Sourcingdagarna 2018

Välkommen till Sourcingdagarna 2018

Datum20 mars 2018 - 21 mars 2018
Tid09.00-17.00
PlatsNalen, Regeringsgatan 74, 111 39 Stockholm
Boka i min kalender


I takt med att IT blir en alltmer affärskritisk funktion är blir det allt viktigare att ha en fungerande sourcingstrategi på plats. Du behöver fatta välinformerade beslut kring vilka delar av IT-verksamheten som är bäst att behålla inhouse och när externa leverantörer kan vara rätt väg för att driva digitalisering och innovation.
Under den uppskattade branschmötesplatsen Sourcingdagarna den 20-21 mars kommer vi att titta närmare på sourcing från flertalet relevanta perspektiv. Vilka är de aktuella trenderna globalt inom sourcing? Hur garanterar du att känslig information hanteras på ett säkert sätt när du outsourcar? Vilka är framgångsfaktorerna för att få till ett lyckat samarbete med dina leverantörer?
Sourcingdagarna bjuder på framstående experter och aktuella case varvat med nätverksmöjligheter och erfarenhetsutbyte. Programmet är under uppbyggnad men inom kort kommer vi att presentera de första talarna.

Målgrupp
I första hand riktar sig konferensen Sourcingdagarna till CIO:er, IT-chefer, IT-strateger, verksamhetschefer, inköpare, upphandlare, jurister, HR, konsulter, rådgivare och leverantörer. Konferensen vänder sig till anställda både inom offentlig förvaltning och näringsliv och tar upp aktuella frågeställningar och erfarenheter i samband med sourcing av IT-tjänster. Vi rekommenderar denna konferens till våra Certifierade Avtalsstrateger.

Samarbetspartners

Pris och villkor

Pris: 7 950 kr inkl. dokumentation, två dagars frukost, lunch samt för- och eftermiddagsfika.
Alla priser är exkl. moms.

Rabatt: Anmäl tre deltagare, betala för två vid samtidig anmälan! Ange två kollegor under "medföljande kollegor" i anmälningsformuläret, så får du rabatten Eventuella rabattkoder anges i fältet "Fakturauppgifter". Rabatter går ej att förena med varandra.

Villkor: Ev. återbud ska anmälas senast 4 veckor före kursstart, annars debiteras halva avgiften. Vid återbud 3 veckor före start debiteras hela avgiften. Vid ombokning 4 veckor före kurs debiteras en avgift om 2000 kronor, och vid ombokning 3 veckor före kurs debiteras en avgift om 3000 kr, bl.a. för att täcka vår administration. Du kan kostnadsfritt överföra din plats på kurstillfället till annan deltagare från samma företag, förutsatt att IFi blir varsko detta före kursstart. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Anmäl dig till konferensen här

Anmäl tre deltagare, Betala för två vid samtidig anmälan
Boka

Kursbetyg

Tidigare deltagare berättar

Vad tyckte du var bra, generellt sett, med konferensen?

Stig Renholm, Konsult, Infraforum AB.Betyg 4/5
"Bra talare på det stora hela. Intressanta ämnen och framförallt det som handlare om digitalisering och sourcingutmaningar"

*

Linda Jonsson, Projektledare, MSB. Betyg 5/5
"Bra ämnen, föreläsare, upplägg och logistik under dagarna. Bra med både gemensamma pass och individuella; valbarhet. Bra deltagare (varierande organisationer). Bra med moderator"

*

Anja Clausin, Ansvarig för Vendor Contract management på IT-enheten, Apoteket. Betyg 4/5
"Intressant att höra hur andra hanterar de frågor som jag själv hanterar och de gemensamma utmaningar vi ställs inför inom allt från sourcingstrategier, upphandlingsmetoder och avtalsinnehåll!"

*

Har du frågor om kursen?