Policies för IT, digitala och sociala kanaler

Kursbeskrivning

Datum16 oktober 2017 - 17 oktober 2017
Tid9:00 - 17:00
PlatsNarvavägen 12, Stockholm
Boka i min kalender


Boka kurs: IT-policy - policies för IT och sociala medierI takt med digitaliseringens snabba framfart suddas gränserna mellan arbetsliv och privatliv ut. Alla människor lever alltmer av sitt liv på nätet och det är svårt att skilja på yrkesidentitet och privatperson. Många använder samma dator och telefon till både arbete och för privat bruk. Det är därför viktigare än någonsin för företag och organisationer att ha en tydlig IT-policy för att klargöra vilka regler som gäller för till exempel digitala kanaler och sociala medier. Det är också avgörande att du som arbetsgivare vet vilka rättigheter och skyldigheter du har så att du undviker övertramp.

Frågorna gällande de juridiska förutsättningarna och rättsläget idag är många och ofta komplicerade. Vad gör du om medarbetare surfar för mycket på arbetstid? Får du som arbetsgivare övervaka dina anställdas e-post? Och kanske viktigast av allt, hur ska anställda hantera företagets affärskritiska material och får det användas utanför kontoret?

Utbildningen Policies för IT, digitala och sociala kanaler ger dig den kunskap du behöver för att upprätta en tydlig IT-policy och en förståelse för varför alla organisationer tjänar på tydliga riktlinjer. Under kursen får du lära dig de juridiska förutsättningarna för att sätta upp en tydlig och kraftfull policy. Du får också med dig en checklista på vad en IT-policy bör innehålla, vem som ansvarar för att den efterlevs och att den uppdateras vid införandet av ny teknik.

Ur innehållet:

 • Personuppgiftslagen och hur den förändrats och anpassats till informationssamhället
 • Sekretess, tystnadsplikt och säkerhetsklassning
 • Företagshemligheter, vad avses med företagsspecifik information?
 • Utformning av en IT-policy - juridiskt och etiskt
 • Var går gränsen för övervakning av anställdas internetkommunikation?
 • Hur skapar du verkningsfull policy för sociala medier?
 • Hur ska du hantera externa minnen och vad får laddas ner till företagets datorer?

Den första utbildningsdagen fokuserar på teori och du får lyssna till en rad expertföreläsare. Under utbildningens andra dag får du delta i en workshop och omsätta din teoretiska kunskap i praktiken och med stöd av kursledarna får du ta fram en IT-policy till just ditt företag.

Kursprogram

Dag 1

IT-policyns allmänna och juridiska förutsättningar

Personuppgiftslagen (PuL)

 • Vad gäller om vi avser att hantera personuppgifter?
 • Hur har PuL förändrats och anpassats till informationssamhället?
 • Offentlighet, sekretess och säkerhetsklassning

Conny Larsson, Advokatfirman Gärde & Partners

IT-Policyn och arbetsrätten

 • Vilka arbetsrättsliga frågor dyker upp vid framtagandet av en IT-policy?
 • Hur får vi besluta om IT-policyn?
 • Måste vi förhandla med facket om IT-policyn?
 • Avtalets form och eventuellt ekonomiskt ansvar.

Mikael Nelson, Time Advokatbyrå

IT-policyn och sociala medier

Sandra Hanson, Advokatfirman MarLaw

Hur skyddas våra företagshemligheter?

 • Vad avses med företagsspecifik information?
 • Hur ska anställda hantera företagets material och får de ta det med sig utanför kontoret?

Conny Larsson, Advokatfirman Gärde & Partners

IT-policy - varför och hur?

 • Vad bör en IT-Policy innehålla och vad får den innehålla?
 • Vad gäller angående samtycke, riktlinjer, information, syfte och avvägning?
 • Vi bidrar med en checklista m.m

Björn Persson, Finit

Dag 2

Workshop: Vi gör vår IT-policy!

Problemformulering – scope, projekt och aktivitetsplan

Utformning av IT-policyns innehåll

IT-policyns formalia, kommunicering och förankring

Björn Persson, Finit och Conny Larsson, Advokatfirman Gärde & Partners

Bland föreläsarna

Björn Persson
Enteprenör
Conny Larsson
Advokat
Mikael Nelson
Partner
Sandra Hanson
Advokat

Se alla föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 13.450 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Boka kurs

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Kurskalender

16-17 oktBoka

Kursbetyg

Vad tycker du var bra, generellt sett, med kursen?

Jonas Nisses, HR-specialist, Unionen. Betyg 4/5
"Berörde helheten i ämnet. Kursledarna mycket kompetenta i sitt område"

*

Atakan Sakarya, IT-säkerhetsansvarig, Unionen. Betyg 5/5.
"Utbildarna"

*

Pontus Hansson, IT-chef, Bromma Air Maintenance AB. Betyg 4/5
"Kompetenta föreläsare"

*

Victoria Falkeholm, IT-chef, Mässrestauranger AB. Betyg 5/5
"Tydliga exempel"

*

Annette Fagerholm, HR-specialist, Unionen. Betyg 5/5
"Bra föreläsare. Mycket matnyttigt. Lyckades presentera ett torrt material på ett intressant sätt även för mig som inte i första hand arbetar med IT"

*

Nicklas Thorén, IT-chef, Byggtrygg AB. Betyg 5/5
"Proffsigt"

*

Dominique Femerström, Assistent, Migrationsverket. Betyg 4/5
"Bra workshop, lärorikt med praktiska exempel"

*

Håkan Bengtsson, IT-chef, Länsförsäkringar Halland. Betyg 5/5
"Mycket bra föreläsare."

*

Johan Lindh, IT-samordnare, Migrationsverket. Betyg 5/5
"Bra upplägg. Lagom stor grupp. Plats för dialog"

*

Susanne Sundlöf, Administrativ chef, Swedish Lorry Part AB. Betyg 4/5
"Jordnära - lätt att koppla till verksamheten. Bra grund till skapande av IT-policy"

Läs mer på: ifi.se/vara-referenser

Har du frågor om kursen?