keynote och powerpoint, i olika kanaler
 • Att göra fackspråk begripligt för andra - så förenklar du komplexa tekniska frågor
 • Krav på framtidens IT-avdelning och ledning

Utbildningen varvar teoretiska pass, erfarenhetsutbyte, faktiska case, med workshops där du får öva dina retoriska grepp både framför kamera och framför gruppen. Du får feedback och kommer att få finslipa både din presentationsstil och ditt kroppsspråk, antingen för eget bruk eller att vidareförmedla till kollegor.

Utbildningsprogram

Tid09.00-17.00
PlatsNarvavägen 12, Stockholm


Dag 1

Så överbryggar du glappet mellan IT och affär genom god kommunikation

 • Att formulera och kommunicera en IT-strategi
 • Hur bemöta krav på snabb IT-utveckling från verksamhetens sida så att alla förstår prioriteringsordningen och affärsnyttan
 • Så positionerar du IT-avdelningen som en leverantör av affärslösningar internt
 • Kommunikation i syfte att skapa goda relationer med affärssidan och bygga broar
 • Hur skapar du en förändrad attityd hos medarbetarna så de inte ser IT-avdelningen som en isolerad del av verksamheten utan som integrerad del av kärnaffären
 • Framgångsrika arbetssätt för att göra IT-verksamhetens strategiska planering synkroniserad med övriga verksamhetens

Retorikens grunder - en introduktion

 • Konsten att påverka/övertyga och bygga upp din argumentation
 • Dramaturgi – att bygga presentationer digitalt och fysiskt
 • Fysisk förmåga (t ex kroppsspråk, röst m m) som verktyg för att övertyga

Presentationsteknik

 • Ökad genomslagskraft i dina presentationer (publika)
 • Praktisk övning av presentationer (publika)
 • Erfarenhetsutbyte och reflektion kring presentationsvanor
 • Teknikens möjligheter och begränsningar
 • Trender inom digital och klassisk presentationsteknik

Dag 2

Effektiv kommunikation i digitala möten och genom rörlig bild

 • Tekniken, individen, kanalvalet. Det rörliga mediet, dess möjligheter och begränsningar
 • Att arbeta med Keynote/powerpoint, whiteboard och interaktivitet
 • Praktiska exempel på hur du kan bygga kommunikation för olika media
 • Krav som ställs på IT gällande plattform/plattformar för kommunikation internt
 • Effektiv kommunikation - workshop

Grupparbete, från strategi till kommunikation. Grupperna får arbeta med mobilen som kommunikationsverktyg.

 • Redovisning av grupparbete 

Inspiration, avslutning och summering

 • Krav som ställs på IT gällande plattform/plattformar för kommunikation internt.
 • Framtidens IT och IT-avdelning
 • Success stories and minor failures

Föreläsare

Marcus Höök
Senior Advisor Communication och VD

Se alla föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 13950 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Har du frågor om kursen?