• "Föreläsare med erfarenhet och aktiva från offentlig och näringslivet"
 • "Hög nivå på talare. Bra moderator!"
 • "Varierat innehåll, bra föredragshållare"
 • "Bra föreläsningar, intressant ämne. Bra med verklighets-, praktiska exempel "
 • "För mig var upplägget med 2-dagars kurser med 4 kurstillfällen bra. Jag fick lagom upprepning för att förstå, samt lagom dos vid nästa tillfälle. Mycket info för oss inom LOU! Bra!"
 • "Många bra föreläsare"
 • "Innehållsrikt program. Bra föreläsare"
 • "Bra, klargöranden inom mina områden. En del redan kända"
 • "Varierande"
 • "Bra med tydliga exempel från de olika processerna. Bra att bredda från inte bara ett IT-perspektiv utan att ramverket är bredare än så. "
 • "Lagom nivå - snabb överflygning av ämnet. Inspirerande lärare."
 • "Mycket intressanta ämnen och diskussioner. Hela upplägget var bra paketerat. Bra med laget runt vändor"
 • "Bra pragmatisk föreläsare med egna åsikter. "
 • "Tydliggjorda krav"
 • "Bra dialoger, dokumentation och kursledare."
 • "Exempel gör det lättare att ta till sig"
 • "Bra överflygning "
 • "Bra föreläsare, innehåll o mottagande. Även intressant område "
 • "Relevanta ämnen för mitt jobb. Bra föreläsare. "
 • "Genomgående bra kurs med kompetenta och engagerande föreläsare"
 • "Dynamiken i gruppen. Pålästa föredragshållare"
 • "Mycket allmänbildande, och konkret med tanke på min befattning"
 • "Helt relevant för det jag jobbar med. Bra kurshållare, bra praktiska övningar"
 • "Ytterst engagerad och pedagogisk lärare. Bra kursmaterial"
 • "Jättebra - speciellt dag två med tema Revision. Hjälper och ger stöd till kunder som får detta, eller gör Compliancerapporter. Många bra tips"
 • "Bra med föreläsare som arbetar aktivt med dessa frågor. Bra föreläsare"
 • "Bra överflygning"
 • "Föreläsare bra, utformning, mottagande. Allt!"
 • "Inblick i nyheter för praktiskt utnyttjande och förberedande vid upphandlingar"
 • "Bra orientering för mig som innan inte var särskilt bekant med sourcing och sourcingavtal"
 • "Allt"

Deltagarna berättar

IFi har sedan 1991, via kurser, seminarier, workshops och olika typer av rapporter, försett nordiska företag, kommuner och myndigheter med kunskap och information om utvecklingen inom IT- och telekomområdet. Bland våra tusentals kunder finns såväl börsnoterade företag som offentlig förvaltning.
Vi håller en väldigt hög kvalité på våra kurser, och våra kursdeltagare speglar detta i sina enkätbetyg och kommentarer.

Läs vad våra kursdeltagare svarat på frågan:

Vad tycker du var bra, generellt sett, med kursen?

 • Alla
 • Avtal och IT-juridik
 • Sourcing
 • IT-och verksamhetsutveckling
 • Digital kommunikation och handel
Visa fler
Våra kunder 
Videoklipp - intervjuer 
Certifierad Avtalsstrateg berättar om utbildningen
Lyssna till Johan Svensson, Category Manager på Fortum Distribution som här berättar om utbildningen och dess fördelar.
Certifieringsprogrammet Avtalsstrateg. Ordförande Conny Larsson berättar
Conny Larsson, Advokat på Advokatfirman Gärde och Partners är ordförande för certifierings-programmet hos IFi. Lyssna till denna intervju när han berättar om programinnehållet.