Offentlig upphandling – praktisk tillämpning av upphandlingsreglerna

Kursbeskrivning

Tid9:00 - 17:00
PlatsNarvavägen 12, Stockholm
Boka i min kalender


Boka kurs: Offentlig upphandling - LOU, LUF

Utbildningen i offentlig upphandling ger dig kunskap om och kompetens i hur du kan arbeta med utgångspunkt i aktuell och kommande lagstiftning gällande upphandlingsreglerna. Du får också veta mer om vad som gäller avseende rekommendationer för mellantiden. Efter genomförd utbildning har du fått konkreta verktyg för att kunna tillämpa regelverket i praktiken.

Reglerna omfattar upphandlingar av tjänster och varor av diverse olika slag och lagstiftningen uppfattas ofta som svåröverskådlig. Det gäller att kunna hantera en snårig lagstiftning som ska passa in på inköp av olika tjänster -
där fel utformning av förfrågningsunderlag eller annonsering kan få långtgående ekonomiska konsekvenser för verksamheten.

Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger till stora delar på EU-lagstiftning och för Sveriges del innebär de nya direktiven att nuvarande LOU och LUF upphör och kommer ersättas med helt nya lagar. Utbildningen säkrar att du står väl rustad både under mellantiden och när dessa träder i kraft.

Ta del av de nya reglerna i Upphandlingsmyndighetens informationsmaterial här.

Du får fördjupad kunskap om:

 • Upphandlingsreglerna – och hur dessa tillämpas i praktiken
 • Lära dig mer om förfarandet, utifrån ett juridiskt och teoretiskt perspektiv
 • Hur du förbereder dig inför upphandlingen
 • Hur du bör behandla regler om förfrågningsunderlag
 • Att göra val av upphandlingsform och annonsering
 • Lära dig mer om leverantörskvalificering
 • Vad som gäller när anbud inkommer
 • Att arbeta med utvärdering av anbud och tilldelningsbeslutet
 • Vad som gäller för överprövning, ogiltighet och skadestånd

Vi kommer även att öva praktiskt och du får under dag två jobba med ett praktikfall från ax till limpa.
Vi arbetar praktiskt genom att öva på en upphandling med upprättande av förfrågningsunderlag, val av upphandlingsform, anbudsutvärdering och tilldelningsbeslut – du får ta det hela vägen!

Bland föreläsarna:
På plats har vi ordförande Conny Larsson från Advokatfirman Gärde och Partners, Bertil Nordlund från KnowIT, Olle Lindberg/ Emily Tomas da Costa från Advokatfirman Kahn Pedersen, Martin Bogg från Advokatfirman Delphi och sist men inte minst Pernilla Norman från Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Utbildningen passar dig som
Utbildningen har i grunden ett beställarperspektiv, men passar även för dig som är leverantör som vill förstå beställarens utgångspunkter för att kunna bedöma om det är lämpligt att delta i upphandlingen och hur anbudet ska utformas. Utbildningen ger båda sidor möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Kursprogram

Dag 1 - teoretiskt perspektiv

Den första kursdagen behandlar upphandlingsreglerna och förfarandet som sådant, främst utifrån ett juridiskt och teoretiskt perspektiv.
Vi inleder kursdagen med vad som är viktigt att tänka på vid förberedelsen inför upphandlingen.
Därefter kommer vi att behandla regler om förfrågningsunderlag, val av upphandlingsform och annonsering, leverantörskvalificering, frågor och svar, samt vad som gäller när anbud inkommer.

Dagen avslutas med frågeställningarna kring utvärdering av anbud och tilldelningsbeslutet, samt vad som gäller för överprövning, ogiltighet och skadestånd.

 Dag 2 - Praktiskt perspektiv

- Ett praktikfall från ax till limpa
Den andra kursdagen ägnas åt en praktisk övning där deltagarna utifrån en anbudsinfordran med ett givet förfrågningsunderlag får vara med om en upphandling med upprättande av förfrågningsunderlag, val av upphandlingsform, anbudsutvärdering och tilldelningsbeslut - hela vägen "från ax till limpa"!

Inledning offentlig upphandling

Conny Larsson, Advokatfirman Gärde & Partners

Innan upphandlingen

 • Initiativet
 • Förberedelsen

Bertil Nordlund, Know IT

Utformning av förfrågningsunderlag, leverantörskvalificering
Olle Lindberg / Emily Tomas da Costa, Advokatfirman Kahn Pedersen

Val av upphandlingsförfarande och annonsering
Hampus Stefansson / Mikaela Johansson, Advokatfirman Delphi

Frågor och svar, anbud inkommer
Hampus Stefansson / Mikaela Johansson, Advokatfirman Delphi

Utvärdering och tilldelning
Olle Lindberg / Emily Tomas da Costa, Advokatfirman Kahn Pedersen

Överprövning, ogiltigförklaring och skadestånd
Olle Lindberg / Emily Tomas da Costa, Advokatfirman Kahn Pedersen

"Från ax till limpa"!

 • Presentation av praktikfallet
 • Praktikfallet genomförs
 • Sammanfattning och avslutning

Upprättande av förfrågningsunderlag
Pernilla Norman, Lindskog Malmström Advokatbyrå med Conny Larsson, Advokatfirman Gärde & Partners

Val av upphandlingsform
Pernilla Norman, Lindskog Malmström Advokatbyrå med Conny Larsson, Advokatfirman Gärde & Partners

Anbudsutvärdering och tilldelningsbeslut
Pernilla Norman, Lindskog Malmström Advokatbyrå med Conny Larsson, Advokatfirman Gärde & Partners

Certifieringsprogrammet Avtalsstrateg

Kursen Offentlig upphandling Ingår som delkurs i Avtalsstrategsprogrammet. 
Läs mer om rabatter och delkurserna via bokningsknappen nedan.  

Säkra verksamhetens mest kritiska IT-kompetens

IT utgör en alltmer dominerande och komplex del av verksamheters kärnprocesser. Ökande risker och ökande kostnader ställer allt större krav på dem som ansvarar för upphandling av produkter och tjänster inom IT-området. Kompetensen för att etablera framgångsrika IT-avtal är en verksamhetsstrategisk resurs, som i likhet med andra strategiska resurser bör finnas ”in house”.
Institutet för informationsteknologi erbjuder ett utbildningsprogram som effektivt leder fram till erforderlig kompetens för att klara dagens högt ställda krav. För att verifiera erhållen kompetens avslutas programmet med muntligt och skriftligt prov och utfärdande av certifieringsbevis vid godkännande.
Vårt certifieringsprogram riktar sig främst till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med IT-avtalsfrågor. Utbildningen genomförs i Stockholm och omfattar fyra kurser som kan tas i valfri ordning. Programmet avslutas med ett certifieringsmöte.

Föreläsare

Conny Larsson
Advokat
Emily Tomas da Costa
Associate
Hampus Stefansson
Biträdande jurist
Mikaela Johansson
Biträdande jurist
Olle Lindberg
Associate
Pernilla Norman
Advokat, konsult

Se alla föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 13.950 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Boka kurs

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Kurskalender

12-13 marVisa detaljer
14-15 majVisa detaljer

Kursbetyg

Vad tycker du var bra, generellt sett, med kursen?

Anders Natander, IT-strateg, Söderhamns kommun. Betyg 5/5
"Ger kött på benen. Bra med många olika föreläsare - mindre monotont, mer intressant"

*

Karl Hansell, IT-utvecklingschef, Finansinspektionen. Betyg 5/5
"Bra info. Bra balans mellan de olika kursdelarna. Jag gillar att det är med mycket personliga erfarenheter"

*

Anders Tammelin, IT-chef, Sjöfartsverket. Betyg 5/5
"Inblick i nyheter för praktiskt utnyttjande och förberedande vid upphandlingar"

*

Ulf Aspholm, Infra arkitekt, Försäkringskassan. Betyg 4/5
"Aktuellt sakinnehåll."

*

Robert Palmqvist, IT-chef, Älmhults kommun. Betyg 4/5
"Mycket information som ger kompetens. Bra diskussioner."

*

Tommy Wallgren, IT-chef, Svenska ESF-rådet. Betyg 4/5
"Kursen täcker mycket."

Läs mer på ifi.se/vara-referenser

Har du frågor om kursen?