Kravspecifikation och SLA

Kurs: Kravspecifikation och SLA, specifikation av system- och tjänsteleveranser samt servicenivåavtal

Kursbeskrivning

Tid9:00 - 17:00
PlatsNarvavägen 12, Stockholm
Boka i min kalender


Boka kurs: Kravspecifikation, SLA, OLAVad ska en kravspecifikation eller ett Service Level Agreement (SLA) innehålla och vilka ska medverka vid framtagandet?

Kravspecifikationen beskriver kundens förväntningar mera ingående, vad som ska tillhandahållas eller utföras, när detta ska ske, på vilket sätt och med vilket resultat.  Kursen behandlar hur man skriver en väl anpassad kravspecifikation och hur avtalet för tjänsteleveranser genom SLA bör se ut.

Kravspecifikationen

Kravspecifikationen kan i förekommande fall benämnas olika beroende på vilket slags avtal det är fråga om. Exempelvis benämnes denna Avtalad specifikation i IT-företagens Avtal 90 och Uppdragsbeskrivning i IT-företagens avtal IT-projekt. Oavsett benämningen är det gemensamt för dessa dokument att de ger en närmare beskrivning avseende vad som ska utföras eller tillhandahållas, på vilket sätt detta ska ske, vid vilka tidpunkter och var det ska ske, vem som skall ansvara för vad, vilket resultatet skall bli o.s.v. Därtill utgör kravspecifikationen utgångspunkten vid bedömning både om försening eller fel föreligger i leveransen.

Avvikelser från kravspecifikationen som föreligger vid den dag då leveransen ska ha fullgjorts enligt avtalet innebär att leveransen är försenad. Om avvikelserna visar sig först efter det att leveransen är godkänd föreligger i stället fel. 

SLA- (Service Level Agreement)

Underhållsavtalets kanske allra viktigaste dokument är SLA (Service Level Agreement). Utan detta går det knappast att avgöra vad parterna egentligen överenskommit ska ingå i åtagandena, vad som ska tillhandahållas eller utföras, på vilket sätt detta ska ske, vid vilka tidpunkter och var det ska ske, vem som ska ansvara för vad, vilket resultatet ska bli o.s.v. 

Några av de viktigaste frågeställningar som bör behandlas är:

 • Vad ska tillhandahållas/utföras?
 • Vilka system/funktioner ska omfattas och är gränssnitten definierade?
 • Vilket resultat ska uppnås (t.ex. tillgänglighet, kvalitet)?
 • När och var ska underhållet ske (på plats eller från distans)?
 • På vilket sätt ska underhållet ske?
 • Vilken tillgång till reservdelar ska garanteras?
 • Hur ska ansvaret för uppgradering och uppdatering av berörd hård- eller mjukvara se ut?
 • När ska personal finnas tillgänglig för underhållet?
 • Bör särskilda krav ställas på personalen?
 • Rutiner för eskalering
 • Hur sker återkoppling och information?

Under kursen Kravspecifikation och SLA, specifikation av system- och tjänsteleveranser samt servicenivåavtal går vi igenom de viktigaste frågor som SLA bör behandla vad gäller underhåll av ett befintligt system.

OLA

Vid en multisourcing är flera parter och leverantörer involverade. Det behövs då ett OLA, Operation Level Agreement, som reglerar förhållandena mellan parterna för att samarbetet mellan leverantörerna ska fungera.

Kursprogram

Kravspecifikation

Vad ska tillhandahållas/utföras?

 • Underlag och förutsättningar
 • Specifikation av leveransen
 • Avgränsningar

Vilket resultat ska uppnås?

 • Hur ska systemet fungera?
 • I vilken miljö ska systemet fungera?
Tid och plats?
 • När ska systemet levereras/fungera?
 • Delprestationer?

Övriga frågeställningar

 • Sätt för leverans/prestation?
 • Ansvarsfördelning mellan parterna?
 • Dokumentation, utbildning?

Workshop

 • Kravspecifikationen –  Framtagandet

OLA

Operation Level Agreement är en precisering av villkoren för samarbetet mellan leverantörer.
Exempelvis:

 • Gemensamma processer och IT-standarder nyttjas
 • Frågor kring immateriella rättigheter behandlas
 • Sekretessfrågor

SLA

Vad ska underhållet omfatta?

 • Beskrivning av det system, den IT-miljö etc. som ska vara föremål för underhållet

Vad ska underhållet garantera?

 • Beskrivning av vad systemet måste kunna uppnå
 • Vilken tillgänglighet, kapacitet etc måste garanteras?

Tid och plats?

 • När ska underhållet finnas tillgängligt?
 • Varifrån ska underhållet ske?

Övriga frågeställningar

 • Krav på personal som utför underhåll?
 • Ansvarsfördelning mellan parterna?
 • Uppgraderingar/uppdateringar?
 • Dokumentation, utbildning?

Certifieringsprogrammet Avtalsstrateg

Kursen Kravspecifikation och SLA Ingår som delkurs i Avtalsstrategsprogrammet. Läs mer om rabatter och delkurserna via bokningsknappen nedan.  

Säkra verksamhetens mest kritiska IT-kompetens

IT utgör en alltmer dominerande och komplex del av verksamheters kärnprocesser. Ökande risker och ökande kostnader ställer allt större krav på dem som ansvarar för upphandling av produkter och tjänster inom IT-området. Kompetensen för att etablera framgångsrika IT-avtal är en verksamhetsstrategisk resurs, som i likhet med andra strategiska resurser bör finnas ”in house”.
Institutet för informationsteknologi erbjuder ett utbildningsprogram som effektivt leder fram till erforderlig kompetens för att klara dagens högt ställda krav. För att verifiera erhållen kompetens avslutas programmet med muntligt och skriftligt prov och utfärdande av certifieringsbevis vid godkännande.
Vårt certifieringsprogram riktar sig främst till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med IT-avtalsfrågor. Utbildningen genomförs i Stockholm och omfattar fyra kurser som kan tas i valfri ordning. Programmet avslutas med ett certifieringsmöte.

Föreläsare

Conny Larsson
Advokat
Karsten F Larsen
Tekn lic, projektledare
Ola Källgården
Manager och ITSM konsult
Ulf Johansson
Konsult

Se alla föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 14.450 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Boka kurs

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Kurskalender

19-20 febVisa detaljer
21-22 majVisa detaljer

Kursbetyg

Vad tycker du var bra, generellt sett, med kursen?

Viktoria Engqvist, Contract Manager, IF IT Services A/S. Betyg: 5/5
"Allt är relevant i det arbete jag har, så huvudet på spiken"

*

Thomas Mannerhagen, Contract Manager, Trafikverket. Betyg: 5/5
"Upplägget och innehållet samt kompetenta föreläsare"

*

Cecilia Wretner, Kundansvarig och processägare, Linköpings kommun. Betyg: 5/5
"Dynamiken i gruppen. Pålästa föredragshållare"

*

Lennart Persson, Sektionschef, Stockholms universitet. Betyg: 5/5
"Det var mycket informativt. Jag vet mer om vad man ska tänka på och vad som bör finnas med i kravspecifikationen"

*

Isabel Fredriksson, verksamhetsutvecklare, Renova AB. Betyg: 5/5
"Connys exempel och berättelser var bra. Mycket bra föreläsare!"

*

Patrick Maskåll, Kundansvarig, Linköpings kommun.
Betyg 5/5
"Bra föreläsare, innehåll o mottagande. Även intressant område"

*

Jan Kemi, Projektledare utvecklingsprojekt, GeoVision Utveckling AB.
Betyg 5/5
"Heltäckande genomtänkt, bra struktur med kompetenta föreläsare som också var duktiga lärare"

*

Marie Gidlöf, Teamchef, Livsmedelsverket.
Betyg 5/5
"Mycket intressant"

*

Pekka Kammonen, IT-chef, IF Metall. Betyg: 4,5/5
"Bra föreläsare, förmedlar på ett lättbegripligt sätt"

Läs mer på ifi.se/vara-referenser

Har du frågor om kursen?