Samverkan innovation och uppföljning - hur får vi IT-avtalet att fungera?

Kurs: Samverkan, innovation och uppföljning - Hur får vi IT-avtalet att fungera?

Kursbeskrivning

Tid9:00 - 17:00
PlatsNarvavägen 12, Stockholm


Boka kurs: Samverkan, innovation och uppföljning

För att samarbetet mellan IT-leverantören och din verksamhet ska blir framgångsrikt är det viktigt att känna till hur ett avtal kan utformas så att det underlättar och inte motverkar effektiv samverkan. Du behöver också veta hur du möjliggör hög flexibilitet, innovation och förändringar genom bra modeller för samverkan. Det är inte bara med leverantören som kommunikationen måste fungera, även internt i den egna organisationen måste den skötas effektivt för att bli framgångsrik i den digitala världen.

Under utbildningen Samverkan, innovation och uppföljning får du bland annat lära dig mer om detta samt förstå nyttan med delaktighet och kommunikation mellan parterna på alla nivåer. Vi varvar teori och praktiska övningar som behandlar förhandlingsteknik och kommunikation som behövs under förhandlingsfasen, transitionsfasen och leveransfasen för att bygga en hållbar långsiktig samverkan.

Du får lära dig mer om värdet av och hur parterna skapar en gemensam roadmap med fokus på gemensamma nyttobaserade leverabler. Du får också veta hur avtalet och olika mätetal kan bilda ramverk för att främja parternas samverkan och ett agilt arbetssätt. Under kursen får du också ta del av två praktikfall redovisade från verkliga livet.

Utbildningsmål - Efter kursen ska du:

  • Känna till hur ett avtal kan utformas så att det underlättar och inte motverkar effektiv samverkan mellan verksamheten – IT - leverantör
  • Förstå nyttan med delaktighet och kommunikation mellan parterna på alla nivåer
  • Veta hur du möjliggör hög flexibilitet, innovation och förändringar i vår samverkan
  • Ha fått insikter om hur effektmål och de höga ambitionerna i avtalet kan uppnås
  • Känna till vad som bör ingå i samverkansbilagan och hur den kan utformas
  • Förstå hur du skapar en kollektiv intelligens i organisationen genom effektiva mikrosystem

Uppföljningsmöte

En nyhet är att vi erbjuder två timmars kostnadsfri uppföljning där kursledaren Göran Francke kan hjälpa din organisation med en behovsanalys och rådgivning kring temat "Framtidens innovativa Samverkan i det Digitaliserade ekosystemets perspektiv". För mer information kring upplägget på detta så är ni varmt välkommen att kontakta oss info@ifi.se. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig inom privat eller offentlig sektor som arbetar med verksamhetens kärnfrågor, upphandlare - jurister, IT specialister/leveransansvariga, personalansvariga och du som behöver förstå hur team ska kunna fungera tillsammans, där både viljan, attityd och mod krävs – men även ordning och reda. Vi betraktar även samverkan ur det strukturella, tekniska och juridiska perspektiven. Dialogen blir spännande och lärande eftersom både kunder, men även några leverantörer och rådgivare deltar. Vi varvar teori och praktik på ett innovativt sätt och samtidigt med etablerade metoder!

Ömsesidig verksamhetsnytta som mål för avtalet

Ett stort antal studier visar tydligt att sådana affärer där kunden och leverantören lyckas bygga partnerskapsrelationer baserade på tillit och en vinna-vinna attityd är överlägset mer framgångsrika än andra. Enligt en studie av 1 200 outsourcingkontrakt har framkommit att partnerskapsbaserade kontrakt lyckats skapa 20-40 procent mer värde än andra. Kunder och leverantörer som bygger framgångsrika partnerskap har även åstadkommit lägre kostnader, mer innovation och högre kvalitet, samtidigt som leverantören fått en god vinstmarginal. Liknande slutsatser har kunnat dras av en rad andra studier.


Kursen Samverkan, innovation och uppföljning utgår från väl beprövade teorier och studier om fungerande samarbeten, kommunikation och förhandlingsteknik. Kunskaper därom blir allt viktigare för att bibehålla och öka företagens konkurrenskraft genom långsiktiga och värdeskapande partnerskap. Som exempel kan nämnas Roger Fisher’s tankar om ”Vägen till Ja” (professor vid Harvard Law School) och Jimm Tamm’s  Radical Collaboration som bygger på Will Schutz välkända FIRO-teori som enkelt kan beskrivas enligt ovanstående bild. För att lyckas i den nya digitala världen måste man röra sig från att tala om organisationer i termer av strukturer, planer och hierarkier och i stället titta på mikrosystem som grupper, möten och diskussioner. Det är viktigt att din organisation besitter en kollektiv intelligens för att förverkliga mål och idéer och ha ett effektivt samarbete. Philip Runsten är Ekon Dr och forskare vid Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR), och hans forskning handlar om  kollektiv intelligens i team och mikrosystem och belyser just detta. 

Samverkansdelen som medel i avtalet

Det går alldeles utmärkt att medvetet bygga framgångsrika partnerskap. Det krävs dock en förståelse av helhetsbilden som tar hänsyn till både kundens och leverantörens perspektiv. Grundinställningen måste vara att uppnå av en affärsmodell som skapar samstämmiga intressen. Ett framgångsrikt partnerskap förutsätter också att parterna utvecklar ett gemensamt synsätt på nödvändiga processer och ett sunt förhållningssätt till varandra. Det krävs också förmåga att skriva kontrakt som stödjer partnerskapet i stället för att främja intressemotsättningar. Grunden till all framgångsrik verksamhetsetablering bygger på en god uppfattning om verksamhetens grundläggande syften, mål och egenskaper. Att etablera en systematisk utveckling av dessa är därför ett nödvändigt arkitekturarbete. Detta måste därför vara utgångspunkten för den del av avtalet som reglerar hur parterna ska samarbeta för att uppnå målen med avtalet.

Kursprogram

I kursprogrammet ingår bl.a. föreläsningspass som behandlar förhandlingsteknik och kommunikation som behövs under förhandlingsfasen, transitionsfasen och leveransfasen för att bygga en hållbart långsiktig samverkan. Kursprogrammet innehåller även hur parterna skapar en gemensam roadmap mellan kund och leverantör med fokus på ökad affärsnytta. Dessutom ingår i kursprogrammet hur avtalet och olika handlingar däri kan utformas för att främja parternas samverkan.

Dag 1

 Inledning
Göran Francke, IFi 

Vad är samverkan?
Göran Francke, IFi 

Vad är Kollektiv Intelligens i organisationer, en förutsättning för att lyckas i den Digitala världen!
Philip Runsten, Stockholm School of Economics  

Verktyg för samverkan
– vad behövs för att få samverkan att fungera?

Göran Francke, IFi

Vad är samverkan och varför behövs den?
Kund/Leverantör

Anders Persson, PRV

Vad krävs för att IT-avtalen skall underlätta
samverkan
- Vesteds fem regler
Erik Linnarsson/ Anders Burén, Lindahl Advokatbyrå

Dag 2 

Backspegel och reflektion
Göran Francke IFi/ Anders Persson PRV

Leverantörssamverkan - Partnerskap Workshop 1
Göran Francke, IFi/Anders Persson, PRV

Praktikfall 1
Susanne Gyllhamn, Telge AB

Praktikfall 2
Eleonore Hammare, D-data AB

Vad bör ingå i samverkansbilagan, hur kan den se ut?
– ett praktiskt exempel

Ulf Nygren, Tieto

Verktyg för uppföljning och exit – vad behövs för att få en
bra uppföljning/ lyckad avslutning?

Christer Elgström, Netgain/Anders Persson, PRV

Sammanfattning och avslutning 
Göran Francke, IFi

Certifieringsprogrammet Avtalsstrateg

Kursen Samverkan, innovation och uppföljning Ingår som delkurs i Avtalsstrategsprogrammet. Läs mer om rabatter och delkurserna via bokningsknappen nedan.  

Säkra verksamhetens mest kritiska IT-kompetens

IT utgör en alltmer dominerande och komplex del av verksamheters kärnprocesser. Ökande risker och ökande kostnader ställer allt större krav på dem som ansvarar för upphandling av produkter och tjänster inom IT-området. Kompetensen för att etablera framgångsrika IT-avtal är en verksamhetsstrategisk resurs, som i likhet med andra strategiska resurser bör finnas ”in house”.
Institutet för informationsteknologi erbjuder ett utbildningsprogram som effektivt leder fram till erforderlig kompetens för att klara dagens högt ställda krav. För att verifiera erhållen kompetens avslutas programmet med muntligt och skriftligt prov och utfärdande av certifieringsbevis vid godkännande.
Vårt certifieringsprogram riktar sig främst till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med IT-avtalsfrågor. Utbildningen genomförs i Stockholm och omfattar fyra kurser som kan tas i valfri ordning. Programmet avslutas med ett certifieringsmöte.

Boka hela certifeiringsprogrammet

Föreläsare

Anders Persson
IT-chef
Christer Elgström
Partner and Corporate Advisor
Erik Linnarsson
Advokat, Delägare
Göran Francke
Senior Advisor Sourcingdagarna
Susanne Gyllhamn
CIO
Ulf Nygren
Outsourcing Director Public sector

Se alla föreläsare

Pris och villkor

PRIS: 13.950 kr inkl. utförlig kursdokumentation, lunch samt morgon- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.
RABATT: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten.

VILLKOR: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Har du frågor om kursen?

Kursbetyg

Vad tycker du var bra, generellt sett, med kursen?

Susanne Gyllhamn, CIO, Telge AB. Betyg 5/5
"Bra upplägg och blandning av teori och praktik"

*

Ulrika Sjöblom, Senior konsult, Kontract IS Services AB. Betyg 4/5
"Föreläsare med erfarenhet och aktiva från offentlig och näringslivet"

*

Tove Olsson, IT-tekniker, Fouredge. Betyg 5/5
"Tips & trix, workshops där man får reflektera över sitt agerande. Exempel från verkligheten"

*

Sten Andersson, Tjänsteansvarig, Länsförsäkringar. Betyg 4/5
"Vissa väldigt intressanta föreläsningar. Bra övningar"

*

Simon Svahn, Försäljningsansvarig, Fouredge. Betyg 5/5
"Bra variation, intressanta "ämnen/övningar"

Ove Salin, Konsult, Bilprovning. Betyg: 4/5
”Heltäckande, berörde många viktiga områden”

*

Anders Bergman, Seniorkonsult, B3IT. Betyg: 5/5
”Bra kurs”

Läs mer på: ifi.se/vara-referenser