Lagligt stöd för behandling av Personuppgifter och Informationsskyldigheten (GDPR)

Kurs: Praktiskt arbete med lagligt stöd för behandling av Personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursbeskrivning

Datum25 januari 2018 - 26 januari 2018
Tid09.00-17.00
PlatsNarvavägen 12
Boka i min kalender


Den nya dataskyddsförordningen kommer väsentligen att påverka din informationsskyldighet och hur den ska fullgöras. Den medför även stora förändringar för dig som behandlar personuppgifter för annans räkning. Den nya Dataskyddsförordningen anger spelreglerna för hur behandling av personuppgifter ska kunna ske med respekt för den personliga integriteten och det kommer att bli nödvändigt att ta frågan om personuppgiftsbehandling på betydligt större allvar än tidigare. Den nya förordningen innebär bland annat att det kommer att ställas högre krav på nya rutiner och processer för säker användning och hantering av personuppgifter och register samt på de ansvariga som hanterar dessa. 

Vi erbjuder dig en två-dagars utbildning som ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt kunna hantera personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det är mycket viktigt att beslutsfattare och nyckelpersoner i varje organisation är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av den nya Dataskyddsförordningen och att det finns en insikt i att våra verksamheter kommer att påverkas av förordningen på flera sätt, samt hur vi kan hantera de förändringar vi står inför.

Den nya Dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något annat sätt hanterar information som omfattar personuppgifter.

Teori och övning – för bästa pedagogiska mix

Vi erbjuder dig en fördjupande utbildning avseende hur du på ett säkert och effektivt hanterar personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Det är mycket viktigt att beslutsfattare och nyckelpersoner i varje organisation är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av den nya Dataskyddsförordningen och att det finns en insikt i att våra verksamheter kommer att påverkas av förordningen på flera sätt, samt hur vi kan hantera de förändringar vi står inför.

Vi ger dig en gedigen teoretisk grund att stå på och du får även öva på att praktiskt tillämpa det du lärt dig. Dessa utbildningsdagar ingår som en del av vårt program Diplomerad Dataskyddsstrateg och fungerar även som en fristående utbildning.

Läs Datainspektionens förberedelser för personuppgiftsansvariga här!

Du får fördjupad kunskap om:

 • Hur du arbetar med personuppgifter med utgångspunkt i den nya dataskyddsförordningen. Vi tittar också närmare på vilka personuppgifter vi har och till vilken kategori de olika personuppgifterna ska hänföras.
 • Vi redogör för de principer som vi måste uppfylla enligt GDPR (bestämt, lagligt, berättigat och tydliga ändamål bakom varför vi behandlar personuppgifterna) och vad vi initialt måste uppfylla för att behandling över huvud taget ska vara tillåten.
 • Du får veta mer om de olika grunder som enligt GDPR måste föreligga för att behandlingen ska anses laglig d.v.s. samtycke och de olika angivna situationerna där behandlingen anses tillåten p.g.a. att den är nödvändig för uppfyllandet av de ändamål som ligger bakom behandlingen.
 • Vilka direkta konsekvenser den nya förordningen får för hanteringen av ditt CRM och hur du får använda dina register i din marknadsföring när förordningen träder i kraft.
 • Personuppgifter som anses utgöra ”särskilda kategorier” (känsliga personuppgifter om hälsa, sjukdom, etnisk tillhörighet, religion, filosofi, politik, sexuell läggning m.m. men även personuppgifter som angår barn, lagföring m.m. för brott och personnummer), samt vilka krav som ställs vid hantering av dessa.

Kursprogram


Dag 1: Hantering av personuppgifter och informationsskyldigheten

 • Vad måste vi informera om för att agera i enlighet med de nya kraven som dataskyddsförordningen ställer på vår information?
 • Fördjupning i principerna kring hantering av personuppgifter enligt GDPR
 • Vilka personuppgifter hanterar vi, vilket är ändamålet med behandling
 • Hur våra personuppgifter samlas in och till vem uppgifterna får lämnas ut
 • Vilka personuppgifter räknas som ”vanliga” och vilka kategoriseras som särskilda?
 • Vilka direkta förändringar kan bli nödvändiga att göra?

Dag 2: Bestäm laglig grund

 • Med vilket rättsligt stöd behandlar vi personuppgifter?
 • Vem gör vad och när och hur ska ansvaret fördelas?
 • Vad innebär det att vara personuppgiftsansvarig?
 • Så inhämtar vi samtycke och sparar uppgiften om att samtycke har lämnats
 • Vad gäller vid hantering av personuppgifter avseende barn?
 • Hur ska vi hantera personuppgiftsincidenter?
 • Vilka särskilda integritetsrisker finns det?

Diplomerad Dataskyddsstrateg

Kursen Lagligt stöd för behandling av Personuppgifter och Informationsskyldigheten (GDPR) ingår som delkurs i Diplomerad Dataskyddsstrateg programmet. Läs mer om rabatter och delkurserna via bokningsknappen nedan. 

IFi erbjuder dig att bli Diplomerad Dataskyddsstrateg. Det är ett diplomeringsprogram som ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt förbereda organisationen för införande av nya dataskyddsförordningen (GDPR). Du kommer att få en gedigen teoretisk grund och du kommer även att få öva på att praktiskt tillämpa det du lärt dig. Vår ambition är att hjälpa dig att på ett säkert och effektivt se till att din verksamhet är compliant med den nya förordningen när den träder i kraft.

Utbildningarna fördjupar sig i genomgång av den allmänna dataskyddsförordningen, förberedande åtgärder, hur du hanterar personuppgifter, vilka konsekvenser nya förordningen få för IT- och informationssäkerhet och du får också lära dig mer om informationsskyldighet, personuppgiftsbiträdesavtal och undantagen. Vi säkrar din kompetens i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) genom våra utbildningar.

Bland föreläsarna

Björn Persson
Enteprenör
Christina Arrhult Björk
Senior legal advisor
Conny Larsson
Advokat
Hans Nicander
Advokat
Maria Nyrén Ivarsson
Senior legal advisor

Se alla föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 13.950 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Boka kurs

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Kurskalender

25-26 janBoka
23-24 aprVisa detaljer

Vi svarar dig under dagen!